- Expert blog Terug naar actueel

Renteverwachtingen van onze expert Dimitry Fleming

Dimitry Fleming 03
Expert voorstellen

Dimitry Fleming

Econoom Economisch Bureau ING
ING

Wat zijn de verwachtingen voor de kort- en langlopende rente?

Onze experts geven hun verwachtingen voor de komende periode. Bekijk in één oogopslag de verwachting voor de hypotheekrentes ook op de Rentebarometer.

Verwachtingen voor de kortlopende rente

De variabele hypotheekrentes zijn vaak gekoppeld aan marktrentes zoals de Euribor. Deze liggen al heel lang onder de 0%. Dat komt doordat de Europese Centrale Bank een monetair beleid voert dat ongekend ruim is. Zo staat de beleidsrente (refi) van de ECB al meer dan een jaar op 0% en de depositorente is zelfs negatief (-0,4%). Dit betekent dat banken op hun tegoeden die ze bij de ECB aanhouden 0,4% rente moeten betalen.

De ECB houdt de rente zo laag om de economische groei en inflatie in de eurozone aan te wakkeren. Het lijkt te werken. In het tweede kwartaal is de economie met een behoorlijk tempo gegroeid. De inflatie is ook hoger dan een tijd terug. De ECB mikt echter op een niveau van “dichtbij, maar onder de 2%” en daar is de inflatie nog niet.

Al met al blijft de ECB voorzichtig en gaat de centrale bank voorlopig door met het stimuleren van de economie. Een renteverhoging laat nog wel even op zich wachten. Wij gaan er van uit dat de Euribortarieven de komende kwartalen nog op de huidige, zeer lage niveaus blijven.

Verwachtingen voor de langlopende rente

De ontwikkeling van de lange hypotheekrentetarieven hangt in sterke mate samen met de rentes op staatsleningen. De afgelopen weken zijn de rentes gedaald. Verwachtingen dat de ECB haar monetaire beleid gaat normaliseren zijn wat gematigd. In reactie hierop zijn hypotheektarieven met een langere looptijd verlaagd.

Toch groeit op financiële markten het besef dat het monetaire beleid van de ECB niet eeuwig zo ruim blijft. Op dit moment koopt de ECB nog maandelijks voor 60 miljard euro aan obligaties op om de rentes te drukken. In december loopt dit opkoopprogramma af, maar de ECB zal niet voor zo’n plots einde kiezen. ECB-president Draghi heeft gezegd dat in oktober helderheid komt over de koers van de ECB in 2018. Hoogstwaarschijnlijk kondigt hij dan een verlenging van het programma aan, waarbij het totale aankoopbedrag (nu dus nog maandelijks 60 miljard euro) wordt verlaagd.

Naast de rente op staatsleningen hangen de lange hypotheekrentetarieven onder andere af van de renteopslag (bovenop het swaptarief) die Nederlandse financiële instellingen betalen als ze geld lenen op de kapitaalmarkt. Deze renteopslag is de afgelopen tijd per saldo stabiel gebleven.

Uitgaande van bovengenoemde marktontwikkelingen kunnen de langlopende hypotheektarieven de komende weken stabiel blijven op de huidige, lage niveaus of zelfs nog een beetje verder dalen. Maar voor daarna verwachten wij een stijging van de hypotheektarieven.

Meer renteverwachtingen

Lees ook de verwachtingen voor de rentestanden van onze andere experts: Philip Bokeloh en Max Bronzwaer.