- Expert blog Terug naar actueel

Renteverwachtingen van onze expert Dimitry Fleming

Dimitry Fleming 03
Expert voorstellen

Dimitry Fleming

Econoom Economisch Bureau ING
ING

Wat zijn de verwachtingen voor de kort- en langlopende rente?

Onze experts geven hun verwachtingen voor de komende periode. Bekijk in één oogopslag de verwachting voor de hypotheekrentes ook op de Rentebarometer.

Verwachtingen voor de kortlopende rente

De variabele hypotheekrentes zijn vaak gekoppeld aan marktrentes met een korte looptijd, zoals de Euribor. Deze marktrentes zijn al heel lang zeer laag. Dat komt doordat de Europese Centrale Bank een monetair beleid voert dat ongekend ruim is. Zo houdt de ECB haar beleidsrente (refi) al meer dan een jaar op 0% en de depositorente is zelfs negatief (-0,4%). Dit betekent dat banken op hun tegoeden die ze bij de ECB aanhouden 0,4% rente moeten betalen.

De ECB houdt de rente zo laag om de economie te stimuleren en de inflatie in de eurozone aan te wakkeren. De economische groei is duidelijk aangetrokken, maar de inflatie niet. De centrale bank mikt op een inflatie van dicht tegen de 2% aan en dat niveau is nog niet in zicht. Ook is de ECB niet helemaal overtuigd dat de economie al op eigen benen kan staan en dus gaat de centrale bank voorlopig door met het stimulerende beleid. Wij gaan er van uit dat de Euribortarieven de komende kwartalen op de huidige, zeer lage niveaus blijven.

Verwachtingen voor de langlopende rente

De ontwikkeling van de ‘lange’ hypotheekrentetarieven hangt in sterke mate samen met hoe de rentes op staatsleningen zich ontwikkelen. Na een zeer lange periode van daling bereikten de kapitaalmarktrentes – en in het kielzog de hypotheekrentes - eind 2016 een historisch dieptepunt. Sindsdien vertonen de rentes, geholpen door betere vooruitzichten voor de economie, een stijgende trend.

De verwachting is dat de economie aan beide zijden van de oceaan prima blijft draaien, al hebben geopolitieke ontwikkelingen (oorlog in Syrië) en de vrees voor een handelsoorlog tussen de VS en China het optimisme recent wel wat getemperd. In de VS trekt de inflatie echter duidelijk aan en de verwachting is dat de Amerikaanse centrale bank de rente dit jaar drie keer zal verhogen.

In de eurozone heeft de Europese Centrale Bank geen grote haast om de rente te verhogen. De inflatie trekt hooguit met een slakkengang aan. De verwachting is dat de centrale bank eerst QE - het opkopen van obligaties – afbouwt. De ECB koopt tot september 2018 maandelijks voor maximaal 30 miljard aan obligaties op om de kapitaalmarktrentes te drukken. Vorig jaar was dat nog het dubbele. Als de vooruitzichten voor economie en inflatie goed zijn, kan de ECB besluiten na september de stimulans verder te verlagen.

Naast de rente op staatsleningen hangen de lange hypotheekrentetarieven onder andere af van de renteopslag (bovenop het swaptarief) die Nederlandse financiële instellingen betalen als ze geld lenen op de kapitaalmarkt. Deze renteopslag is de afgelopen tijd per saldo stabiel gebleven.

Uitgaande van bovengenoemde marktontwikkelingen is de verwachting dat de langlopende hypotheektarieven in 2018 voorzichtig verder op zullen lopen.

Meer renteverwachtingen

Lees ook de verwachtingen voor de rentestanden van onze andere experts: Philip Bokeloh en Max Bronzwaer.