28-4-2016

Grootste prijsstijging koopwoningen in 8 jaar tijd

De huisprijzen zijn flink gestegen: nooit eerder in de afgelopen 8 jaar stegen de prijzen van koopwoningen zo enorm als nu.

Sinds juni 2013 is er sprake van een stijgende trend van de woningprijzen. Bestaande koopwoningen waren afgelopen maart maar liefst 4,3% duurder dan in maart 2015. Dit blijkt uit het onderzoek naar de prijsontwikkeling van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland van CBS en het Kadaster. 

Prijzen 8,5 procent hoger dan tijdens dal in juni 2013

In augustus 2008 bereikten de woningprijzen een piek. Vervolgens daalden de prijzen tot een dieptepunt in juni 2013. Sinds 2013 klimmen de prijzen omhoog. De prijzen liggen momenteel nog 14,8% onder het piekniveau, maar de prijzen zijn inmiddels wel gemiddeld 8,5% hoger in vergelijking met het dal. Hiermee is het gemiddelde prijsniveau van de bestaande koopwoningen in maart 2016 even hoog als in juli 2004.

Bekijk de ontwikkeling van de huizenprijzen in Nederland