- Expert blog Terug naar actueel

Renteverwachtingen van onze expert Dimitry Fleming

Dimitry Fleming 03
Expert voorstellen

Dimitry Fleming

Econoom Economisch Bureau ING
ING

Wat zijn de verwachtingen voor de kort- en langlopende rente?

Onze experts geven hun verwachtingen voor de komende periode. Bekijk in één oogopslag de verwachting voor de hypotheekrentes ook op de Rentebarometer.

Verwachtingen voor de kortlopende rente

De variabele hypotheekrentes zijn vaak gekoppeld aan marktrentes met een korte looptijd, zoals de Euribor. Deze marktrentes zijn al heel lang zeer laag. Dat komt doordat de Europese Centrale Bank een monetair beleid voert dat ongekend ruim is. Zo staat de beleidsrente van de ECB (de refi) al heel lang op 0% en de depositorente – het tarief waartegen banken geld bij de ECB kunnen stallen – is zelfs negatief (-0,4%).

De ECB houdt de rente zo laag om de economie te stimuleren en de inflatie in de eurozone aan te wakkeren. De economie groeit weer, maar de centrale bank mikt voor de middellange termijn op een inflatie van dicht tegen de 2% aan en dat is nog niet helemaal in zicht. ECB-president Draghi heeft gezegd te verwachten dat de rente (refi) tot de zomer van 2019 op het huidige niveau blijft. Hiermee zullen de Euribortarieven ook voorlopig op de huidige, lage niveaus blijven.

Verwachtingen voor de langlopende rente

De ontwikkeling van de ‘lange’ hypotheekrentetarieven hangt in sterke mate samen met hoe de rentes op staatsleningen zich ontwikkelen. Geholpen door betere economische vooruitzichten stegen vorig jaar, vanaf een historisch laag niveau, de kapitaalmarktrentes. De hypotheektarieven gingen toen mee omhoog. De afgelopen maanden daalden de rentes per saldo licht. Positief nieuws over economische groei werd afgewisseld met zorgelijke berichten over bijvoorbeeld de Brexit, de Italiaanse begroting en een handelsoorlog.

De verwachting is dat de kapitaalmarktrentes in de rest van dit jaar weer voorzichtig opkrabbelen. In de VS is de Amerikaanse centrale bank bezig de beleidsrente te verhogen. In de eurozone durft de Europese Centrale Bank dat nog niet. Wel vindt de ECB dat het al voldoende beter met de economie gaat om QE - het opkopen van obligaties om de kapitaalmarktrentes te drukken – af te bouwen. Begin oktober halveerde de centrale bank het maximale opkoopbedrag naar 15 miljard euro per maand. Als de vooruitzichten voor groei en inflatie gunstig blijven, gaat het bedrag na december 2018 naar 0. Maar de ECB blijft waakzaam. Mocht de inflatie niet blijvend richting de 2% gaan, dan kan alsnog worden besloten om QE te verlengen en kunnen de kapitaalmarktrentes langer laag blijven.

Uitgaande van bovengenoemde marktontwikkelingen kunnen de langlopende hypotheektarieven op de zeer korte termijn nog onder wat neerwaartse druk blijven, maar de verwachting is dat ze daarna weer voorzichtig gaan stijgen.

Meer renteverwachtingen

Lees ook de verwachtingen voor de rentestanden van onze andere experts: Philip Bokeloh en Rachelle Rijk.