- Expert blog Terug naar actueel

Renteverwachtingen van onze expert Dimitry Fleming

Dimitry Fleming 03
Expert voorstellen

Dimitry Fleming

Econoom Economisch Bureau ING
ING

Wat zijn de verwachtingen voor de kort- en langlopende rente?

Onze experts geven hun verwachtingen voor de komende periode. Bekijk in één oogopslag de verwachting voor de hypotheekrentes ook op de Rentebarometer.

Verwachtingen voor de kortlopende rente

De variabele hypotheekrentes zijn vaak gekoppeld aan marktrentes zoals de Euribor. Deze liggen al geruime onder de 0%. Dat komt doordat de Europese Centrale Bank een monetair beleid voert dat ongekend ruim is. Zo staat de beleidsrente (refi) van de ECB al meer dan een jaar op 0% en de depositorente is zelfs negatief (-0,4%). Dit betekent dat banken op hun tegoeden die ze bij de ECB aanhouden 0,4% rente moeten betalen.

De ECB houdt de rente zo laag om de economische groei en inflatie in de eurozone aan te wakkeren. Het lijkt te werken. De groei en de inflatie zijn de afgelopen kwartalen allebei aangetrokken. Begin juni zei ECB-president Draghi, in de persconferentie die volgde op het rentebesluit, dat de risico’s ten aanzien van de groeivooruitzichten nu min of meer in evenwicht zijn. Eerder hadden de negatieve risico’s nog de overhand.

Toch gaat de ECB niet al snel haar beleid weer normaliseren en de rente weer verhogen. Wij gaan er van uit dat de Euribortarieven de komende kwartalen nog op de huidige, zeer lage niveaus blijven.

Verwachtingen voor de langlopende rente

De ontwikkeling van de lange hypotheekrentetarieven hangt in sterke mate samen met de rente op staatsleningen. De Nederlandse 10-jaarsrente is de afgelopen twee weken met zo’n 30 basispunten opgeveerd. Op financiële markten groeit langzaam het besef dat het monetaire beleid van de ECB niet eeuwig zo ruim blijft. De notulen van de juni-bijeenkomst van de ECB wijzen op een zeer geleidelijke afbouw van de monetaire stimulans, al ontbreekt nog elk detail wanneer dit zou moeten beginnen. Ook blijkt uit de notulen dat het besluit om in de persverklaring niet meer van een mogelijke verdere renteverlaging te spreken unaniem door de ECB-bestuurders werd genomen. Maar een renteverhoging is nog niets voor in de verre toekomst.

Naast de rente op staatsleningen hangen de lange hypotheekrentetarieven onder andere af van de renteopslag (bovenop het swaptarief) die Nederlandse financiële instellingen betalen als ze geld lenen op de kapitaalmarkt. Deze renteopslag is de afgelopen maanden per saldo stabiel gebleven.

Uitgaande van bovengenoemde marktontwikkelingen kunnen de hypotheektarieven vanaf de huidige lage niveaus de komende weken licht stijgen.

Meer renteverwachtingen

Lees ook de verwachtingen voor de rentestanden van onze andere experts: Philip Bokeloh en Max Bronzwaer.