- Expert blog Terug naar actueel

Renteverwachtingen van onze expert Max Bronzwaer

Max Bronzwaer, Adjunct-directeur en Treasurer - Obvion
Expert voorstellen

Max Bronzwaer

Directeur en Treasurer
Obvion

Wat zijn de verwachtingen voor de kort- en langlopende rente?

Onze experts geven hun verwachtingen voor de komende periode. Bekijk in één oogopslag de verwachting voor de hypotheekrentes ook op de Rentebarometer.

Verwachtingen voor de kortlopende rente 

De korte rente is vrijwel gelijk gebleven in de afgelopen periode.

De inflatie in de hele eurozone over december 2016 is gestegen naar 1,1% ten opzichte van 0,6% in november. In Nederland is de inflatie over december op 1,0% uitgekomen ten opzichte van 0,6% in november. De stijging komt voornamelijk door de oplopende olieprijs. Ondanks deze stijging ligt de inflatie onder de doelstelling van circa 2% van de ECB. Op 19 januari 2017 staat de volgende beleidsvergadering van de ECB op de agenda. Wij verwachten geen stijging van de beleidsrente of uitbreiding van het huidige monetaire beleid in januari. Hierdoor verwachten wij een gelijkblijvend niveau van de korte hypotheekrentes in de komende twee weken.

Verwachtingen voor de langlopende rente 

De lange rente is licht gestegen in de afgelopen periode.

Volgens Eurostat is in november 2016 de werkloosheid in de eurozone gestabiliseerd op 9,8% ten opzichte van 10,5% in november vorig jaar. Dit is het laagste niveau sinds juli 2009, maar ligt nog wel boven de niveaus van voor de economische crisis die rond de 8% a 9% lagen. Het aantal nieuwe aanvragen voor werkloosheidsuitkeringen in de Verenigde Staten is eind 2016 uitgekomen op het laagste niveau sinds lange tijd. De Amerikaanse centrale bank komt op 1 februari 2017 weer bij elkaar voor het rentebesluit. De marktverwachting is dat in 2017 de Amerikaanse beleidsrente minimaal één keer verhoogd wordt. Een renteverhoging in de Verenigde Staten kan leiden tot een rentestijging in de eurozone. De lage inflatie in de eurozone heeft echter een drukkende werking op de lange rente. Per saldo verwachten wij een gelijkblijvend niveau van de lange hypotheekrentes in de komende twee weken.

Meer renteverwachtingen

Lees ook de verwachtingen voor de rentestanden van onze andere experts: Philip Bokeloh en Dimitry Fleming.