- Expert blog Terug naar actueel

Renteverwachtingen van onze expert Philip Bokeloh

Bokeloh Philip
Expert voorstellen

Philip Bokeloh

Econoom Economisch Bureau
ABN AMRO Bank

Wat zijn de verwachtingen voor de kort- en langlopende rente?

Onze experts geven hun verwachtingen voor de komende periode. Bekijk in één oogopslag de verwachting voor de hypotheekrentes ook op de Rentebarometer.

Verwachtingen voor de kortlopende rente

Medio december verhoogde de Amerikaanse centrale bank opnieuw haar officiële rentetarieven. In verband met de toenemende inflatiedruk houden wij er rekening mee dat komend jaar verdere verhogingen zullen volgen. De Europese Centrale Bank (ECB) is hier voorlopig niet aan toe. Weliswaar loopt ook in Europa de inflatie op. De inflatie maakte in januari een sprong van 0,6 procentpunt naar 1,8%. Daarmee ligt de inflatie weer dichtbij de 2%-streefwaarde van de ECB. Toch bagatelliseert ECB-president Mario Draghi deze stijging. Tijdens de persconferentie van 19 januari wees hij er op dat de stijging vooral komt door de hogere energie- en voedingsmiddelenprijzen. Exclusief deze sterk schommelende prijscomponenten ligt de inflatie beduidend lager.

Om de inflatie op te drijven, heeft de ECB de officiële rentetarieven al diverse keren verlaagd. De laatste keer was in maart 2016. Het depositotarief (het tarief waartegen banken korte tijd geld kunnen stallen bij de ECB) ligt sindsdien op -0,4%. De kans dat de ECB de rente verder verlaagt, achten wij klein. Een verdere verlaging leidt namelijk tot hogere kosten voor banken, wat de stabiliteit het bankwezen kan aantasten. Bovendien zal een verdere renteverlaging de wisselkoers van de euro omlaag drukken, wat onrust op internationale valutamarkten kan veroorzaken. De ECB laat de rentetarieven dus ongemoeid. In lijn met het onveranderde rentebeleid zal ook de korte hypotheekrente volgens ons stabiel blijven.

Verwachtingen voor de langlopende rente

De ECB koopt op grote schaal obligaties op. Daarmee tracht zij de lange rente laag te houden en de kredietverlening te stimuleren. Dit moet leiden tot een sterkere groei van de economie en een hogere inflatie. Om de kans van slagen te vergroten besloot de ECB begin december het opkoopprogramma te verlengen van maart 2017 naar december 2017. Gedurende de verlenging zal de ECB maandelijks voor EUR 60 mld aan obligaties opkopen, EUR 20 mld minder dan nu. Als gevolg van deze verlaging zal de neerwaartse druk op de lange rente geleidelijk afnemen.

Met haar beslissing riep de ECB tijdelijk een halt toe aan de rentestijging die inzette na de verkiezing van Donald Trump. Beleggers denken dat de door Trump aangekondigde investeringen in infrastructuur en belastingverlagingen leiden tot een sterkere BBP-groei, een hogere inflatie en een oplopend begrotingstekort. Hierdoor stijgt de Amerikaanse lange rente. De rentestijging in de VS duwt wereldwijd de lange rentes omhoog. Zo staat de 10-jaarsrente op Nederlandse overheidsobligaties met 0,6% bijna 30 basispunten hoger dan op 8 november toen Trump de verkiezingen won. Daarmee is een eind gekomen aan de voortdurende daling van de hypotheekrente. Wij houden rekening met een verdere, lichte rentestijging.

Meer renteverwachtingen

Lees ook de verwachtingen voor de rentestanden van onze andere experts: Max Bronzwaer en Dimitry Fleming.