10-10-2017

Starters lijken vergeten groep in regeerakkoord

In het regeerakkoord worden geen maatregelen getroffen om de instroom van starters op de woningmarkt te stimuleren. Wat ons betreft een gemiste kans. Starters kunnen steeds moeilijker een betaalbare woning vinden en het uitblijven van maatregelen kan stagnatie op de woningmarkt veroorzaken.

 

Ook in de nieuwe wet- en regelgeving is er geen aandacht voor starters. Zo daalt in 2018 het maximale leenbedrag naar 100 procent. Dit betekent dat huiseigenaren een hypotheek kunnen afsluiten tot 100 procent van de waarde van de woning. Andere kosten, zoals advies- of makelaarskosten, moeten uit eigen middelen worden betaald. Vooral starters worden hierdoor getroffen, omdat zij vaak onvoldoende spaargeld hebben om deze kosten te betalen.

Het aantal hypotheken dat door starters is gesloten, is in het afgelopen jaar met maar liefst 32 procent gedaald. Met name in de grote steden krijgen starters door de oververhitte woningmarkt nauwelijks een voet tussen de deur. Doordat veel starters niet kunnen instromen op de woningmarkt nemen zij hun toevlucht tot een huurwoning. Hierdoor hebben ze veel hogere maandlasten dan bij maandelijkse hypotheeklasten. Dit verschil kan oplopen tot enkele honderden euro’s per maand.

Integrale aanpak

Graag zouden wij vanuit de politiek een integrale aanpak zien om de positie van starters op de woningmarkt te versterken. Zo kan er nagedacht worden over het afschaffen van de overdrachtsbelasting. Als starters hiervan worden vrijgesteld, scheelt dat 2 procent op de verkoopprijs van de woning. Dit kan al snel duizenden euro’s schelen.

Ook zou de verplichte aflossing kunnen worden verlaagd van 100 naar 50 procent. Dit betekent dat de inkomenstoets nog steeds plaatsvindt op basis van een volledig annuïtaire aflossing, maar de feitelijke aflossingsverplichting geldt voor het deel dat de hypotheek hoger is dan 50 procent van de marktwaarde.

Daarnaast moet meer geld vrijkomen voor startersleningen. De starterslening wordt in steeds minder gemeenten aangeboden, terwijl het starters juist gemakkelijker maakt een eerste woning te kunnen financieren.

Lees meer over effecten van het regeerakkoord op de woningmarkt.