11-5-2018

Hypotheekaktes zijn moeilijk te begrijpen

Taalwetenschappers van de Universiteit Utrecht concluderen na onderzoek dat hypotheekaktes bij de onbegrijpelijkste documenten op Nederlands taalgebied horen. Begrijp je weinig van de teksten vol met juridische termen, vakjargon, passieve zinnen en hulpwerkwoorden? Dan ben je duidelijk niet de enige. Slechts 57% van de respondenten begreep de hypotheekakte.

Veel te lange zinnen

Er staan veel moeilijke woorden in hypotheekaktes en de gebruikte zinnen zijn volgens de onderzoekers veel te lang. In totaal werden 42 hypotheekaktes van 21 geldverstrekkers onderzocht. Per zin werden er gemiddeld 3,1 bijzinnen geteld. Zelfs wetenschappelijke onderzoeksartikelen en verkiezingsprogramma’s van politieke partijen zijn makkelijker te begrijpen, aldus de wetenschappers.

Leesbaarder maken

Samen met de Vereniging Eigen Huis, geldverstrekkers en de Autoriteit Financiële Markten willen de onderzoekers de tekst van hypotheekaktes leesbaarder maken. Dit wordt echter nog wel een uitdaging, zo hebben ze al ondervonden. Een vereenvoudigde tekst met tussenkopjes, kortere zinnen en vervangen moeilijke woorden werd nog steeds slechts door 69% van de respondenten begrepen. Er is dus nog werk aan de winkel.

Meer weten over wat er precies in de hypotheekakte staat? Lees meer hierover op onze begrippenpagina.