Actueel Nieuws

Meer of minder lenen in 2017?

Afgelopen donderdag heeft het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) bekend gemaakt dat er voor consumenten in 2017 iets meer geld te besteden is aan woonlasten. Maar betekent dit ook dat je meer hypotheek kunt krijgen?

Op 27 oktober 2016 heeft het Nibud de woonquotes voor 2017 bekend gemaakt. De woonquote is het percentage van je inkomen dat je aan woonlasten kunt besteden. In het algemeen kun je stellen dat je met de nieuwe woonquotes in 2017 meer kunt lenen. Dat is echter niet in alle situaties het geval.

Bij een toetsrente lager dan 2 procent kun je in de meeste gevallen juist minder lenen. Vooral bij de gemiddelde en hoge inkomens is dit het geval, wat geldt voor zowel alleenstaanden als voor samenwoners met twee inkomens. Met de huidige lage rentes kan dat duizenden euro’s aan leencapaciteit schelen.

Hoeveel minder je kunt lenen is afhankelijk van de toetsrente en van je inkomen. De Hypotheker geeft je aan de hand van rekenvoorbeelden een inzicht in jouw situatie in 2016 en 2017. Ben je een eenverdiener? Dan kun je (bij een toetsrente van 1,7 procent) met een jaarinkomen van € 26.000 volgend jaar nog hetzelfde bedrag lenen. Is je inkomen hoger, bijvoorbeeld € 30.000, dan kun je volgend jaar € 3.523 minder lenen.

Ben je een tweeverdiener met een gezamenlijk inkomen van € 40.000 (resp. € 25.000 en € 15.000), dan is de leencapaciteit volgend jaar € 9.395 minder.

Bij een toetsrente boven de 2 procent ziet de situatie er positiever uit. In de voorbeelden waarin we uitgaan van een rente van 2,5 en 5 procent kan bij alle inkomenscategorieën meer geleend worden.