- Expert blog Terug naar actueel

Renteverwachtingen van onze expert Dimitry Fleming

Dimitry Fleming 03
Expert voorstellen

Dimitry Fleming

Econoom Economisch Bureau ING
ING

Wat zijn de verwachtingen voor de kort- en langlopende rente?

Onze experts geven hun verwachtingen voor de komende periode. Bekijk in één oogopslag de verwachting voor de hypotheekrentes ook op de Rentebarometer.

Verwachtingen voor de kortlopende rente

De euriborrentes, waar variabele hypotheekrentes vaak aan zijn gekoppeld, liggen nog altijd onder de 0%. Dat de kortlopende rente zo laag is, komt vooral doordat de Europese Centrale Bank (ECB) een ongekend ruim monetair beleid voert. Zo staat de beleidsrente (refi) van de ECB sinds begin maart op 0,0%. Op tegoeden aangehouden bij de ECB moeten banken sindsdien 0,4% rente betalen. De ECB doet dit om de economische groei en inflatie in de eurozone aan te wakkeren.

In de eerste helft van dit jaar is de economie met een redelijk tempo gegroeid. Toch gaat de rente voorlopig niet omhoog. De ECB is nog niet overtuigd van de kracht van het economisch herstel. Zo kan de Brexit roet in het eten gooien. Verder is de Europese inflatie nog veel te laag. Terwijl de ECB een niveau nastreeft van “dichtbij, maar onder de 2%” was de inflatie in september slechts 0,4%. Deels hangt de lage inflatie samen met de goedkopere olie. Zonder de prijsdrukkende effecten van energie blijft de inflatie echter veel te laag. De inflatieverwachtingen blijven ook ver verwijderd van de ECB-doelstelling.

Wij gaan er van uit dat de Euribortarieven voorlopig op de huidige, zeer lage niveaus blijven.

Verwachtingen voor de langlopende rente

De ontwikkeling van de lange hypotheekrentetarieven loopt in sterke mate samen met die van de rente op staatsleningen. Deze rentes zijn door matige vooruitzichten voor de inflatie en economie de afgelopen jaren in Europa flink gedaald. Sinds de ECB op grote schaal obligaties opkoopt, is de rente extra gedaald. Dit moet de kredietverlening stimuleren en daarmee de economie. De rente op Nederlandse 10-jaars staatsleningen lag begin september net boven de 0%.

Naast de rente op staatsleningen hangen de lange hypotheekrentetarieven onder andere af van de renteopslag (bovenop het swaptarief) die Nederlandse financiële instellingen betalen als ze geld lenen op de kapitaalmarkt. Na een stijging kort na de uitslag van het Britse referendum is de renteopslag daarna weer gedaald.

Uitgaande van bovengenoemde marktontwikkelingen verwachten wij dat de tarieven voor hypotheken met een lange(re) looptijd de komende tijd onder neerwaartse druk blijven staan.

Meer renteverwachtingen

Lees ook de verwachtingen voor de rentestanden van onze andere experts: Philip Bokeloh en Max Bronzwaer.