- Expert blog Terug naar actueel

Renteverwachtingen van onze expert Philip Bokeloh

Bokeloh Philip
Expert voorstellen

Philip Bokeloh

Econoom Economisch Bureau
ABN AMRO Bank

Wat zijn de verwachtingen voor de kort- en langlopende rente?

Onze experts geven hun verwachtingen voor de komende periode. Bekijk in één oogopslag de verwachting voor de hypotheekrentes ook op de Rentebarometer.

Verwachtingen voor de kortlopende rente

Sinds eind 2015 heeft de Amerikaanse centrale bank haar officiële rentetarieven tot vier maal toe verhoogd met 25 basispunten. De laatste keer was op 13 juni. Het basistarief van de Federal Reserve kwam toen op 1,25%. De volgende renteverhoging laat echter op zich wachten tot begin volgend jaar. Hoewel de economie in de Verenigde Staten aantrekt, neemt de inflatie nauwelijks toe. De intensieve concurrentie belet bedrijven hun prijzen te verhogen. Bovendien is er nog ruimte op  de arbeidsmarkt, waardoor de salarissen slechts beperkt stijgen en de opwaartse druk op de prijzen vanuit de lonen bescheiden is.

Ook in Europa is de prijsdruk gematigd. Weliswaar is de inflatie het afgelopen jaar onder invloed van de eerdere stijging van de olieprijzen toegenomen. Maar nu de energieprijzen zijn gestabiliseerd, zwakt de inflatiestijging weer af. Hier komt bij dat de wisselkoers van de euro stijgt, zodat producten uit het buitenland goedkoper worden. Met oog op de lage inflatie kan de Europese Centrale Bank vasthouden aan haar huidige lage rentetarieven. Wij verwachten dat zij haar eerste renteverhoging pas in de tweede helft van 2019 zal doorvoeren. In lijn hiermee zal ook de korte hypotheekrente voorlopig stabiel blijven.

Verwachtingen voor de langlopende rente

De Europese Centrale Bank (ECB) koopt op grote schaal obligaties. Daarmee tracht zij de lange rente laag te houden, de kredietverlening te stimuleren en beleggers aan te sporen tot risicovollere investeringen. Dit moet leiden tot een sterkere groei van de economie en een hogere inflatie. Om de kans van slagen te vergroten besloot de ECB bij het meest recente overleg om het aankoopprogramma te verlengen. Zij zal in ieder geval tot en met september 2018 maandelijks voor 30 miljard euro aan obligaties aanschaffen, de helft van het huidige maandelijkse aankoopbedrag.

De ECB heeft sinds het begin van het aankoopprogramma al 2.150 miljard euro in de economie gepompt. Daar komt volgend jaar dus nog tenminste 270 miljard euro bij. Desalniettemin heeft de ECB met haar recente aankondiging een eerste stap gezet richting normalisatie van het monetair beleid. Wij houden er daarom rekening mee dat de lange rente licht zal stijgen. Voor Nederland denken wij dat de 10-jaarsrente op overheidsobligaties, die nu op 0,5%  staat, geleidelijk zal oplopen naar 1,0% eind 2018. Als gevolg hiervan zal de lange hypotheekrente licht omhoog.

Meer renteverwachtingen

Lees ook de verwachtingen voor de rentestanden van onze andere experts: Max Bronzwaer en Dimitry Fleming.