24-10-2016

Stijging verkochte woningen 3e kwartaal 2016

stijging krijtbord

In Zuid-Holland werden de meeste huizen verkocht, namelijk 13.025, gevolgd door Noord-Holland met 11.167 verkochte woningen. Het gaat al een tijdje beter met de woningverkoop in Nederland: vanaf januari 2016 is maandelijks een stijging te zien van het aantal huizen dat verkocht wordt. 

Zoals te verwachten is ook het aantal afgesloten hypotheken toegenomen. Waar in het derde kwartaal van 2015 nog 72.227 hypotheken werden afgesloten, waren dat er in dezelfde periode van dit jaar al 83.733. Een stijging van 15,7 procent.  

Woningprijzen stijgen

Ook de gemiddelde koopsom is wederom gestegen van € 233.301 (3e kwartaal 2015) naar € 249.593 (3e kwartaal 2016), een stijging van 7 procent. Sinds juni 2013 is sprake van een stijgende trend van de woningprijzen. Dit blijkt uit het onderzoek naar de prijsontwikkeling van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland van CBS en het Kadaster. 

In augustus 2008 bereikten de woningprijzen een piek. Vervolgens daalden de prijzen tot een dieptepunt in juni 2013. Sindsdien is er sprake van een stijgende trend. Ten opzichte van de piek is het prijsniveau 11,4 procent lager. Vergeleken met het dal zijn de prijzen gemiddeld 12,9 procent hoger. Het gemiddelde prijsniveau van de bestaande koopwoningen is in september 2016 ongeveer even hoog als in juli 2005.

Bekijk de ontwikkeling van de huizenprijzen in Nederland.