2-9-2016

Starterslening blijft bestaan

De Starterslening blijft bestaan, maar verandert wel iets. Dit heeft het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) laten weten. De veranderingen zijn nodig om aan de nieuwe hypotheekregels te voldoen.

De Starterslening is een aanvullende lening op je reguliere hypotheek voor je eerste koophuis. Dit kan het verschil overbruggen tussen de prijs van de woning en je maximale hypotheek. Het SVn is verantwoordelijk voor de Startersleningen.

Nieuwe Starterslening

In de huidige opzet voldoet de lening niet aan de strengere regels die de afgelopen jaren voor hypotheken zijn doorgevoerd, waarbij het aflossen op de lening verplicht is gemaakt voor het recht op hypotheekrenteaftrek. Voor de Starterslening werd een uitzonderingsperiode van drie jaar ingesteld, die eind dit jaar afloopt.

Door een nieuwe constructie wordt de verplichte aflossing op de Starterslening in de eerste drie jaar voortaan voldaan, zonder dat de voordelen uit de oude opzet worden aangetast. Er wordt een zogenoemde combinatielening aan de Starterslening toegevoegd. De exacte invulling en mogelijke extra kosten voor deze combinatielening zijn nog niet bekend.

stel op trap

Vóór 1 oktober aanvragen

Als je vóór 1 oktober een Starterslening aanvraagt, kun je nog gebruik maken van de huidige regeling. Als je na 1 oktober een Starterslening wilt aanvragen, krijg je automatisch een offerte voor een lening inclusief de combinatielening.

De Starterslening is op dit moment in ruim 200 gemeenten actief. Lees meer over de starterslening en de voorwaarden.