- Expert blog Terug naar actueel

Renteverwachtingen van onze expert Max Bronzwaer

Max Bronzwaer, Adjunct-directeur en Treasurer - Obvion
Expert voorstellen

Max Bronzwaer

Directeur en Treasurer
Obvion

Wat zijn de verwachtingen voor de kort- en langlopende rente?

Onze experts geven hun verwachtingen voor de komende periode. Bekijk in één oogopslag de verwachting voor de hypotheekrentes ook op de Rentebarometer.

Verwachtingen voor de kortlopende rente  

De korte rente is in de afgelopen periode vrijwel gelijk gebleven. Woensdag 18 april wordt het finale inflatiecijfer over maart in de eurozone bekend gemaakt. De financiële markten verwachten dat dit cijfer op 1,4% zal uitkomen. Eerder vielen de inflatiecijfers uit Duitsland lager uit dan verwacht. Zo werd bekend dat de inflatie in Duitsland in maart met 1,6% iets lager uitviel dan de eerder verwachte 1,7%. Ook daalde in april het vertrouwen van Duitse investeerders, gemeten aan de hand van de zogenaamde ZEW-index, sterker dan verwacht. Het inflatiedoel van de Europese Centrale Bank (ECB) van ca. 2% is nog niet in zicht. Een eerste renteverhoging van de ECB wordt door de financiële markten in 2019 verwacht. De eerstvolgende ECB beleidsvergadering zal plaatsvinden op 26 april.

Per saldo verwachten wij een gelijkblijvend niveau van de korte hypotheekrente in de komende periode.

Verwachtingen voor de langlopende rente

De lange rentes zijn in de afgelopen periode vrijwel gelijk gebleven. De angst voor de dreigende handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China lijkt inmiddels wat afgenomen naar aanleiding van uitspraken van de Chinese president, die onder meer beloofde de economie meer open te stellen en importheffingen te verlagen. De olieprijs steeg in de afgelopen periode als gevolg van oplopende spanningen in het Midden-Oosten, met name door de ontwikkelingen in Syrië. Na de aanval van de Verenigde Staten, Frankrijk en Groot-Brittannië in Syrië lijkt de angst op de financiële markten voor verdere escalatie op korte termijn in de afgelopen dagen echter iets afgenomen. De bovenstaande ontwikkelingen lijken de kans op stijgende lange rentes te vergroten.

Per saldo verwachten wij een gelijkblijvend tot licht stijgend niveau van de lange hypotheekrente in de komende periode.

Meer renteverwachtingen

Lees ook de verwachtingen voor de rentestanden van onze andere experts: Philip Bokeloh en Dimitry Fleming.