28-2-2018

Niet eens met je WOZ-beschikking 2018? Maak bezwaar!

Iedereen met een eigen woning heeft onlangs de jaarlijkse WOZ-beschikking ontvangen. Hierin staat de WOZ-waarde vermeld die je gemeente heeft vastgesteld en die van invloed is op de hoogte van de belastingen die je betaalt. Ben je het niet eens met de genoemde WOZ-waarde? Dan kun je tot zes weken na dagtekening van de beschikking bezwaar maken. Wij leggen je graag uit hoe dat werkt.

De afkorting WOZ staat voor Waardering Onroerende Zaken. Onder die wet wordt jaarlijks de waarde van je huis bepaald door de gemeente. Eigenlijk is het een schatting van de marktwaarde van de woning op 1 januari 2017. Op de WOZ-waarde zijn onder andere de onroerendezaakbelasting, rioolheffing en de waterschapslasten gebaseerd. Hoe hoger de gemeente de waarde heeft ingeschat, des te meer belasting betaal je.

Je kunt binnen 6 weken bezwaar maken

Het kan natuurlijk gebeuren dat de gemeente een hogere waarde aan je woning toekent dan je had verwacht. Bijvoorbeeld wanneer je onlangs je woning hebt laten taxeren en er een lagere waarde uit kwam. Of misschien is de genoemde oppervlakte niet correct. 

Wat de reden ook is, als je het idee hebt dat de WOZ-beschikking van je huis te hoog is, dan kun je tot zes weken na dagtekening bezwaar maken. Per jaar komen er in Nederland zo’n 100.000 bezwaren binnen bij gemeenten. Voor elk bezwaar is de gemeente verplicht om de gemaakte schatting nogmaals te bekijken. Wordt de WOZ-waarde alsnog in jouw voordeel bijgesteld? Dan kan dat je tientallen tot honderden euro's per jaar schelen!

Bezwaar maken: zo werkt het

Je leest op de website van je gemeente precies hoe je bezwaar kunt indienen tegen je WOZ-beschikking. Je bezwaar moet binnen zes weken binnen zijn. Lukt het je niet om op deze termijn een goede onderbouwing te maken, stuur dan alvast een brief waarin je onder de kop ‘pro forma bezwaarschrift' vermeldt dat je binnen bepaalde tijd een aanvulling stuurt. 

Het is belangrijk dat je in het bezwaar duidelijk beargumenteert waarom de WOZ-beschikking volgens jou te hoog is. Met een taxatieverslag of een bepaling van de waarde van omliggende woningen op wozwaardeloket.nl of via het Kadaster kom je een heel eind. Wil je betere referentiepanden vinden? Kijk dan eens op miljoenhuizen.nl. Andere argumenten om een lagere WOZ-waarde aan te vragen zijn bijvoorbeeld woninggebreken of overlast van een kroeg.

Voorbeeldbrief

Handig: je hoeft niet de hele brief zelf te bedenken. Maak gewoon gebruik van onze voorbeeldbrief en vul de bijzonderheden voor jouw specifieke situatie in.