8-12-2014

De Hypotheker pleit voor meer mogelijkheden voor woningbezitters met restschuld

Zo’n 30 procent van de Nederlandse woningen met een hypotheek staat onder water. Dit betekent dat de waarde van het huis nu lager is dan de hypotheekschuld. Dit heeft een ongunstig effect op de woningmarkt. Deze 1,4 miljoen huishoudens kunnen moeilijk verhuizen. Ook kunnen zij bij het aflopen van hun rentevaste periode vaak niet switchen naar een andere geldverstrekker met een gunstiger rentetarief. De Hypotheker roept geldverstrekkers op om coulanter om te gaan met deze groep huizenbezitters, zodat meer mensen kunnen profiteren van de actuele lage hypotheekrentes.

Wettelijke achtergrond

In oktober 2013 heeft het kabinet bekend gemaakt dat huiseigenaren bij de verkoop van hun woning een restschuld kunnen meefinancieren in een nieuwe hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie. Voor een consument die zijn restschuld in één hele nieuwe hypotheek wil financieren, is financiering van zijn nieuwe woning plus restschuld volgens de ‘Tijdelijke regeling hypothecair krediet’ toegestaan tot een hoger totaalbedrag dan de reguliere maximale 104 procent van de marktwaarde van het huis.

Geldverstrekkers werken nauwelijks mee

De Hypotheker ziet in de praktijk echter dat geldverstrekkers nauwelijks meewerken aan reschschuldfinanciering. Ze accepteren geen nieuwe klanten met een restschuld en vragen ook van hun bestaande klanten met restschuld een hogere rente. Het gaat vooral om mensen die een huis hebben gekocht tussen 2005 en 2007 en de hypotheekrente hebben vastgezet voor 10 jaar. Destijds lag de rente op gemiddeld 5,5 procent, nu rond de 3 procent. Als zij hun hypotheek kunnen oversluiten naar een lagere rente, zou dat enkele tientallen tot honderden euro’s per maand schelen.

Maak oversluiten mogelijk

Om de restschuldproblematiek te verkleinen wil De Hypotheker in ieder geval dat geldverstrekkers de acceptatie van de restschuldfinanciering volgens de NHG-normen toetsen, op basis van de werkelijke lasten met een duur van dertig jaar. Bovendien is De Hypotheker van mening dat geldverstrekkers een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben om klanten in dergelijke restschuldscenario’s de helpende hand te bieden en hun acceptatiebeleid niet uitsluitend te baseren op economische motieven door alleen een oordeel te vellen over het terugbetalingsrisico van de geldlening.

Wil jij je hypotheek oversluiten? Kom er er achter met de oversluitcheck.