- Expert blog Terug naar actueel

Renteverwachtingen van onze expert Dimitry Fleming

Dimitry Fleming 03
Expert voorstellen

Dimitry Fleming

Econoom Economisch Bureau ING
ING

Wat zijn de verwachtingen voor de kort- en langlopende rente?

Onze experts geven hun verwachtingen voor de komende periode. Bekijk in één oogopslag de verwachting voor de hypotheekrentes ook op de Rentebarometer.

Verwachtingen voor de kortlopende rente

De variabele hypotheekrentes zijn vaak gekoppeld aan marktrentes met een korte looptijd, zoals de Euribor. Deze marktrentes zijn al heel lang zeer laag. Dat komt doordat de Europese Centrale Bank een monetair beleid voert dat ongekend ruim is. Zo houdt de ECB haar beleidsrente (refi) al meer dan een jaar op 0% en de depositorente is zelfs negatief (-0,4%). Dit betekent dat banken op hun tegoeden die ze bij de ECB aanhouden 0,4% rente moeten betalen.

De ECB houdt de rente zo laag om de economie te stimuleren en de inflatie in de eurozone aan te wakkeren. De economische groei is duidelijk aangetrokken, maar de centrale bank mikt voor de middellange termijn op een inflatie van dicht tegen de 2% aan en dat niveau is nog niet in zicht. Ook is de ECB niet helemaal zeker dat de economie al op eigen benen kan staan en dus gaat de centrale bank voorlopig door met het stimulerende beleid. De ECB verwacht dat de rente (refi) tot de zomer van 2019 op het huidige niveau blijft, zo zei ECB-president Draghi onlangs. Hiermee zullen de Euribortarieven ook voorlopig op de huidige, lage niveaus blijven.

Verwachtingen voor de langlopende rente

De ontwikkeling van de ‘lange’ hypotheekrentetarieven hangt in sterke mate samen met hoe de rentes op staatsleningen zich ontwikkelen. Na een zeer lange periode van daling bereikten de kapitaalmarktrentes – en in het kielzog de hypotheektarieven - eind 2016 een historisch dieptepunt. Sindsdien zijn de rentes, geholpen door betere economische vooruitzichten, per saldo gestegen, al zijn ze nog steeds laag te noemen.

De verwachting is dat de kapitaalmarktrentes in de loop van dit jaar voorzichtig verder omhoog gaan. In de VS trekt de inflatie duidelijk aan en financiële markten hebben ingeprijsd dat de Amerikaanse centrale bank de beleidsrente dit jaar verder verhoogd. Dichter bij huis, in de eurozone, heeft de Europese Centrale Bank minder haast. De opwaartse druk op inflatie is niet groot. De economie groeit wel, maar gerommel in Italië, de brexit en een dreigende handelsoorlog – zeker na de recente G7-bijeenkomst – houdt de ECB waakzaam.

De ECB houdt de beleidsrente (refi) voorlopig dus onveranderd laag, maar QE – het opkopen van obligaties om de kapitaalmarktrentes te drukken – wordt wel verder afgebouwd. Tot en met september koopt de centrale bank nog maandelijks voor maximaal 30 miljard euro aan obligaties op. Daarna gaat het bedrag naar 15 miljard euro, om er dan na december 2018 mee te stoppen.

Uitgaande van bovengenoemde marktontwikkelingen is de verwachting dat de langlopende hypotheektarieven in 2018 voorzichtig verder oplopen.

Meer renteverwachtingen

Lees ook de verwachtingen voor de rentestanden van onze andere experts: Philip Bokeloh en Max Bronzwaer.