14-9-2017

Nog voldoende subsidie voor energiebesparende maatregelen

Voor eigenaren van appartementen is er dit jaar nog voldoende subsidiegeld beschikbaar voor het nemen van energiebesparende maatregelen. Dat meldt VvE belang, de belangenorganisatie voor de VvE en appartementseigenaar.

De pot met subsidiegeld voor het nemen van energiebesparende maatregelen is vrijwel leeg voor de particuliere huiseigenaar, maar voor verenigingen van eigenaars (VvE’s) en individuele appartementseigenaren is er nog volop geld beschikbaar. In totaal gaat het om meer dan 5 miljoen euro die nog verstrekt kan worden. 

Voor isolatiemaatregelen van dak, gevel en vloer en het aanbrengen van isolerend glas kan circa 20 procent van de kosten worden teruggekregen. Om in aanmerking te komen voor subsidie moeten appartementseigenaren minimaal twee energiebesparende maatregelen nemen. 

De subsidie kan worden aangevraagd bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. In totaal komen zo'n 1,2 miljoen Nederlandse appartementseigenaren in aanmerking voor subsidie.