- Expert blog Terug naar actueel

Renteverwachtingen van onze expert Philip Bokeloh

Bokeloh Philip
Expert voorstellen

Philip Bokeloh

Econoom Economisch Bureau
ABN AMRO Bank

Wat zijn de verwachtingen voor de kort- en langlopende rente?

Onze experts geven hun verwachtingen voor de komende periode. Bekijk in één oogopslag de verwachting voor de hypotheekrentes ook op de Rentebarometer.

Verwachtingen voor de kortlopende rente

Op 13 juni verhoogde de Amerikaanse centrale bank opnieuw haar officiële rentetarieven van 1% naar 1,25%. Naar verwachting zal dit jaar nog één verdere verhoging van 25 basispunten volgen. De vertrouwensindicatoren wijzen vooruit op een hogere BBP-groei. Nu al stijgen de werkgelegenheid en de inflatie in de Verenigde Staten. Ook in Europa loopt de inflatie op. In juni stond de inflatie op 1,3%, versus 0,1% een jaar geleden. Hoewel de inflatie daarmee nog ruim onder de 2%-streefwaarde van de Europese Centrale Bank (ECB) ligt, besloot de ECB onlangs de verwijzing naar een mogelijke verdere renteverlaging uit haar persverklaring te schrappen. Marktvorsers vatten dit op als een voorbode van een minder ruim monetair beleid.

Dit neemt niet weg dat de ECB de kans klein acht dat de inflatie snel structureel zal oplopen. Bedrijven in de eurozone mogen optimistisch zijn over de economie nu de uitvoer toeneemt en de investeringen stijgen; consumenten zijn veel terughoudender. De gezinsbestedingen groeien slechts beperkt vanwege de bescheiden inkomensstijging. Tegen deze achtergrond kan het nog lang duren voordat de inflatie duurzaam op een hoger niveau komt te liggen. Daarom houdt de ECB voorlopig vast aan haar huidige lage officiële rentetarieven. Volgens ons zal de ECB de rente pas vanaf eind volgend jaar verhogen. Wij denken dat de korte hypotheekrente, in lijn met het voorlopig onveranderde rentebeleid van de ECB, stabiel zal blijven.

Verwachtingen voor de langlopende rente

De Europese Centrale Bank (ECB) koopt op grote schaal obligaties. Daarmee tracht zij de lange rente laag te houden en zo de kredietverlening te stimuleren. Dit moet leiden tot een sterkere groei van de economie en een hogere inflatie. Om de kans van slagen te vergroten besloot de ECB begin december het aankoopprogramma te verlengen van maart 2017 naar december 2017. Gedurende de verlenging koopt de ECB maandelijks voor EUR 60 mld aan obligaties, EUR 20 mld minder voorheen. Wij gaan er van uit dat de ECB het bedrag vanaf begin 2018 verder zal verlagen. In de aanloop naar een minder actief aankoopbeleid van de ECB, zal de lange rente licht stijgen.

Ook de internationale omgeving draagt bij aan een hogere lange rente. De Amerikaanse centrale bank verklaarde onlangs dat zij de schuldtitels die zij de afgelopen jaren aankocht, weer wil verkopen. Dit vooruitzicht duwde de lange rente in de VS omhoog. In haar kielzog steeg ook de Europese lange rente. Deze stijging kreeg de afgelopen weken extra vaart toen de ECB liet doorschemeren dat zij het obligatie-aankoopbeleid wil minderen. Zodra de inflatie en de BBP-groei verder toenemen, zal de lange rente nog meer stijgen. Voor Nederland denken wij dat de 10-jaarsrente oploopt van 0,4% eind 2016 naar 1.1% eind 2017 en 1.5% eind 2018. In lijn hiermee houden wij rekening met een lichte stijging van de lange hypotheekrente.

Meer renteverwachtingen

Lees ook de verwachtingen voor de rentestanden van onze andere experts: Max Bronzwaer en Dimitry Fleming.