- Expert blog Terug naar actueel

Renteverwachtingen van onze expert Max Bronzwaer

Max Bronzwaer, Adjunct-directeur en Treasurer - Obvion
Expert voorstellen

Max Bronzwaer

Directeur en Treasurer
Obvion

Wat zijn de verwachtingen voor de kort- en langlopende rente?

Onze experts geven hun verwachtingen voor de komende periode. Bekijk in één oogopslag de verwachting voor de hypotheekrentes ook op de Rentebarometer.

Verwachtingen voor de kortlopende rente 

De korte rente is vrijwel gelijk gebleven in de afgelopen periode.

De inflatie in de eurozone over september is uitgekomen op 0,4%, waar deze in augustus nog 0,2% was. Ondanks deze kleine stijging ligt de inflatie nog ver onder de doelstelling van 2% van de ECB. De voorzitter van de ECB heeft tijdens de jaarvergadering van het Internationaal Monetair Fonds gezegd dat hij verwacht dat de inflatiedoelstelling van 2% voor de eurozone eind 2018 bereikt wordt. Hij herhaalde tevens de verwachting dat in 2017 de inflatie in de eurozone zal stijgen naar 1,6%. Bij een stijgende inflatie zal voor de ECB ook de druk afnemen om door te gaan met het huidige ruime monetaire beleid. Op dit moment gaan er geruchten in de markt dat de ECB het bedrag van het huidige aankoopbeleid van obligaties in de komende periode rustig af wil bouwen. Dit kan een stijgende werking hebben op de korte rente. Op donderdag 20 oktober vindt het rentebesluit plaats van de ECB en zal hier wellicht meer duidelijkheid over komen. Echter, zolang het huidige monetaire beleid gehandhaafd blijft, heeft dit beleid een drukkende werking op de korte rente.

Per saldo verwachten wij een gelijkblijvend niveau van de korte hypotheekrente in de komende twee weken.

Verwachtingen voor de langlopende rente 

De lange rente is gestegen in de afgelopen periode.

Uit notulen van de laatste Federal Reserve meeting blijkt dat een verhoging van de Amerikaanse beleidsrente relatief snel plaats kan vinden als de economie zich positief blijft ontwikkelen. Het besluit op 20 september 2016 om de huidige rente te handhaven was namelijk niet unaniem genomen en er waren voldoende argumenten voor een renteverhoging in de notulen te vinden. Een meerderheid van de 17 deelnemers verwacht een renteverhoging nog eind dit jaar. Een renteverhoging in de VS heeft mogelijk ook een verhogend effect op de rente in Europa.

Rusland heeft toegezegd om mee te werken aan het productieplafond van de OPEC. Sindsdien is de prijs van een vat Brent olie verder gestegen tot boven de 51 USD. Een hogere olieprijs kan leiden tot een hogere inflatie en daarmede ook een hogere rente. Voor de komende periode verwachten wij echter dat het huidige monetaire beleid op de korte termijn een drukkende werking blijft houden op de lange rente. Op basis van het bovenstaande verwachten wij per saldo een gelijkblijvend niveau van de lange hypotheekrente in de komende twee weken.

Meer renteverwachtingen

Lees ook de verwachtingen voor de rentestanden van onze andere experts: Philip Bokeloh en Dimitry Fleming.