- Expert blog Terug naar actueel

Renteverwachtingen van onze expert Max Bronzwaer

Max Bronzwaer, Adjunct-directeur en Treasurer - Obvion
Expert voorstellen

Max Bronzwaer

Directeur en Treasurer
Obvion

Wat zijn de verwachtingen voor de kort- en langlopende rente?

Onze experts geven hun verwachtingen voor de komende periode. Bekijk in één oogopslag de verwachting voor de hypotheekrentes ook op de Rentebarometer.

Verwachtingen voor de kortlopende rente  

De korte rente is vrijwel gelijk gebleven in de afgelopen periode. Deze gelijkblijvende ontwikkeling bij de korte rente is sinds medio januari 2017 zichtbaar.

De geschatte inflatie is voor de eurozone in augustus gestegen naar 1,5% ten opzichte van 1,3% in juli. Ondanks deze stijging is de inflatie nog altijd lager dan de huidige doelinflatie van de Europese Centrale Bank van circa 2%. Mede hierdoor verwachten wij bij de komende beleidsvergadering op 7 september geen grote wijzigingen in het beleid. Bij de vorige vergadering in juli gaf de president van de ECB aan dat gesprekken over de kwantitatieve verruiming mogelijk in de herfst plaats zullen vinden. Ondanks dat het weer in Nederland hier al signalen van vertoont, lijkt het ons waarschijnlijker dat er bij de beleidsvergadering op 26 oktober hier meer duidelijkheid over wordt gegeven.

Wij verwachten per saldo een gelijkblijvend niveau van de korte hypotheekrente in de komende periode.

Verwachtingen voor de langlopende rente

De lange rente is gedaald in de afgelopen periode.

De voornaamste reden voor deze daling zijn de aanhoudende spanningen tussen Noord-Korea en de Verenigde Staten. Deze spanningen zorgen ervoor dat investeerders hun toevlucht zoeken in “safe-havens” waardoor de rente is gedaald.

Op 20 september staat het rentebesluit van de centrale Amerikaanse bank (Federal reserve) op de agenda. Het nonfarm payroll cijfer, een indicatie voor de Amerikaanse banenmarkt, over augustus kwam lager uit dan de verwachting van de financiële markten. De lagere nonfarm payrolls en een terughoudende loongroei en inflatie zorgen ervoor dat de financiële markten niet verwachten dat de Federal reserve het huidige beleid in september aan zal passen.

Wij verwachten per saldo een gelijkblijvend niveau van de lange hypotheekrente in de komende periode.

Meer renteverwachtingen

Lees ook de verwachtingen voor de rentestanden van onze andere experts: Philip Bokeloh en Dimitry Fleming.