- Expert blog Terug naar actueel

Renteverwachtingen van onze expert Philip Bokeloh

Bokeloh Philip
Expert voorstellen

Philip Bokeloh

Econoom Economisch Bureau
ABN AMRO Bank

Wat zijn de verwachtingen voor de kort- en langlopende rente?

Onze experts geven hun verwachtingen voor de komende periode. Bekijk in één oogopslag de verwachting voor de hypotheekrentes ook op de Rentebarometer.

Verwachtingen voor de kortlopende rente

Naar verwachting zal de Amerikaanse centrale bank binnenkort haar officiële rentetarief met 25 basispunten verhogen. Na deze negende verhoging op rij zal het basisrentetarief op 2,5% uitkomen. Wij houden er rekening mee dat er komend jaar nog een renteverhoging van 25 basispunten zal volgen. De renteverhogingen zijn nodig vanwege de oplopende inflatie. De inflatie in de VS stijgt onder invloed van de extra overheidsuitgaven, de hogere olieprijs en de grotere kans op loonstijgingen bij de huidige lage werkloosheid. De Amerikaanse centrale bank wil deze toenemende prijsdruk beteugelen.

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft minder haast met de rente verhogen. De inflatie mag momenteel op het door de ECB nagestreefde niveau van 2% staan, de kerninflatie (die sterk schommelende prijscategorieën zoals voedsel en benzine buiten beschouwing laat) ligt al geruime tijd rond 1%. Onderliggend is de inflatiedruk dus nog beperkt. Wij denken dat dit voorlopig zo blijft. De meest recente indicatoren wijzen immers op een matiging van de BBP-groei. Volgens ons komt een renteverhoging door de ECB daarom op zijn vroegst in 2020 in beeld. In lijn hiermee zal ook de korte hypotheekrente voorlopig stabiel blijven.

Verwachtingen voor de langlopende rente

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft de afgelopen jaren op grote schaal schuldtitels en overheidsobligaties gekocht. Onder invloed van deze maandelijkse aankopen daalde de lange rente. Doel van het aankoopprogramma is om de kredietverlening te stimuleren en beleggers aan te moedigen om meer risico te nemen. Een betere toegang tot krediet en een hogere risicobereidheid dienen bij te dragen aan een herstel van de economie en een hogere inflatie. De ECB heeft aangegeven dat zij vanaf januari 2019 het programma wil stopzetten. Tegen de verwachting in heeft dit weinig effect gehad op de lange rente.

Dat de lange rente nauwelijks is gestegen, komt door tegenvallende berichten over de economie. De wereldhandel valt terug. Verder heersen er zorgen over de begrotingsplannen van Italië. Dan is er nog het gevaar van een harde Brexit en staat de Franse president Macron onder druk door de gelehesjesprotesten. In deze onzekere omgeving verkiezen beleggers veilig overheidspapier en groeit de kans dat de ECB andere middelen zal inzetten om de lange rente laag te houden en de economie te stimuleren. Tegen deze achtergrond zal de hypotheekrente volgens ons nog langer laag blijven en pas vanaf 2020 toenemen.

Meer renteverwachtingen

Lees ook de verwachtingen voor de rentestanden van onze andere experts: Rachelle Rijk en Dimitry Fleming.