- Expert blog Terug naar actueel

Renteverwachtingen van onze expert Dimitry Fleming

Dimitry Fleming 03
Expert voorstellen

Dimitry Fleming

Econoom Economisch Bureau ING
ING

Wat zijn de verwachtingen voor de kort- en langlopende rente?

Onze experts geven hun verwachtingen voor de komende periode. Bekijk in één oogopslag de verwachting voor de hypotheekrentes ook op de Rentebarometer.

Verwachtingen voor de kortlopende rente

De variabele hypotheekrentes zijn vaak gekoppeld aan marktrentes met een korte looptijd, zoals de Euribor. Deze marktrentes zijn al heel lang zeer laag. Dat komt doordat de Europese Centrale Bank een monetair beleid voert dat ongekend ruim is. Zo staat de beleidsrente van de ECB (de refi) al heel lang op 0% en de depositorente – het tarief waartegen banken geld bij de ECB kunnen stallen – is zelfs negatief (-0,4%).

De ECB houdt de rente zo laag om de economie te stimuleren en de inflatie in de eurozone aan te wakkeren. De economische groei is duidelijk aangetrokken, maar de centrale bank mikt voor de middellange termijn op een inflatie van dicht tegen de 2% aan en dat is nog niet in zicht. Onlangs zei ECB-president Draghi te verwachten dat de rente (refi) tot de zomer van 2019 op het huidige niveau blijft. Hiermee zullen de Euribortarieven ook voorlopig op de huidige, lage niveaus blijven.

Verwachtingen voor de langlopende rente

De ontwikkeling van de ‘lange’ hypotheekrentetarieven hangt in sterke mate samen met hoe de rentes op staatsleningen zich ontwikkelen. Na het dieptepunt eind 2016 is de kapitaalmarktrente (10-jaars), geholpen door betere economische vooruitzichten, gestegen. Begin 2018 bereikte de rente het hoogste niveau in 2,5 jaar. De hypotheektarieven gingen ook omhoog. Recent is de kapitaalmarktrente weer wat gedaald. Beleggers maken zich zorgen over de brexit en een handelsoorlog.

De verwachting is dat de kapitaalmarktrentes in de rest van dit jaar per saldo voorzichtig weer omhoog gaan. In de VS is de inflatie aangetrokken en er wordt op gerekend dat de Amerikaanse centrale bank de beleidsrente verder verhoogd. Dichter bij huis vindt de Europese Centrale Bank dat het voldoende beter met de economie gaat om QE - het opkopen van obligaties om de kapitaalmarktrentes te drukken – af te bouwen. Tot en met september koopt de ECB nog maandelijks voor maximaal 30 miljard euro aan obligaties op. Als de vooruitzichten voor groei en inflatie gunstig blijven, gaat het bedrag daarna naar 15 miljard euro en na december 2018 naar 0. Maar de ECB blijft waakzaam. Met gerommel in Italië, de brexit en een handelsoorlog is de centrale bank er nog niet gerust op dat de inflatie blijvend richting de 2% gaat.

Uitgaande van bovengenoemde marktontwikkelingen kunnen de langlopende hypotheektarieven op de korte termijn onder wat neerwaartse druk komen, maar de verwachting is dat ze daarna weer voorzichtig gaan stijgen.

Meer renteverwachtingen

Lees ook de verwachtingen voor de rentestanden van onze andere experts: Philip Bokeloh en Rachelle Rijk.