- Expert blog Terug naar actueel

Renteverwachtingen van onze expert Max Bronzwaer

Max Bronzwaer, Adjunct-directeur en Treasurer - Obvion
Expert voorstellen

Max Bronzwaer

Directeur en Treasurer
Obvion

Wat zijn de verwachtingen voor de kort- en langlopende rente?

Onze experts geven hun verwachtingen voor de komende periode. Bekijk in één oogopslag de verwachting voor de hypotheekrentes ook op de Rentebarometer.

Verwachtingen voor de kortlopende rente  

De korte rente is in de afgelopen periode vrijwel gelijk gebleven. Na de verwachte afbouw van het opkoopprogramma wordt verwacht dat op termijn het rente-instrument van de Europese Centrale Bank (ECB) een prominentere rol zal krijgen. Hierbij wordt verwacht dat de depositorente, die nu op -0,40% staat, als eerste aan de beurt is voor een verhoging. Met een verwachte inflatie van 1,3% in januari ten opzichte van 1,4% in december is het inflatiedoel van de ECB van ca. 2% echter nog niet in zicht. Een eerste renteverhoging wordt door de markt pas in 2019 verwacht. De volgende ECB-vergadering staat gepland op 8 maart.

Per saldo verwachten wij een gelijkblijvend niveau van de korte hypotheekrente in de komende maand.

Per saldo verwachten wij een gelijkblijvend niveau van de korte hypotheekrente in de komende periode.

Verwachtingen voor de langlopende rente

De lange rentes zijn sterk gestegen in de afgelopen periode. De inflatie in de VS viel in januari met 2,1% hoger uit dan de verwachte 1,9%. Eerder werd al bekend dat de inkomens in januari harder gestegen zijn dan werd verwacht. De verhoogde inflatie vergroot de kans op een renteverhoging van de Amerikaanse centrale bank (Fed) in maart. In de markt wordt verwacht dat de Fed in 2018 drie keer de rente zal verhogen.
De economie van de landen in de eurozone groeide gemiddeld met 2,5% in 2017, de hoogste groei sinds de recessie. Ook zijn er signalen van aantrekkende lonen in de eurozone. Verder zien we een verkrapping van de arbeidsmarkt in enkele landen, zoals Duitsland en Nederland. In Frankrijk daalde de werkloosheid flink van 9,3% tot 8,6% in één kwartaal. In navolging van de hogere inflatie in de VS zou de inflatie in de eurozone - op basis van het bovenstaande - in de komende tijd ook op kunnen lopen. Dit zou op zijn beurt tot een hogere kapitaalmarktrente kunnen leiden.

Per saldo verwachten wij een lichte stijging van de lange hypotheekrente in de komende maand.

Meer renteverwachtingen

Lees ook de verwachtingen voor de rentestanden van onze andere experts: Philip Bokeloh en Dimitry Fleming.