15-6-2017

De Hypotheker staat niet te koop

Vandaag, 15 juni 2017, bracht De Telegraaf een artikel waarin wordt gesteld dat, op basis van bepaalde niet met naam genoemde bronnen, Blauwtrust Groep (waartoe De Hypotheker behoort) te koop zou staan of een verkoop aan het voorbereiden is. De aandeelhouders van Blauwtrust Groep zouden, aldus De Telegraaf, een beleggingsbank hebben ingehuurd om de mogelijkheden in kaart te brengen. Ook wordt in dit artikel gezegd dat het bedrijf verkoopklaar wordt gemaakt en dat het begin 2018 eventueel verkocht zou kunnen worden. Op deze manier wordt de suggestie gewekt dat Blauwtrust Groep te koop staat.

Om misverstanden te voorkomen vinden we het belangrijk om te vertellen hoe het zit. Er ligt géén opdracht tot verkoop van Blauwtrust Groep of onderdelen daarvan bij een beleggingsbank of een andere bank. Wel oriënteren de aandeelhouders zich periodiek over hun toekomst bij de onderneming. Hierbij hebben zij advies ingewonnen bij adviseurs. Het management van de onderneming is volledig gefocust op het runnen van het bedrijf waarbij de continuïteit van de dienstverlening aan onze klanten op het hoogste niveau voorop staat.