29-12-2014

Nederlanders bedenken beter alternatief voor complexe hypotheektermen

Via diverse social media kanalen hebben Nederlanders tientallen begrijpelijke alternatieven ingestuurd voor 3 complexe begrippen. Ze hebben hiermee gehoor gegeven aan de oproep van De Hypotheker om een beter woord te bedenken voor ingewikkelde hypotheektermen. 

Zo maakt de term Bijleenregeling plaats voor Meeneemregeling, het Eigenwoningforfait voor Eigenhuisbelasting en de Bereidstellingsprovisie voor Offerteverlengingskosten.

In de afgelopen twee jaar heeft 6 procent van de Nederlanders een hypotheek afgesloten voor de aankoop van een woning, blijkt uit onderzoek* van De Hypotheker. Bovendien is 22 procent van plan binnen één jaar een hypotheek af te sluiten of de bestaande hypotheek te herzien. Mensen die een huis kopen, worden overspoeld met vaktermen. Ruim 4 op de 10 Nederlanders die wel eens een hypotheek hebben afgesloten, zijn niet of nauwelijks bekend met deze begrippen. De meest onbekende term is Bereidstellingsprovisie, op de voet gevolgd door Splitsingsakte. Op de derde plaats staat het begrip Bijleenregeling. Deze bevindingen waren voor De Hypotheker aanleiding om Nederlanders via diverse social media kanalen op te roepen betere woorden te bedenken voor de meest onbekende hypotheektermen.

“Als mensen een hypotheek afsluiten, komt hierbij in korte tijd veel op hen af en is het soms moeilijk om door de vele ingewikkelde vaktermen het bos te blijven zien”, vertelt Twan Cats, Commercieel Directeur van De Hypotheker. “Wij willen mensen hierbij een helpende hand bieden. Zo kan een gesprek met een onafhankelijke adviseur veel duidelijkheid bieden. Op deze manier proberen wij huizenkopers te ondersteunen bij het nemen van een weloverwogen beslissing die is gebaseerd op begrijpelijke informatie. Door consumenten zelf mee te laten denken, hopen we een volgende stap te kunnen zetten in het ontzorgen van klanten”.

* Onderzoek uitgevoerd door PanelWizard onder ruim 1.000 Nederlanders die reeds een hypotheek hebben afgesloten of van plan zijn om binnen één jaar een hypotheek af te sluiten/te herzien.