25-1-2016

Huizenprijzen 2015 gemiddeld 2,8 procent hoger dan in 2014

In 2015 waren bestaande koopwoningen gemiddeld 2,8 procent hoger dan in 2014. Dit blijkt uit het onderzoek naar de prijsontwikkeling van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland van CBS en het Kadaster.

Huizenprijzen december 2015

Bestaande koopwoningen waren in december 3,2 procent hoger dan in december 2014. Deze toename is kleiner dan in november, toen de grootste prijsstijging in 7 jaar werd genoteerd. Sinds juni 2013 is sprake van een licht stijgende trend van de woningprijzen. 

Het gemiddelde prijsniveau van bestaande koopwoningen is in december 2015 ongeveer even hoog als in februari 2004. In juni 2013 bereikten de prijzen van huizen een dal. Daarna is er sprake van een licht stijgende trend. Vergeleken met juni 2013 liggen de prijzen in december 6,4 procent hoger. Ten opzichte van augustus 2008, toen de woningprijzen een piek bereikten, is het prijsniveau 16,4 procent lager.

Bekijk de ontwikkeling van de huizenprijzen in Nederland.