- Expert blog Terug naar actueel

Renteverwachtingen van onze expert Max Bronzwaer

Max Bronzwaer, Adjunct-directeur en Treasurer - Obvion
Expert voorstellen

Max Bronzwaer

Directeur en Treasurer
Obvion

Wat zijn de verwachtingen voor de kort- en langlopende rente?

Onze experts geven hun verwachtingen voor de komende periode. Bekijk in één oogopslag de verwachting voor de hypotheekrentes ook op de Rentebarometer.

Verwachtingen voor de kortlopende rente  

De korte rente is vrijwel gelijk gebleven in de maand maart.

In maart is het consumentenvertrouwen in de eurozone gestegen ten opzichte van februari. De inflatie in Nederland is in maart uitgekomen op 1,1% ten opzichte van 1,8% in februari. De daling is voornamelijk toe te wijzen aan een lagere prijzen voor olie en kleding in maart. De geschatte inflatie in de eurozone is gedaald van 2,0% in februari naar 1,6% in maart. De geschatte kerninflatie is in maart gedaald t.o.v. februari van 0,9% naar 0,7%. De Europese Centrale Bank (ECB) heeft aangegeven zich voor de middellange termijn inflatiedoelstelling van 2,0% met name te richten op de kerninflatie. De ECB heeft in de beleidsvergadering van 9 maart 2017 het monetaire beleid niet veranderd. Wel heeft de ECB haar inflatieverwachting voor 2018 en verder omhoog bijgesteld. De volgende beleidsvergadering van de ECB zal plaatsvinden op 27 april 2017.

Wij verwachten een gelijkblijvend niveau van de korte hypotheekrentes in de komende twee weken.

Verwachtingen voor de langlopende rente 

De lange rente is gedaald in de afgelopen periode.

Het Amerikaanse ministerie van Arbeid heeft bekend gemaakt dat de werkgelegenheid in maart 2017 minder sterk is gegroeid dan in de voorgaande maand. Het aantal banen (exclusief de landbouwsector) groeide met 98.000 in maart t.o.v. 219.000 in februari. Analisten hadden in maart een toename van 180.000 banen verwacht. De Amerikaanse werkloosheid is afgenomen van 4,7% in februari naar 4,5% in maart. Het Amerikaanse ministerie van Arbeid heeft gemeld dat de inflatie in maart is gedaald naar 2,4% ten opzichte van 2,7% in februari.

Politieke spanningen tussen Noord-Korea en de VS en vervroegde verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk zorgden voor onrust op de financiële markten met een dalende lange rente tot gevolg.

Wij verwachten een gelijkblijvend niveau tot licht dalend van de lange hypotheekrentes in de komende twee weken.

Meer renteverwachtingen

Lees ook de verwachtingen voor de rentestanden van onze andere experts: Philip Bokeloh en Dimitry Fleming.