- Expert blog Terug naar actueel

Renteverwachtingen van onze expert Dimitry Fleming

Dimitry Fleming 03
Expert voorstellen

Dimitry Fleming

Econoom Economisch Bureau ING
ING

Wat zijn de verwachtingen voor de kort- en langlopende rente?

Onze experts geven hun verwachtingen voor de komende periode. Bekijk in één oogopslag de verwachting voor de hypotheekrentes ook op de Rentebarometer.

Verwachtingen voor de kortlopende rente

De euriborrentes, waar variabele hypotheekrentes vaak aan zijn gekoppeld, liggen nog altijd ruim onder de 0%. De driemaands Euriborrente bedraagt al enkele maanden -0,3%. Dat de kortlopende rentes zo laag zijn, komt vooral doordat de Europese Centrale Bank (ECB) een ongekend ruim monetair beleid voert. Zo staat de beleidsrente (refi) van de ECB sinds begin maart op 0,0%. Op tegoeden die banken aanhouden bij de ECB moet sindsdien 0,4% rente worden betaald. De ECB houdt de rente zo laag om de economische groei en inflatie in de eurozone aan te wakkeren.

De groei van de Europese economie trekt aan en de inflatie is de afgelopen maanden opgelopen richting de 2%. Toch verhoogt de ECB de rente voorlopig niet. De scherpe stijging van de inflatie komt vooral door hogere energieprijzen. Onderliggend is de inflatie in de ogen van de ECB nog te laag. Verder denkt de ECB dat het economisch herstel nog niet zonder de huidige monetaire stimulans kan en is het afwachten hoe de economie zich de komende tijden langs de brexitonderhandelingen en de verkiezingen in verschillende Europese landen manoeuvreert.

Wij gaan er van uit dat de Euribortarieven voorlopig op de huidige, zeer lage niveaus blijven.

Verwachtingen voor de langlopende rente

De ontwikkeling van de lange hypotheekrentetarieven hangt in sterke mate samen met de rente op staatsleningen. De Nederlandse 10-jaarsrente bereikte in september vorig jaar een historisch dieptepunt en werd zelfs even negatief. Deze daling hing samen met pessimisme over de economische groei en het opkoopprogramma van de ECB. De ECB koopt maandelijks voor miljarden aan obligaties op om de rentes te drukken en het economisch herstel te bespoedigen.

Sinds het dal van eind september is de Nederlandse 10-jaarsrente opgeveerd naar ongeveer 0,5%. Optimistischere signalen over de Europese economie en de belofte van Trump om de Amerikaanse economie aan te gaan jagen zijn belangrijke redenen voor de gestegen rente.

Naast de rente op staatsleningen hangen de lange hypotheekrentetarieven onder andere af van de renteopslag (bovenop het swaptarief) die Nederlandse financiële instellingen betalen als ze geld lenen op de kapitaalmarkt. Deze renteopslag is de afgelopen maanden per saldo stabiel gebleven.

In lijn met de hogere kapitaalmarktrente zijn de (middel)lange hypotheekrentes de afgelopen periode iets opgelopen. Uitgaande van bovengenoemde marktontwikkelingen verwachten wij dat de hypotheektarieven de komende weken min of meer stabiel blijven.

Meer renteverwachtingen

Lees ook de verwachtingen voor de rentestanden van onze andere experts: Philip Bokeloh en Max Bronzwaer.