10-12-2012

NHG norm voor 2013 definitief

Begin december 2012 zijn de definitieve NHG normen voor 2013 bekend gemaakt. Deze normen wijken aanzienlijk af van de huidige normen. Wij hebben de belangrijkste wijzigingen opgesomd.

Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

NHG houdt in dat de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen garant staat voor de terugbetaling van de hypotheeklasten aan de geldverstrekker. Mocht je op een gegeven moment niet meer aan je verplichtingen kunnen voldoen, bijvoorbeeld als je inkomen vermindert door werkloosheid, echtscheiding of arbeidsongeschiktheid, dan zal de woning moeten worden verkocht. Deze regeling geeft de geldverstrekker extra zekerheid en daarom kunnen zij je extra korting geven op de hypotheeklasten. Deze korting kan oplopen tot 0,8 procent per jaar! Dit scheelt je al snel enkele honderden euro's per jaar.

Belangrijkste wijzigingen voor 2013

  • Nieuwe leningen moeten volledig afgelost worden volgens een annuïteiten of lineair aflossingsschema. Onder voorwaarden is het in 2013 nog wel mogelijk om andere aflosvormen (bank/spaar en aflossingsvrij) te mogen kiezen. Bijvoorbeeld als je een in 2012 getekende onherroepelijke koopovereenkomst, een verkoopovereenkomst of een overeenkomst voor verbouwing of onderhoud hebt.
  • De woonquotes zijn verlaagd volgens het advies van het NIBUD.
  • De borgtochtprovisie is verhoogd van 0,70 procent naar 0,85 procent.
  • Het percentage voor bijkomende kosten is verlaagd van 8 procent van de koopsom naar 5 procent. Als er sprake is van energiebesparende maatregelen is het percentage 6 procent aan bijkomende kosten.
  • Bij kwaliteitsverbetering mag je maximaal 105 procent van de marktwaarde na verbouwing financieren. Of 106 procent als er sprake is van energiebesparende maatregelen. Je mag dus niet meer de volledige kosten meefinancieren. En de gelden worden altijd in depot gehouden.
  • Als de kosten van de verkrijging (inclusief eventuele verbouwing) hoger zijn dan de maximale lening, moet je eigen middelen aan tonen (bijvoorbeeld afschrift spaar- of beleggingsrekening).
  • De volledige kosten moeten in depot gehouden te worden.
  • De belastingplicht in het buitenland wordt strenger berekend.
  • Indien er sprake is van een betalingsverplichting die samenhangt met studiefinanciering wordt dit soepeler berekend met 0,75 procent op maandbasis van het leningbedrag inplaats van 2 procent op maandbasis van het leningbedrag.

Meer informatie?

Wil je meer informatie over NHG? Maak dan een afspraak met een hypotheekadviseur en laat je informeren over de nieuwe NHG normen in 2013.