7-12-2017

Schenkingsvrijstelling wordt goed benut

De verruimde schenkingsvrijstelling, waardoor je sinds dit jaar tot € 100.000 belastingvrij kan schenken, wordt door ontvangers goed benut. Zo'n 74 procent besteedde de gift aan het verlagen van de hypotheekschuld.

Hierdoor staan minder woningen onder water. De overige ontvangers gebruikten de gift voor een verbouwing of voor de aanschaf van een woning. Dat blijkt uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer.

Voorwaarden

Voorwaarden voor de gift zijn dat deze besteed moet worden aan een het kopen, verbeteren of onderhouden van een koopwoning en dat de ontvanger jonger dan 40 jaar is. De schenking mag eenmalig door dezelfde persoon gegeven worden.

Duur grapje

De schenkingsvrijstelling heeft de overheid een hoop geld gekost. In 2013 en 2014 alleen al een miljard, omdat de regels toen verruimd werden. Nu de vrijstelling een meer permanent karakter heeft, verwacht de Rekenkamer dat de overheid jaarlijks zo'n 97 miljoen euro kwijt zal zijn aan de regeling.