- Expert blog Terug naar actueel

Renteverwachtingen van onze expert Dimitry Fleming

Dimitry Fleming 03
Expert voorstellen

Dimitry Fleming

Econoom Economisch Bureau ING
ING

Wat zijn de verwachtingen voor de kort- en langlopende rente?

Onze experts geven hun verwachtingen voor de komende periode. Bekijk in één oogopslag de verwachting voor de hypotheekrentes ook op de Rentebarometer.

Verwachtingen voor de kortlopende rente

De variabele hypotheekrentes zijn vaak gekoppeld aan marktrentes met een korte looptijd, zoals de Euribor. Deze marktrentes zijn al heel lang zeer laag. Dat komt doordat de Europese Centrale Bank een monetair beleid voert dat ongekend ruim is. Zo staat de beleidsrente van de ECB (de refi) al heel lang op 0% en de depositorente – het tarief waartegen banken geld bij de ECB kunnen stallen – is zelfs negatief (-0,4%).

De ECB houdt de rente zo laag om de economie te stimuleren. Via hogere loongroei moet dat dan de inflatie in de eurozone aanwakkeren. De centrale bank mikt voor de middellange termijn op een inflatie van dicht tegen de 2% aan en dat is nog niet helemaal in zicht. Daarom blijft de rente (refi) voorlopig nog op het huidige niveau, volgens ECB-president Draghi in ieder geval tot de zomer van 2019. Hiermee zullen de Euribortarieven ook voorlopig op de huidige, lage niveaus blijven.

Verwachtingen voor de langlopende rente

De ontwikkeling van de ‘lange’ hypotheekrentetarieven hangt in sterke mate samen met hoe de rentes op staatsleningen zich ontwikkelen. Deze rentes krabbelden vorig jaar, geholpen door betere economische vooruitzichten, op vanaf hun historisch laag niveaus. De hypotheektarieven gingen toen mee omhoog. Dit jaar zijn de kapitaalmarktrentes per saldo weer gedaald. Zo maken beleggers zich meer zorgen over een ‘no deal’-brexit, de Italiaanse begroting en een handelsoorlog.

In de Eurozone sputtert de economische groei wat. In het derde kwartaal was er amper groei. Dat kwam door eenmalige factoren, maar het lijkt er niet op dat het vierde kwartaal er heel veel beter uit gaat zien. Om de groei te helpen en de kapitaalmarktrentes te drukken koopt de ECB nu nog maandelijks voor 15 miljard euro aan obligaties op. Het plan is dat dit bedrag begin 2019 naar 0 gaat. ECB-president Draghi heeft aangegeven dat de tegenvallende macrocijfers geen reden zijn om van dit QE-plan af te stappen. Hij verwacht dat de inflatie de komende periode door de aantrekkende loongroei zal stijgen. Maar de ECB blijft waakzaam. Mocht de inflatie niet blijvend richting de 2% gaan, dan kan alsnog worden besloten om QE te verlengen en kunnen de kapitaalmarktrentes nog langer laag blijven.

Uitgaande van bovengenoemde marktontwikkelingen kunnen de langlopende hypotheektarieven op de zeer korte termijn nog even op hun huidige, lage niveau blijven. De verwachting is dat ze daarna weer voorzichtig gaan stijgen.

Meer renteverwachtingen

Lees ook de verwachtingen voor de rentestanden van onze andere experts: Philip Bokeloh en Rachelle Rijk.