- Expert blog Terug naar actueel

Renteverwachtingen van onze expert Dimitry Fleming

Dimitry Fleming 03
Expert voorstellen

Dimitry Fleming

Econoom Economisch Bureau ING
ING

Wat zijn de verwachtingen voor de kort- en langlopende rente?

Onze experts geven hun verwachtingen voor de komende periode. Bekijk in één oogopslag de verwachting voor de hypotheekrentes ook op de Rentebarometer.

Verwachtingen voor de kortlopende rente

De variabele hypotheekrentes zijn vaak gekoppeld aan de euriborrente. Deze marktrentes staan al enige tijd onder de 0%. Dat komt door het beleid van de Europese Centrale Bank. De ECB voert een ongekend ruim monetair beleid. Zo staat de beleidsrente (refi) van de centrale bank al meer dan een jaar op 0% en op tegoeden die banken aanhouden bij de ECB moet 0,4% rente worden betaald.

De ECB houdt de rente zo laag om de economische groei en inflatie in de eurozone aan te wakkeren. De groei is de afgelopen kwartalen aangetrokken en de inflatie is recent rap opgelopen. Toch betekent dit niet dat de ECB al snel de rente weer gaat verhogen. Zo komt de scherpe stijging van de inflatie vooral door de gestegen olieprijs. Onderliggend is de inflatie in de ogen van de ECB nog steeds te laag. Verder is de ECB nog niet overtuigd dat het economisch herstel op eigen benen kan staan, dus zonder de monetaire hulp. Ook is het afwachten hoe de economie zich de komende tijden staande houdt tijdens de brexitonderhandelingen en de verkiezingen in de verschillende Europese landen.

Wij gaan er van uit dat de Euribortarieven voorlopig op de huidige, zeer lage niveaus blijven.

Verwachtingen voor de langlopende rente

De ontwikkeling van de lange hypotheekrentetarieven hangt in sterke mate samen met de rente op staatsleningen. Door optimistischere signalen over de Europese economie en de belofte van Trump om de Amerikaanse economie aan te jagen stegen de kapitaalmarktrentes begin dit jaar. De Nederlandse 10-jaarsrente krabbelde op naar de 0,6%. In reactie hierop gingen de (middel)lange hypotheekrentes ook omhoog.

De afgelopen weken is de kapitaalmarktrente weer wat gedaald. De verwachtingen ten aanzien van Trump’s plannen zijn wat getemperd. Spanningen tussen Noord-Korea en de VS kunnen ook een rol spelen. Daarnaast koopt de ECB nog steeds maandelijks voor miljarden aan obligaties op om de rentes te drukken. Dit doet ze om het economisch herstel te bespoedigen.

Naast de rente op staatsleningen hangen de lange hypotheekrentetarieven onder andere af van de renteopslag (bovenop het swaptarief) die Nederlandse financiële instellingen betalen als ze geld lenen op de kapitaalmarkt. Deze renteopslag is de afgelopen maanden per saldo stabiel gebleven.

Uitgaande van bovengenoemde marktontwikkelingen verwachten wij dat de hypotheektarieven de komende weken op de huidige lage niveaus blijven.

Meer renteverwachtingen

Lees ook de verwachtingen voor de rentestanden van onze andere experts: Philip Bokeloh en Max Bronzwaer.