24-10-2017

Lagere inkomens kunnen minder lenen in 2018

Met name alleenverdieners met een bruto inkomen tot 50.500 euro en tweeverdieners met een gezamenlijk inkomen tot 45.000 euro kunnen volgend jaar minder lenen voor hun hypotheek. Dat blijkt uit berekeningen die wij uitvoerden aan de hand van de woonquotes die het Nibud vorige week presenteerde.

Het Nibud geeft jaarlijks advies waarop de wettelijke hypotheeknormen worden gebaseerd. Volgens het Nibud rapport kunnen huizenkopers volgend jaar meer lenen voor een hypotheek, zeker met de verwachte gemiddelde loonstijging. Wij denken echter dat dit rooskleuriger wordt geschetst dan het in werkelijkheid is. Zonder een loonstijging en op basis van een tienjaars NHG rente van 2% (hierin is rekening gehouden met een rentestijging) gaan met name de eenverdieners met lage tot middelhoge inkomens en de tweeverdieners met lagere inkomens erop achteruit qua leencapaciteit. 

In het volgende rekenvoorbeeld wordt duidelijk wat voor invloed de woonquotes hebben op de leencapaciteit:

Eenverdieners 

Bruto
Jaarinkomen

Maximale hypotheek

2017

Maximale hypotheek

2018

Verschil
€ 20.500 € 69.328 € 67.061 - € 2.267
€ 25.500 € 112.109 € 109.234 - € 2.875
€ 35.500 € 156.073 € 152.071 - € 4.002
€ 50.500 € 233.404 € 227.712 - € 5.692
€ 55.500 € 256.514 € 256.514 € 0

 

Pas als een alleenverdiener meer dan 50.500 euro per jaar verdient, blijft de leencapaciteit gelijk. Voor alleenverdieners met een lager inkomen wordt het komend jaar dus lastiger om een huis te kopen.  

Tweeverdieners 

Bruto
Jaarinkomen

Maximale hypotheek

2017

Maximale hypotheek

2018

Verschil
€ 20.500 & € 20.500 € 180.253 € 175.631 - € 4.622
€ 25.500 & € 20.500 € 202.235 € 197.050 - € 5.185
€ 30.500 & € 20.500 € 224.217 € 224.217 € 0
€ 35.500 & € 25.500 € 281.934 € 281.934 € 0
€ 40.500 & € 25.500 € 305.043 € 312.848 € 7.805
€ 50.500 & € 30.500 € 410.896 € 420.027 € 9.131

 

Samenwonenden met lagere inkomens gaan er, ondanks dat het tweede inkomen in 2018 iets zwaarder wordt meegeteld (70% in plaats van 60%), er ook op achteruit. Bij samenwonenden met een middeninkomen blijft de leencapaciteit gelijk en stellen waarbij de hoofdkostwinner minimaal 40.500 euro per jaar verdient, kunnen een hogere hypotheek afsluiten. 

Alle berekeningen zijn uitgevoerd op basis van een rente van 2%.