- Expert blog Terug naar actueel

Renteverwachtingen van onze expert Max Bronzwaer

Max Bronzwaer, Adjunct-directeur en Treasurer - Obvion
Expert voorstellen

Max Bronzwaer

Directeur en Treasurer
Obvion

Wat zijn de verwachtingen voor de kort- en langlopende rente?

Onze experts geven hun verwachtingen voor de komende periode. Bekijk in één oogopslag de verwachting voor de hypotheekrentes ook op de Rentebarometer.

Verwachtingen voor de kortlopende rente 

De korte rente is vrijwel gelijk gebleven in de afgelopen periode.

De inflatie in de hele eurozone over november wordt geschat op 0,6% ten opzichte van 0,5% in oktober. Deze verwachte stijging is nog steeds onder de ECB doelinflatie van circa 2%. De verwachting is dat de ECB op 8 december de beleidsrente niet zal wijzigen. Volgens ECB-president Mario Draghi is het nog niet duidelijk wat de totale effecten zullen zijn op de Europese rentes van de verkiezing van Donald Trump als president van de VS. Wel zei hij dat het economisch herstel in de VS verder is gevorderd dan in de eurozone.

Per saldo verwachten wij een gelijkblijvend niveau van de korte hypotheekrentes in de komende twee weken.

Verwachtingen voor de langlopende rente 

De lange rente is licht gedaald in de afgelopen periode.

De Amerikaanse Dow Jones index heeft afgelopen week voor het eerst de 19.000 punten doorbroken en is daarna verder gestegen. Vrijwel alle analisten gaan er vanuit dat, mede door een verwachte stijging van de inflatie, op 14 december de beleidsrente in de VS verhoogd zal worden en dat in 2017 de beleidsrente minimaal nog een keer verhoogd zal gaan worden. Een renteverhoging in de VS heeft mogelijk ook een verhogend effect op de rente in de eurozone. De inflatie in de eurozone is nog altijd erg laag.

Per saldo verwachten wij een gelijkblijvend niveau van de lange hypotheekrentes in de komende twee weken.

Meer renteverwachtingen

Lees ook de verwachtingen voor de rentestanden van onze andere experts: Philip Bokeloh en Dimitry Fleming.