Actueel Terug naar actueel

Niet eens met je WOZ-beschikking? Maak tijdig bezwaar!

Elke huiseigenaar heeft onlangs de WOZ-beschikking in de bus gekregen of krijgt die binnenkort. WOZ staat voor wet Waardering Onroerende Zaken.

Meer geld kwijt aan ozb in 2014

Vanwege de crisis op de huizenmarkt zijn de huizenprijzen gedaald, maar dit leidt niet altijd tot een lagere belastingaanslag. Het gevolg is dat je meer geld kwijt bent aan onroerendezaakbelasting (ozb). Net als voorgaande jaren is het advies om dit jaar, bij twijfel bezwaar te maken tegen een (veel) te hoge WOZ-waarde. Is de waarde van je huis te hoog ingeschat en doe je hier niks aan, dan betaal je het komende jaar teveel belasting.

De nieuwe WOZ-beschikking bepaalt ook de inkomstenbelasting, waterschapsheffing en schenk- of erfbelasting die je het komende jaar betaalt. Die zijn namelijk gebaseerd op de door de gemeente geschatte waarde van je woning. Je ontvangt de beschikking ieder jaar.

Tijdig bezwaar

Als je denkt dat deze waarde te hoog is, moet je snel bezwaar maken. Binnen zes weken na dagtekening van de beschikking. Haal je dit niet (omdat je bijvoorbeeld meer tijd nodig hebt om het bezwaar te onderbouwen), stuur dan alvast een brief waarin je onder de kop ‘pro forma bezwaarschrift' vermeldt dat je binnen bepaalde tijd aanvulling geeft. Je verliest dan je rechten niet. Geef wel aan voor welke datum de gemeente een aanvulling van je kan verwachten.

Bekijk de WOZ-beschikking kritisch

De nieuwe waarde van je woning is vastgesteld per 1 januari 2013. Dit is dus de nieuwe peildatum. Wat je huis nu waard is, is dus niet bepalend. Denk je dat je woning op dat moment meer waard was, dan heeft bezwaar maken in de meeste gevallen geen zin. Ben je echter in de veronderstelling dat je woning op dat moment minder waard was, dan kun je wellicht met succes bezwaar maken.

Reële waarde

Maak je bezwaar tegen de vastgestelde waarde, dan moet je wel een idee hebben van wat volgens jou reëel is. Vraag bij twijfel het onderliggend taxatieverslag op. Afhankelijk van de gemeente kun je het – soms via internet- inzien of toegestuurd krijgen (eventueel per e-mail). Ook kun je informeren bij bewoners in de buurt, bij een makelaar, het Kadaster (Koopsomtelefoon: 0900-202 02 01, 0,80 euro per minuut) of een taxateur. Of maak met onze Woningwaardemeter een gratis globale waardebepaling van je huis op. Vul dan bij de toetsdatum 1-1-2013 in

Voorbeeldbrief

Kom je na dit alles tot de conclusie dat de gemeente met haar schatting te hoog zit, teken dan bezwaar aan. Download een voorbeeldbrief die je aan de gemeente kunt sturen. We hebben daarin alvast een aantal argumenten gezet die je voor de onderbouwing kunt gebruiken. Sommige gemeenten sturen een standaard reactieformulier met de WOZ-beschikking mee of bieden de mogelijkheid om via internet bezwaar te maken.

Hogere WOZ soms voordelig

Een hogere WOZ-waarde kan ook positieve kanten hebben, bijvoorbeeld als je gaat verbouwen of als je je hypotheek wilt oversluiten of verhogen. Normaal gesproken moet je je huis dan laten taxeren. Er zijn geldverstrekkers die een taxatie achterwege willen laten als de lening na verbouwing lager is dan een bepaald percentage van de WOZ-waarde. Zo spaar je in elk geval de taxatiekosten uit. Vraag je adviseur naar de mogelijkheden. Maak vandaag nog een afspraak.