- Expert blog Terug naar actueel

Renteverwachtingen van onze expert Max Bronzwaer

Max Bronzwaer, Adjunct-directeur en Treasurer - Obvion
Expert voorstellen

Max Bronzwaer

Directeur en Treasurer
Obvion

Wat zijn de verwachtingen voor de kort- en langlopende rente?

Onze experts geven hun verwachtingen voor de komende periode. Bekijk in één oogopslag de verwachting voor de hypotheekrentes ook op de Rentebarometer.

Verwachtingen voor de kortlopende rente  

De korte rente is vrijwel gelijk gebleven in de afgelopen periode. Deze gelijkblijvende ontwikkeling heeft de korte rente al medio januari 2017 ingezet. De beleidsrentes zullen naar verwachting nog geruime tijd op het huidige niveau blijven. Op basis van het bovenstaande verwachten wij een gelijkblijvend niveau van de korte hypotheekrente in de komende twee weken.

Verwachtingen voor de langlopende rente 

De lange rente is per saldo licht gedaald in de afgelopen periode. Met name de olieprijzen zorgden voor lagere inflatie verwachtingen en daarmee een lagere rente. Extra aanbod van olie uit de VS en Libië gecombineerd met onenigheid binnen de OPEC (diplomatieke crisis Qatar) zijn hier de belangrijkste oorzaken voor.

De Brexit onderhandelingen zullen de komende tijd de markten bezig houden hoewel de directe invloed op de rente relatief beperkt blijft. Dit geldt ook voor de problemen in de Italiaanse bankensector waar twee relatief kleine banken door de belastingbetaler gered moeten worden. De operatie had vrijwel geen invloed op het renteverschil tussen Duitsland en Italië.

Wij verwachten per saldo een gelijkblijvend niveau van de lange hypotheekrente in de komende twee weken.

Meer renteverwachtingen

Lees ook de verwachtingen voor de rentestanden van onze andere experts: Philip Bokeloh en Dimitry Fleming.