- Expert blog Terug naar actueel

Renteverwachtingen van onze expert Max Bronzwaer

Max Bronzwaer, Adjunct-directeur en Treasurer - Obvion
Expert voorstellen

Max Bronzwaer

Directeur en Treasurer
Obvion

Wat zijn de verwachtingen voor de kort- en langlopende rente?

Onze experts geven hun verwachtingen voor de komende periode. Bekijk in één oogopslag de verwachting voor de hypotheekrentes ook op de Rentebarometer.

Verwachtingen voor de kortlopende rente  

De korte rente is in de afgelopen periode vrijwel gelijk gebleven. De inflatie in de eurozone daalde licht van 1,5% in november naar 1,4% in december. Verder heeft de Europese Centrale Bank (ECB) op 14 december bevestigd om het huidige aankoopprogramma vanaf januari te halveren en zal tenminste tot september 2018 actief blijven. Er is besloten om de beleidsrente onveranderd te laten. Voor 2018 heeft de ECB de inflatieverwachting naar boven bijgesteld van 1,2% naar 1,4%. Op de middellange termijn hoopt zij een inflatie net onder de 2% te bewerkstelligen. De eerstvolgende monetaire beleidsvergadering van het ECB zal op 25 januari plaatsvinden.

Voor de komende periode verwachten wij per saldo een gelijkblijvend niveau van de korte hypotheekrente.

Verwachtingen voor de langlopende rente

De lange rente is in de afgelopen periode vrijwel gelijk gebleven. Het consumentenvertrouwen in Europa steeg van 0,0 in november naar 0,5 in december. Op 13 december heeft de Amerikaanse centrale bank (Fed) de bandbreedte van de beleidsrente met 0,25% verhoogd naar 1,25% - 1,50%.  Belangrijkste reden voor deze verhoging is dat de Fed blijft rekenen op een bescheiden groeiende Amerikaanse economie.

Verder is de olieprijs de afgelopen periode gestegen door aanhoudende onrust in Iran. Deze stijging kan een verhogend effect hebben op het inflatieniveau in de eurozone. Naast de inflatie wordt echter vaak rekening gehouden met de kerninflatie, waarbij o.a. de olieprijs niet wordt meegenomen.

Per saldo verwachten wij een gelijkblijvend tot licht stijgend niveau van de lange hypotheekrente.

Meer renteverwachtingen

Lees ook de verwachtingen voor de rentestanden van onze andere experts: Philip Bokeloh en Dimitry Fleming.