- Expert blog Terug naar actueel

Renteverwachtingen van onze expert Max Bronzwaer

Max Bronzwaer, Adjunct-directeur en Treasurer - Obvion
Expert voorstellen

Max Bronzwaer

Directeur en Treasurer
Obvion

Wat zijn de verwachtingen voor de kort- en langlopende rente?

Onze experts geven hun verwachtingen voor de komende periode. Bekijk in één oogopslag de verwachting voor de hypotheekrentes ook op de Rentebarometer.

Verwachtingen voor de kortlopende rente 

De korte rente is vrijwel gelijk gebleven in de afgelopen periode.

Het CBS heeft de Nederlandse werkloosheidscijfers gepubliceerd. Door de aantrekkende economie is in 2016 het aantal langdurig werklozen voor het eerst sinds 2009 gedaald. De inflatie voor de hele eurozone is in januari uitgekomen op 1,8% ten opzichte van 1,1% in december. Deze stijging is voornamelijk toe te wijzen aan de opgelopen olieprijs. De kerninflatie, waarin onder andere de olieprijs buiten beschouwing wordt gelaten, is in januari op 0,9% uitgekomen. Zowel de inflatie als de kerninflatie liggen onder de doelstelling van circa 2% van de ECB.
Op 9 maart staat de volgende beleidsvergadering van de ECB op de agenda en wij verwachten op het moment geen aanpassingen van het beleid, mede in afwachting op de resultaten van verkiezingen in Nederland en Frankrijk. Hierdoor verwachten wij een gelijkblijvend niveau van de korte hypotheekrentes in de komende twee weken.

Verwachtingen voor de langlopende rente 

De lange rente is volatiel, maar over de afgelopen periode licht gedaald.

Het Amerikaanse ministerie van Arbeid heeft gemeld dat de inflatie in januari is uitgekomen op 2,5% ten opzichte van 2,1% in december. De voorzitter van de Amerikaanse centrale bank (Fed), gaf aan dat de huidige goede economische resultaten in de Verenigde Staten aanleiding kunnen zijn om de rente op korte termijn te verhogen. De Fed komt op 15 maart weer bij elkaar voor het rentebesluit. De marktverwachting is dat dit jaar de Amerikaanse beleidsrente minimaal één keer verhoogd wordt. Een renteverhoging in de Verenigde Staten kan leiden tot een rentestijging in de eurozone. De lagere inflatie in de eurozone heeft echter een drukkende werking op de lange rente. Per saldo verwachten wij een gelijkblijvend niveau van de lange hypotheekrentes in de komende twee weken.

Meer renteverwachtingen

Lees ook de verwachtingen voor de rentestanden van onze andere experts: Philip Bokeloh en Dimitry Fleming.