- Expert blog Terug naar actueel

Renteverwachtingen van onze expert Philip Bokeloh

Bokeloh Philip
Expert voorstellen

Philip Bokeloh

Econoom Economisch Bureau
ABN AMRO Bank

Wat zijn de verwachtingen voor de kort- en langlopende rente?

Onze experts geven hun verwachtingen voor de komende periode. Bekijk in één oogopslag de verwachting voor de hypotheekrentes ook op de Rentebarometer.

Verwachtingen voor de kortlopende rente

De Amerikaanse centrale bank heeft in maart haar officiële rentetarieven verhoogd met 25 basispunten. Het was de zesde verhoging sinds eind 2015. Het basistarief van de Federal Reserve staat nu op 1,75%. Wij houden er rekening mee dat er meer verhogingen zullen volgen. De Federal Reserve wil het monetair beleid normaliseren, omdat de economische groei hoger uitvalt dan eerder gedacht en de arbeidsmarkt weer aantrekt. Daar komt bij dat de afgelopen jaar gestegen olieprijs de inflatiedruk vergroot.

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft minder haast met renteverhogingen dan de Federal Reserve. De Europese economie verbetert, maar het herstel is nog niet zo gevorderd als in de VS. Bovendien is de inflatie met 1,4% in maart nog ruim onder het 2%-streefniveau van de ECB. Door de ruimte op de arbeidsmarkt zijn de loonstijgingen gematigd. De prijsdruk wordt verder getemperd door de stijging van de euro. Die maakt invoer goedkoper. Wij denken daarom dat de ECB pas in de tweede helft van 2019 haar officiële rentetarieven zal verhogen. In lijn hiermee zal ook de korte hypotheekrente voorlopig stabiel blijven.

Verwachtingen voor de langlopende rente

De Europese Centrale Bank (ECB) koopt op grote schaal obligaties. Daarmee tracht zij de lange rente laag te houden, de kredietverlening te stimuleren en beleggers aan te sporen tot risicovollere investeringen. Dit moet leiden tot een sterkere groei van de economie en een hogere inflatie. Eind vorig jaar besloot de ECB haar aankoopprogramma in 2018 te verlengen tot en met september. Tot dan zal zij maandelijks voor EUR 30 mld aan obligaties aanschaffen, de helft van het maandelijkse aankoopbedrag in 2017.

De grote vraag is wat de ECB na september zal doen. Beleggers dachten tot voor kort dat de ECB het opkoopprogramma snel zou beëindigen. Hierdoor steeg de rente. Deze stijging is echter grotendeels tenietgedaan na nuancerende uitspraken van ECB-vertegenwoordigers en onrust over handelsbeperkende maatregelen van de VS. Wij denken dat de ECB het aankoopbedrag in stappen naar nul zal verlagen en dat de lange rente, die nu op 0,7% staat, zal oplopen naar 1% eind dit jaar en 1,3% eind volgend jaar. Tegen deze achtergrond zal ook de hypotheekrente volgens ons licht stijgen.

Meer renteverwachtingen

Lees ook de verwachtingen voor de rentestanden van onze andere experts: Max Bronzwaer en Dimitry Fleming.