7-11-2013

Wijzigingen Nationale Hypotheek Garantie 2014

In 2014 vinden er wijzigingen plaats voor de Nationale Hypotheek Garantie.

  • Verhoging borgtochtprovisie

De borgtochtprovisie voor leningen met NHG wordt verhoogd van 0,85 procent naar 1,0 procent van de lening.

Rekenvoorbeeld:

  Hypotheek Borgtochtprovisie
2013 290.000 euro 2.465 euro
2014 290.000 euro 2.900 euro
Verschil   435 euro

 

  • Verlaging NHG kostengrens

Naast de koopsom, gaat NHG momenteel van 5 procent bijkomende kosten uit. In 2014 wordt dit percentage verhoogd naar 6 procent. Door deze wijziging wordt de maximale koopsom lager. 

Verder wordt de kostengrens voor een hypotheek met NHG vanaf 1 juli 2014 verlaagd van 290.000 euro naar 265.000 euro. 

Rekenvoorbeeld:

  Maximale koopsom
2013 276.190 euro
Januari 2014 273.584 euro
Juli 2014 250.000 euro

 

  • Aanpassing financieringspercentages

De financieringspercentages zijn voor 2014 verlaagd. Deze percentages geven het deel van het inkomen aan dat maximaal aan hypotheeklasten kan worden besteed. Het gevolg hiervan is dat het maximale leenbedrag lager wordt in 2014 vergeleken met 2013.

  • Mogelijkheid meefinancieren restschuld

Vanaf 2014 wordt het mogelijk om de restschuld mee te financieren binnen een hypotheek met NHG.

Rekenvoorbeeld:

Nieuwe hypotheek voor nieuwe woning: 200.000 euro
Restschuld van vorige woning: 50.000 euro
Maximale hypotheek, op basis van inkomen: 300.000 euro

 

De NHG kostengrens is in 2014 290.000 euro. Hierdoor kan voor maximaal 90.000 euro een eventueel restschuld meegefinancierd worden.

 

Wat is Nationale Hypotheek Garantie?

Wanneer je een hypotheek met NHG afsluit, betaal je een lagere hypotheekrente. Die rentekorting kan oplopen tot 0,6 procent. Dat kan vele euro's per maand schelen. NHG is mogelijk bij de aankoop en/of de verbetering van je woning.

Verder houdt NHG in dat de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen garant staat voor de terugbetaling van het geleende bedrag aan de geldverstrekker. Mocht je door omstandigheden de hypotheeklasten niet meer kunnen betalen, dan wordt de woning verkocht. Als de verkoopopbrengst niet voldoende is om de lening volledig af te lossen, betaalt het Waarborgfonds het verschil aan de geldverstrekker. Onder voorwaarden wordt de schuld die je hierdoor bij het Waarborgfonds krijgt kwijt gescholden.

Advies nodig? Maak een afspraak bij De Hypotheker

Wil je meer weten hoe je nog van de bestaande regelingen gebruik kunt maken? Laat je informeren over je financiële mogelijkheden door een hypotheekadviseur van De Hypotheker. De adviseur kent de mogelijkheden en helpt je graag bij het maken van de goede keuze.

Houd er wel rekening mee dat de aanvraag van een hypotheek en de verwerking daarvan, al gauw enkele weken in beslag nemen. Maak daarom zo snel mogelijk een afspraak.