- Expert blog Terug naar actueel

Renteverwachtingen van onze expert Dimitry Fleming

Dimitry Fleming 03
Expert voorstellen

Dimitry Fleming

Econoom Economisch Bureau ING
ING

Wat zijn de verwachtingen voor de kort- en langlopende rente?

Onze experts geven hun verwachtingen voor de komende periode. Bekijk in één oogopslag de verwachting voor de hypotheekrentes ook op de Rentebarometer.

Verwachtingen voor de kortlopende rente

De euriborrentes, waar variabele hypotheekrentes vaak aan zijn gekoppeld, liggen nog altijd ruim onder de 0%. De driemaands Euriborrente bedraagt al enkele maanden -0,3%. Dat de kortlopende rentes zo laag zijn, komt vooral doordat de Europese Centrale Bank (ECB) een ongekend ruim monetair beleid voert. Zo staat de beleidsrente (refi) van de ECB sinds begin maart op 0,0%. Op tegoeden die banken aanhouden bij de ECB moet sindsdien 0,4% rente worden betaald. De ECB houdt de rente zo laag om de economische groei en inflatie in de eurozone aan te wakkeren.

De Europese economie is de afgelopen kwartalen met een redelijk tempo gegroeid. De inflatie trok ook iets aan. Toch verhoogt de ECB de rente voorlopig niet. Het economisch herstel is nog niet sterk genoeg. Ook is het afwachten hoeveel last Europa van de Brexit krijgt en hoe het referendum in Italië afloopt. Verder is de Europese inflatie ondanks de recent stijging met 0,5% nog veel te laag. De ECB streeft een niveau na van “dichtbij, maar onder de 2%”. De inflatieverwachtingen blijven ook ver verwijderd van de ECB-doelstelling.

Wij gaan er van uit dat de Euribortarieven voorlopig op de huidige, zeer lage niveaus blijven.

Verwachtingen voor de langlopende rente

De ontwikkeling van de lange hypotheekrentetarieven hangt in sterke mate samen met de rente op staatsleningen. Sinds begin oktober is de Nederlandse 10-jaars rente per saldo gestegen. Eerst vanwege optimistischere signalen over de Europese economie, daarna door de belofte van Trump om de Amerikaanse economie aan te gaan jagen. De afgelopen week is de rente op Nederlandse staatsleningen weer iets gedaald. De 10-jaarsrente staat nu (28 nov) net onder de 0,4%. Dat is nog altijd hoger dan eind september (toen 0%), maar het is nog steeds erg laag.

Naast de rente op staatsleningen hangen de lange hypotheekrentetarieven onder andere af van de renteopslag (bovenop het swaptarief) die Nederlandse financiële instellingen betalen als ze geld lenen op de kapitaalmarkt. Na een stijging kort na de uitslag van het Britse referendum is de renteopslag daarna weer gedaald.

Door de stijging van de rente op staatsleningen zijn de tarieven voor hypotheken met een lange(re) looptijd de afgelopen weken opgelopen. Uitgaande van bovengenoemde marktontwikkelingen verwachten wij dat de tarieven de komende weken min of meer gelijk blijven.

Meer renteverwachtingen

Lees ook de verwachtingen voor de rentestanden van onze andere experts: Philip Bokeloh en Max Bronzwaer.