23-11-2016

NHG nu al mogelijk na één jaar als zzp'er

Per 1 december 2016 is het voor zzp’ers mogelijk om een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) af te sluiten na één jaar zelfstandigheid.

Per 1 december 2016 is het voor zzp’ers mogelijk om een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) af te sluiten na één jaar zelfstandigheid. Het was gebruikelijk dat je pas na drie jaar zelfstandigheid voor een hypotheek met NHG in aanmerking kwam.

Ruim 1,28 miljoen Nederlanders verdienen als zzp'er hun hoofdinkomen. Veel van hen hebben behoefte aan een financiering van een eigen woning, maar ervaren hoge drempels. Vanaf 1 december 2016 zullen deze drempels lager worden. Al met cijfers van twaalf maanden kan een hypotheek met NHG worden aangevraagd. Voorheen moesten zzp'ers cijfers van de afgelopen drie jaar aanleveren.

Aanbieders

Deelnemende aanbieders op moment van het schrijven zijn: SNS Bank, BLG Wonen, Regiobank, Aegon en Delta Lloyd Bank. NIBC Direct volgt binnenkort en vanaf 1 januari 2017 sluit Woonfonds Achmea aan.

Voorwaarden en kosten

Een voorwaarde is dat het toetsinkomen door een door het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) aangewezen deskundige wordt vastgesteld. De kosten voor het laten opstellen van de inkomensverklaring bedragen maximaal € 250,- exclusief btw en deze moeten door de opdrachtgever (klant) voldaan worden. Na het aanleveren van alle stukken zal het ongeveer vijf werkdagen duren voordat het toetsinkomen vastgesteld is. De inkomensverklaring is vervolgens zes maanden geldig.

Hoe wordt het toetsinkomen vastgesteld?

  • Het toetsinkomen wordt vastgesteld op basis van het gemiddelde inkomen over de laatste drie kalenderjaren. Dit mag een combinatie zijn van inkomsten uit dienstbetrekking en zelfstandig ondernemerschap. Inkomsten uit sociale uitkeringen worden buiten beschouwing gelaten

  • Heeft de klant in het laatste jaar minder verdiend dan het gemiddelde inkomen? Dan geldt het laatste jaar.

  • Tot slot wordt gekeken naar het lopende boekjaar. Het actuele inkomen moet minstens in lijn zijn met het gemiddelde.

Ben je zzp'er en benieuwd naar jouw mogelijkheden? Maak een afspraak met een van onze hypotheekadviseurs.

Lees meer over de Nationale Hypotheek Garantie.