11-5-2018

NHG blijft populair in eerste kwartaal 2018

Hoewel er een daling te zien is van 7,6% in het aantal gefinancierde woningen met NHG (27.000), blijft de Nationale Hypotheek Garantie in 2018 onverminderd populair. Dat blijkt uit de Kwartaalcijfers Q1 2018 van NHG. Het aantal huishoudens dat daadwerkelijk een beroep moest doen op NHG omdat zij hun woning met verlies moesten verkopen (362) daalde drastisch met 55% ten opzichte van het jaar ervoor.

Woningverduurzaming stijgt

Naast het helpen van mensen die het moeilijk hebben op de woningmarkt, zet NHG zich in om de bestaande woningvoorraad te verduurzamen. Door extra aandacht voor de mogelijkheden van financiering van energiebesparende voorzieningen is het aantal NHG-garanties hiervoor opnieuw gestegen.

 

Garantievermogen flink gegroeid

In het 1e kwartaal van 2018 is het garantievermogen van NHG toegenomen naar in totaal € 1.137 miljoen. De groei is deels te verklaren door de aantrekkende woningmarkt en de stijgende woningprijzen. Hierdoor blijft de instroom van garanties op niveau en neemt het aantal verliesdeclaraties en het gemiddelde verliesbedrag af. Door dit garantievermogen kan NHG woningeigenaren ook in de toekomst ondersteunen bij problemen en onder ongunstige conjuncturele omstandigheden toenemende verliezen opvangen.

 

Wil je weten of een hypotheek met NHG voor jou mogelijk is? Gebruik onze handige tool!