- Expert blog Terug naar actueel

Renteverwachtingen van onze expert Dimitry Fleming

Dimitry Fleming 03
Expert voorstellen

Dimitry Fleming

Econoom Economisch Bureau ING
ING

Wat zijn de verwachtingen voor de kort- en langlopende rente?

Onze experts geven hun verwachtingen voor de komende periode. Bekijk in één oogopslag de verwachting voor de hypotheekrentes ook op de Rentebarometer.

Verwachtingen voor de kortlopende rente

De variabele hypotheekrentes zijn vaak gekoppeld aan marktrentes zoals de Euribor. Deze liggen al geruime onder de 0%. Dat komt doordat de Europese Centrale Bank een monetair beleid voert dat ongekend ruim is. Zo staat de beleidsrente (refi) van de ECB al meer dan een jaar op 0% en de depositorente is zelfs negatief (-0,4%). Dit betekent dat banken op hun tegoeden die ze bij de ECB aanhouden 0,4% rente moeten betalen.

De ECB houdt de rente zo laag om de economische groei en inflatie in de eurozone aan te wakkeren. Het lijkt te werken. De groei en de inflatie zijn de afgelopen kwartalen allebei aangetrokken. Begin juni zei ECB-president Draghi, in de persconferentie die volgde op het rentebesluit, dat de risico’s ten aanzien van de groeivooruitzichten nu min of meer in evenwicht zijn. Eerder hadden de negatieve risico’s nog de overhand.

Toch gaat de ECB niet snel haar beleid normaliseren en de rente weer verhogen. In de ogen van de ECB is de inflatie nog te laag. Verder is de ECB er niet van overtuigd dat het economisch herstel al op eigen benen kan staan, dus zonder de hulp van het ruime monetaire beleid. Wij gaan er van uit dat de Euribortarieven voorlopig op de huidige, zeer lage niveaus blijven.

Verwachtingen voor de langlopende rente

De ontwikkeling van de lange hypotheekrentetarieven hangt in sterke mate samen met de rente op staatsleningen. Toen de kapitaalmarktrentes begin dit jaar opliepen, gingen de (middel)lange hypotheekrentes, met een kleine vertraging, ook omhoog. De afgelopen weken is de kapitaalmarkrente weer wat gedaald en zo ook het gemiddelde lange hypotheektarief. De verwachting dat President Trump’s plannen de Amerikaanse economie snel een impuls geven, is getemperd. Intussen koopt de ECB ook nog maandelijks voor miljarden aan obligaties op om de rentes te drukken. Er is nog geen hint gegeven wanneer dit stopt.

Naast de rente op staatsleningen hangen de lange hypotheekrentetarieven onder andere af van de renteopslag (bovenop het swaptarief) die Nederlandse financiële instellingen betalen als ze geld lenen op de kapitaalmarkt. Deze renteopslag is de afgelopen maanden per saldo stabiel gebleven.

Uitgaande van bovengenoemde marktontwikkelingen verwachten wij dat de hypotheektarieven de komende weken op de huidige lage niveaus blijven.

Meer renteverwachtingen

Lees ook de verwachtingen voor de rentestanden van onze andere experts: Philip Bokeloh en Max Bronzwaer.