14-11-2012

Toch wel Startersleningen in 2013

Minister van Wonen en Rijksdienst, Stef Blok, heeft aan de Tweede Kamer laten weten dat de Starterslening voor woningkopers toch wel in 2013 afgesloten kan worden. Begin november meldde het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) nog een tijdelijke stopzetting van nieuwe aanvragen voor Startersleningen vanwege onduidelijkheid over het nieuwe belastingstelsel.

Rente aftrekbaar

Minister Blok geeft aan dat de Starterslening onder de geldende voorwaarden van 2012, ook in 2013 blijft bestaan. De rente van de Starterslening is dan onder de nieuwe hypotheekregels van de belasting aftrekbaar. Het kabinet heeft hiervoor 20 miljoen euro gereserveerd.

Restschuld

De minister heeft ook laten weten dat de aftrekbaarheid van de restschuld met terugwerkende kracht (vanaf 29 oktober, presentatie regeerakkoord) zal ingaan. Een restschuld kan ontstaan na woningverkoop. Hierbij wordt wel als voorwaarde gesteld dat op 31 december 2012 het voorlopig koopcontract moet zijn getekend. Voor 5 jaar kan de rente over de restschuld worden afgetrokken.

Spaar- en aflossingsvrije hypotheken en NHG

Verder kunnen bestaande spaar- en aflossingsvrije hypotheken met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) worden meegenomen naar een volgend huis, zonder verplichting de hypotheek volgens annuïtair schema af te lossen.
De minister vult hierbij aan dat bestaande spaar- en aflossingsvrije hypotheken afgesloten zonder NHG mee kunnen naar een nieuwe woning en kunnen worden omgezet naar een hypotheek met NHG. Hierbij moet dan wel aan de NHG-voorwaarden worden voldaan.