- Expert blog Terug naar actueel

Renteverwachtingen van onze expert Dimitry Fleming

Dimitry Fleming 03
Expert voorstellen

Dimitry Fleming

Econoom Economisch Bureau ING
ING

Wat zijn de verwachtingen voor de kort- en langlopende rente?

Onze experts geven hun verwachtingen voor de komende periode. Bekijk in één oogopslag de verwachting voor de hypotheekrentes ook op de Rentebarometer.

Verwachtingen voor de kortlopende rente

De variabele hypotheekrentes zijn vaak gekoppeld aan marktrentes met een korte looptijd, zoals de Euribor. Deze marktrentes zijn al heel lang zeer laag. Dat komt doordat de Europese Centrale Bank een monetair beleid voert dat ongekend ruim is. Zo houdt de ECB haar beleidsrente (refi) al meer dan een jaar op 0% en de depositorente is zelfs negatief (-0,4%). Dit betekent dat banken op hun tegoeden die ze bij de ECB aanhouden 0,4% rente moeten betalen.

De ECB houdt de rente zo laag om de economische groei en inflatie in de eurozone aan te wakkeren. Dat lijkt te werken. De economie herstelt inmiddels met een behoorlijk tempo en de inflatie is ook hoger dan een tijd terug. De ECB mikt echter op een inflatie van dicht tegen de 2% aan en dat niveau is nog niet in zicht. Ook gelooft de ECB niet dat de economie al op eigen benen kan staan en dus gaat de centrale bank voorlopig door met het stimulerende beleid. Wij gaan er van uit dat de Euribortarieven de komende kwartalen op de huidige, zeer lage niveaus blijven.

Verwachtingen voor de langlopende rente

De ontwikkeling van de ‘lange’ hypotheekrentetarieven hangt in sterke mate samen met hoe de rentes op staatsleningen zich ontwikkelen. Eind 2016 bereikten de kapitaalmarktrentes – en in het kielzog de hypotheekrentes - een historisch dieptepunt. Sindsdien zijn ze per saldo gestegen. Op de kapitaalmarkt tikte de tienjaarsrente begin februari 2018 zelfs het hoogste niveau aan in ruim twee jaar. Door sterke cijfers over de loonstijging en hoger dan verwachte inflatie is de verwachting dat de Amerikaanse centrale bank dit jaar de rente een paar keer zal gaan verhogen. Financiële markten lopen hier op vooruit.

Intussen denkt de Europese Centrale Bank nog niet aan renteverhogingen. Toch groeit op financiële markten het besef dat het monetaire beleid van de ECB niet eeuwig zo ruim blijft. Als de economie stevig blijft groeien, zal de ECB op een gegeven willen stoppen met het stimuleren van groei en inflatie. Dat zal niet plots gebeuren. De ECB koopt maandelijks obligaties op om de kapitaalmarktrentes te drukken. Het opkoopbedrag wordt stapsgewijs verlaagd. In 2018 koopt de ECB voor maximaal 30 miljard euro per maand op. Dat is een halvering ten opzichte van 2017. De komende maanden bekijkt de ECB of het bedrag na september 2018 verder kan worden verlaagd.

Naast de rente op staatsleningen hangen de lange hypotheekrentetarieven onder andere af van de renteopslag (bovenop het swaptarief) die Nederlandse financiële instellingen betalen als ze geld lenen op de kapitaalmarkt. Deze renteopslag is de afgelopen tijd per saldo stabiel gebleven.

Uitgaande van bovengenoemde marktontwikkelingen is de verwachting dat de langlopende hypotheektarieven in 2018 voorzichtig verder op zullen lopen.

Meer renteverwachtingen

Lees ook de verwachtingen voor de rentestanden van onze andere experts: Philip Bokeloh en Max Bronzwaer.