- Expert blog Terug naar actueel

Renteverwachtingen van onze expert Philip Bokeloh

Bokeloh Philip
Expert voorstellen

Philip Bokeloh

Econoom Economisch Bureau
ABN AMRO Bank

Wat zijn de verwachtingen voor de kort- en langlopende rente?

Onze experts geven hun verwachtingen voor de komende periode. Bekijk in één oogopslag de verwachting voor de hypotheekrentes ook op de Rentebarometer.

Verwachtingen voor de kortlopende rente

De Amerikaanse centrale bank heeft in september haar officiële rentetarieven opnieuw met 25 basispunten verhoogd. Het was de achtste verhoging op rij sinds eind 2015. Het basisrentetarief van de Federal Reserve staat nu op 2,25%. Wij houden er rekening mee dat er eind dit jaar en in de eerste helft van 2019 meer renteverhogingen zullen volgen. Deze zijn nodig omdat de inflatiedruk in de VS toeneemt onder invloed van de extra overheidsuitgaven, de gestegen olieprijs en de grotere kans op loonstijgingen bij de huidige lage werkloosheid.


De Europese Centrale Bank (ECB) heeft minder haast met de rente verhogen. De inflatiedruk is nog altijd beperkt. De inflatie mag met 2,1% zelfs iets boven de nagestreefde waarde van de ECB staan, de kerninflatie - die sterk schommelende prijscategorieën zoals voedsel en benzine buiten beschouwing laat - schommelt nog geruime tijd rond 1%. In september daalde dit cijfer zelfs weer een fractie. Volgens ECB-vertegenwoordigers komt een renteverhoging daarom op zijn vroegst in het najaar van 2019 in beeld. In lijn hiermee zal ook de korte hypotheekrente voorlopig stabiel blijven.

Verwachtingen voor de langlopende rente

In oktober heeft de Europese Centrale Bank haar maandelijkse obligatieaankopen gehalveerd. En na december zal zij het opkoopprogramma beëindigen. Doel van het opkoopprogramma was om de inflatie aan te zwengelen via extra kredietverlening en risicovollere investeringen door beleggers. Door op grote schaal obligaties op te kopen drukt de ECB de lange rente nu nog omlaag.


Zoals gezegd, zal de ECB de officiële rentetarieven voorlopig niet verhogen. Daarnaast zijn er zorgen over onder meer de Italiaanse begroting en rondom opkomende economieën, die de lange rente drukken. Wij gaan ervan uit dat de zorgen hierover langzaam naar de achtergrond zullen verdwijnen en denken dat de 10-jaarsrente zal oplopen van 0,5-0,6% nu naar bijna 1% eind 2019. Hypotheekverstrekkers zullen deze beperkte stijging in de hypotheekrente doorberekenen, althans voor zover de concurrentie dat toelaat.

Meer renteverwachtingen

Lees ook de verwachtingen voor de rentestanden van onze andere experts: Rachelle Rijk en Dimitry Fleming.