6-7-2018

Huizenprijzen in grote steden wereldwijd dalen, zet deze trend zich voort in Nederland?

Dit jaar zijn de huizenprijzen in grote steden als Londen, Stockholm en Sydney gedaald. Omdat huizenprijzen in grote steden vaak hetzelfde patroon volgen, is de vraag of deze daling zich doorzet in de grote steden in Nederland.

Begin dit jaar zijn in Londen de huizenprijzen met 1 procent gedaald ten opzichte van vorig jaar. Ook in Stockholm, Sydney en Melbourne zijn de huizenprijzen dit jaar gedaald. In de laatste twee steden daalden de prijzen zelfs voor het eerst in twintig jaar.

Grote stad, hoge prijzen

De hoge woningprijzen in grote steden zijn te verklaren doordat men steeds vaker van het platteland naar de stad trekt. Daarnaast is er een toestroom van beleggers, internationaal kapitaal en internationale werknemers. Er is dus veel vraag, en weinig aanbod.

Omdat de woningprijzen in grote steden vaak harder stijgen dan de lonen, kan er een kentering plaatsvinden. Huizenkopers kunnen de woningen niet meer veroorloven en de vraag neemt af. Andere oorzaken van dalende prijzen zijn een hogere overdrachtsbelasting op tweede woningen om beleggers ervan te weerhouden woningen op te kopen (in Groot Brittannië), strengere aflossingsregels (in Zweden) of daling van het maximale hypotheekbedrag (in Australië).

Zet de trend zich voort?

Het is moeilijk te voorspellen of de huizenprijzen ook in grote steden als Amsterdam gaan dalen. De gemeente doet daar al het nodige om beleggers te weren, zoals een zelfbewoningsplicht voor gekochte nieuwbouwpanden. Een ander scenario is dat juist veel kapitaal uit Engeland en Zweden naar Amsterdam vloeit, met als gevolg dat de druk op de huizenprijzen juist toeneemt. Vooralsnog zien we de huizenprijzen in Nederland stijgen, ook in de grote steden.