- Expert blog Terug naar actueel

Renteverwachtingen van onze expert Dimitry Fleming

Dimitry Fleming 03
Expert voorstellen

Dimitry Fleming

Econoom Economisch Bureau ING
ING

Wat zijn de verwachtingen voor de kort- en langlopende rente?

Onze experts geven hun verwachtingen voor de komende periode. Bekijk in één oogopslag de verwachting voor de hypotheekrentes ook op de Rentebarometer.

Verwachtingen voor de kortlopende rente

De variabele hypotheekrentes zijn vaak gekoppeld aan marktrentes met een korte looptijd, zoals de Euribor. Deze marktrentes zijn al heel lang zeer laag. Dat komt doordat de Europese Centrale Bank een monetair beleid voert dat ongekend ruim is. Zo houdt de ECB haar beleidsrente (refi) al meer dan een jaar op 0% en de depositorente is zelfs negatief (-0,4%). Dit betekent dat banken op hun tegoeden die ze bij de ECB aanhouden 0,4% rente moeten betalen. 

De ECB houdt de rente zo laag om de economische groei en inflatie in de eurozone aan te wakkeren. Dat lijkt te werken. De economie herstelt inmiddels met een behoorlijk tempo en de inflatie is ook hoger dan een tijd terug. De ECB mikt echter op een inflatie van dicht tegen de 2% aan en dat niveau is nog niet in zicht. Ook gelooft de ECB niet dat de economie op eigen benen kan staan en dus gaat de centrale bank voorlopig door met het stimulerende beleid. Wij gaan er vanuit dat de Euribortarieven de komende kwartalen op de huidige, zeer lage niveaus blijven. 

Verwachtingen voor de langlopende rente

De ontwikkeling van de lange hypotheekrentetarieven hangt in sterke mate samen met hoe de rentes op staatsleningen zich ontwikkelen. Beide type rentes liggen momenteel op een zeer laag niveau. De rente op 10-jaars staatsleningen schommelde de afgelopen maanden rond de 0,5%. In de afgelopen weken is de rente er weer iets onder gedaald. 

Naast de rente op staatsleningen hangen de lange hypotheekrentetarieven onder andere af van de renteopslag (bovenop het swaptarief) die Nederlandse financiële instellingen betalen als ze geld lenen op de kapitaalmarkt. Deze renteopslag is de afgelopen tijd per saldo stabiel gebleven.

Uitgaande van bovengenoemde marktontwikkelingen kunnen de langlopende hypotheektarieven de komende weken op de huidige, lage niveaus blijven. Wat verder kijkend is de verwachting dat de kapitaalmarkt- en hypotheekrentes geleidelijk kunnen gaan oplopen.

Op financiële markten groeit langzaam het besef dat het monetaire beleid van de ECB niet eeuwig zo ruim blijft. Als de economie zo stevig blijft groeien, zal de ECB op een gegeven willen stoppen met het stimuleren van groei en inflatie. Dat zal niet plots gebeuren. De stimulans wordt geleidelijk afgebouwd. Begin 2018 zet de ECB een eerste stap. Om de kapitaalmarktrentes te drukken koopt de ECB nu nog elke maand voor maximaal 60 miljard euro aan obligaties op. In januari 2018 wordt het bedrag gehalveerd naar 30 miljard euro. Het aangepaste opkoopprogramma loopt tot en met september 2018. Dan kijkt de ECB of de stimulans verder kan worden afgebouwd. 

Meer renteverwachtingen

Lees ook de verwachtingen voor de rentestanden van onze andere experts: Philip Bokeloh en Max Bronzwaer.