- Expert blog Terug naar actueel

Renteverwachtingen van onze expert Philip Bokeloh

Bokeloh Philip
Expert voorstellen

Philip Bokeloh

Econoom Economisch Bureau
ABN AMRO Bank

Wat zijn de verwachtingen voor de kort- en langlopende rente?

Onze experts geven hun verwachtingen voor de komende periode. Bekijk in één oogopslag de verwachting voor de hypotheekrentes ook op de Rentebarometer.

Verwachtingen voor de kortlopende rente

De Europese Centrale Bank (ECB) houdt al geruime tijd haar rentetarieven uitzonderlijk laag. Zij moet ervoor zorgen dat de inflatie in de eurozone dichtbij (maar beneden) 2% ligt. In september is de inflatie weliswaar wat opgelopen, maar het gemiddelde prijspeil lag nog altijd slechts 0,4% hoger dan een jaar geleden. De lichte stijging van de inflatie komt door de afnemende daling van de olieprijzen t.o.v. een jaar geleden. De kerninflatie (zonder prijzen van energie, voedingsmiddelen, alcohol en tabak) is in september stabiel gebleven op 0,8% - eveneens ruim onder de 2%-doelstelling dus.

Om de inflatie op te drijven, heeft de ECB haar beleid diverse malen verruimd. Zo heeft zij onder meer haar rentetarieven verlaagd – de laatste keer was dat in maart. Het depositotarief (het tarief waartegen banken korte tijd geld kunnen stallen bij de ECB) ligt sindsdien op -0,4%. Wij achten de kans klein dat de ECB de rentetarieven verder zal verlagen, omdat dit de stabiliteit van het bankwezen kan aantasten. Bovendien lijken de centrale banken renteverlagingen niet te willen inzetten om de eigen wisselkoers te verzwakken (en daarmee inflatie te importeren). ECB-president Draghi heeft uitgelaten dat de ECB de rentetarieven niet gaat verlagen. Wij houden daarom rekening met een stabilisatie van de korte hypotheekrente.

Verwachtingen voor de langlopende rente

De ECB verruimt haar beleid bovendien door op grote schaal obligaties op te kopen. Daarmee tracht zij de lange rente laag te houden en de kredietverlening te stimuleren. Dit moet leiden tot een sterkere groei van de economie en een hogere inflatie. Om de kans van slagen te vergroten heeft de ECB in maart besloten het opkoopprogramma te vergroten.

Wij denken dat zij nog dit jaar het opkoopprogramma verder zal uitbreiden. De inflatie is immers nog altijd erg laag en de economische groei lijkt niet sterk genoeg om de inflatie op korte termijn aan te jagen. Waarschijnlijk gaat de Bank het opkoopprogramma verlengen én gaat zij obligaties opkopen met een rendement onder de depositorente (-0,4%) en obligaties met een looptijd korter dan twee jaar.

De lange rente zal onder invloed van deze extra aankopen dalen, vooral in het segment van twee tot vijf jaar, maar ook de tienjaarsrente kan wat omlaag. Bij de heel lange looptijden zou de rente daarentegen wel eens wat kunnen oplopen. Wij houden er rekening mee dat de lange hypotheekrentes een vergelijkbare beweging zullen laten zien.

Meer renteverwachtingen

Lees ook de verwachtingen voor de rentestanden van onze andere experts: Max Bronzwaer en Dimitry Fleming.