- Expert blog Terug naar actueel

Renteverwachtingen van onze expert Philip Bokeloh

Bokeloh Philip
Expert voorstellen

Philip Bokeloh

Econoom Economisch Bureau
ABN AMRO Bank

Wat zijn de verwachtingen voor de kort- en langlopende rente?

Onze experts geven hun verwachtingen voor de komende periode. Bekijk in één oogopslag de verwachting voor de hypotheekrentes ook op de Rentebarometer.

Verwachtingen voor de kortlopende rente

Wij houden er rekening mee dat de Amerikaanse centrale bank in december haar officiële rentetarief zal verhogen. De daling van de werkloosheid en de licht oplopende inflatie biedt haar ruimte om het rentebeleid te normaliseren. De Europese Centrale Bank (ECB) is hier voorlopig nog niet aan toe. Weliswaar loopt ook in Europa de inflatie op doordat de grondstoffenprijzen het prijspeil niet langer naar beneden duwen. Maar met 0,5% ligt de inflatie nog ruim onder de 2%-streefwaarde van de ECB. En gezien de zwakke bestedingen en de hoge werkloosheid zal het wel even duren voordat deze streefwaarde weer in zicht komt.

Om de inflatie op te drijven, heeft de ECB de officiële rentetarieven al diverse keren verlaagd. De laatste keer was in maart. Het depositotarief (het tarief waartegen banken korte tijd geld kunnen stallen bij de ECB) ligt sindsdien op -0,4%. De kans dat de ECB de rente verder verlaagt, achten wij klein. Een verdere verlaging leidt namelijk tot hogere kosten voor banken, wat de stabiliteit het bankwezen kan aantasten. Bovendien zal een verdere renteverlaging de wisselkoers van de euro omlaag drukken, wat onrust op internationale valutamarkten kan veroorzaken. De ECB laat de rentetarieven daarom ongemoeid. In lijn met het onveranderde rentebeleid zal ook de korte hypotheekrente volgens ons stabiel blijven.

Verwachtingen voor de langlopende rente

De ECB koopt op grote schaal obligaties. Daarmee tracht zij de lange rente laag te houden en de kredietverlening te stimuleren. Dit moet leiden tot een sterkere groei van de economie en een hogere inflatie. Om de kans van slagen te vergroten besloot de ECB in maart het opkoopprogramma te vergroten. Dit heeft nog niet geresulteerd in een sterke verbetering van de economie, noch in een hogere verwachte inflatie. Wij denken daarom dat de ECB het opkoopprogramma verder zal uitbreiden en binnenkort aankondigt dat zij langer doorgaat met obligaties kopen.

De verkiezing van Donald Trump overschaduwt momenteel het drukkende effect van het ECB-beleid op de lange rente. Beleggers denken dat de door Trump aangekondigde investeringen in infrastructuur en belastingverlagingen leiden tot een sterkere BBP-groei, een hogere inflatie en een oplopend begrotingstekort. Hierdoor stijgt de Amerikaanse lange rente. De rentestijging in de VS duwt wereldwijd de lange rentes omhoog. Zo staat de 10-jaarsrente op Nederlandse overheidsobligaties op 0,4%, ruim 10 basispunten hoger dan een maand geleden. Als de ECB binnenkort haar opkoopprogramma inderdaad uitbreidt, zal dat de recente rentestijging hooguit matigen. Wij denken daarom dat een eind is gekomen aan de voortdurende daling van de hypotheekrente en houden rekening met een lichte stijging.

Meer renteverwachtingen

Lees ook de verwachtingen voor de rentestanden van onze andere experts: Max Bronzwaer en Dimitry Fleming.