- Expert blog Terug naar actueel

Renteverwachtingen van onze expert Philip Bokeloh

Bokeloh Philip
Expert voorstellen

Philip Bokeloh

Econoom Economisch Bureau
ABN AMRO Bank

Wat zijn de verwachtingen voor de kort- en langlopende rente?

Onze experts geven hun verwachtingen voor de komende periode. Bekijk in één oogopslag de verwachting voor de hypotheekrentes ook op de Rentebarometer.

Verwachtingen voor de kortlopende rente

Op donderdag 16 maart verhoogde de Amerikaanse centrale bank opnieuw haar officiële rentetarieven van 0,75% naar 1%. Naar verwachting zullen dit jaar nog twee verdere verhogingen van elk 25 basispunten volgen. De vertrouwensindicatoren wijzen vooruit op een hogere economische groei in de Verenigde Staten, terwijl de werkgelegenheid en de inflatie al stijgen. Ook in Europa loopt de inflatie op. In februari lag de inflatie precies op de 2%-streefwaarde van de Europese Centrale Bank (ECB). Maar dit vormt voor de ECB nog geen reden om de rentetarieven te verhogen. De recente inflatiestijging is namelijk vooral toe te schrijven aan hogere energie- en voedselprijzen. De kerninflatie, die dit soort sterk schommelende prijscomponenten buiten beschouwing laat, is met 0,9% veel lager.

De ECB acht de kans klein dat de kerninflatie snel zal oplopen. Bedrijven mogen optimistisch zijn over de economische vooruitzichten nu de uitvoer toeneemt en de investeringen stijgen; consumenten zijn veel terughoudender. De gezinsbestedingen groeien amper vanwege de zwakke inkomensstijging. Tegen deze achtergrond kan het nog lang duren voordat de inflatie op een structureel hoger niveau komt te liggen. Daarom houdt de ECB voorlopig vast aan haar huidige lage officiële rentetarieven. Sinds maart 2016 ligt het depositotarief (het tarief waartegen banken korte tijd geld kunnen stallen bij de ECB) op -0,4%. In lijn met het onveranderde rentebeleid van de ECB zal ook de korte hypotheekrente volgens ons stabiel blijven.

Verwachtingen voor de langlopende rente

De ECB koopt op grote schaal obligaties op. Daarmee tracht zij de lange rente laag te houden en de kredietverlening te stimuleren. Dit moet leiden tot een sterkere groei van de economie en een hogere inflatie. Om de kans van slagen te vergroten besloot de ECB begin december het opkoopprogramma te verlengen van maart 2017 naar december 2017. Gedurende de verlenging zal de ECB maandelijks voor EUR 60 mld aan obligaties opkopen, EUR 20 mld minder dan ervoor. Wij gaan er van uit dat de ECB in 2018 het bedrag verder zal verminderen. In de aanloop naar een minder actief opkoopbeleid van de ECB, zal de lange rente licht stijgen.

De lange rentestijging wordt nog eens versterkt door de internationale renteontwikkelingen. Beleggers denken dat de door Trump aangekondigde investeringen in infrastructuur en belastingverlagingen zullen leiden tot een sterkere BBP-groei, een hogere inflatie en een oplopend begrotingstekort. Hierdoor stijgt de Amerikaanse lange rente. De rentestijging in de VS duwt wereldwijd de lange rentes omhoog, ook in Europa. Deze beweging zal aan kracht winnen wanneer ook hier de inflatie en de BBP-groei toenemen. Voor Nederland denken wij dat de rente zal stijgen van 0,4% eind 2016 naar 1,1% eind 2017 en 1,5% eind 2018. In lijn hiermee houden wij rekening met een lichte stijging van de hypotheekrente.

Meer renteverwachtingen

Lees ook de verwachtingen voor de rentestanden van onze andere experts: Max Bronzwaer en Dimitry Fleming.