11-4-2018

48% van de Nederlanders vindt bouwen buiten de bebouwde kom oké

Vereniging Eigen Huis heeft een onderzoek gedaan onder Nederlanders over het bouwen van nieuwbouwwoningen buiten de bebouwde kom. 48% is daar voorstander van, 35% staat er neutraal tegenover en 17% is tegen.

Woningtekort terugdringen

Het onderzoek komt voort uit de oproep van Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken om meer woningen ‘in het groen’ te bouwen om het woningtekort terug te dringen. Het lijkt erop dat steeds meer mensen het hiermee eens zijn. In 2016 gaf 41% van de ondervraagden nog aan dat er best buiten de bebouwde kom mag worden gebouwd van ze. In twee jaar tijd is dat percentage gegroeid tot 48%.

Hoogbouw als alternatief

Veel gemeentes en provincies zien niets in het plan van de minister. Ook de tegenstanders uit het onderzoek van Vereniging Eigen Huis vinden dat we zuinig moeten zijn op de groene ruimte in Nederland. Als alternatief dragen zij hoogbouw binnen de bebouwde kom aan. Of het toestaan van nieuwbouw buiten de bebouwde kom tegen bepaalde voorwaarden.

Ben je benieuwd of een nieuwbouwwoning bij je past? Doe onze test!