- Expert blog Terug naar actueel

Renteverwachtingen van onze expert Philip Bokeloh

Bokeloh Philip
Expert voorstellen

Philip Bokeloh

Econoom Economisch Bureau
ABN AMRO Bank

Wat zijn de verwachtingen voor de kort- en langlopende rente?

Onze experts geven hun verwachtingen voor de komende periode. Bekijk in één oogopslag de verwachting voor de hypotheekrentes ook op de Rentebarometer.

Verwachtingen voor de kortlopende rente

Sinds eind 2015 heeft de Amerikaanse centrale bank haar officiële rentetarieven tot vijf maal toe verhoogd met 25 basispunten. De laatste keer was op 13 december. Het basistarief van de Federal Reserve kwam toen op 1,5%. Wij houden er rekening mee dat in 2018 verdere renteverhogingen zullen volgen. De Federal Reserve wil het monetair beleid normaliseren nu de economische groei hoger uitvalt dan eerder gedacht en de arbeidsmarkt weer aantrekt. Daar komt bij dat de stijging van de olieprijs tot extra inflatiedruk leidt.
De Europese Centrale Bank (ECB) heeft minder haast dan de Fed. De Europese economie verbetert, maar het herstel is nog niet zo ver als in de Verenigde Staten. Bovendien is de inflatie met 1,3% in januari nog ruim onder het 2%-streefniveau van de ECB. De ruimte op de arbeidsmarkt en de gematigde loonstijgingen houden de inflatie laag. Ook de recente stijging van de euro tempert de prijsdruk, doordat de hogere wisselkoers de invoer goedkoper maakt. Wij denken daarom dat de ECB zal wachten tot de tweede helft van 2019 voordat zij de rente verhoogt. In lijn hiermee zal ook de korte hypotheekrente voorlopig stabiel blijven.

Verwachtingen voor de langlopende rente

De Europese Centrale Bank (ECB) koopt op grote schaal obligaties. Daarmee tracht zij de lange rente laag te houden, de kredietverlening te stimuleren en beleggers aan te sporen tot risicovollere investeringen. Dit moet leiden tot een sterkere groei van de economie en een hogere inflatie. Eind vorig jaar besloot de ECB haar aankoopprogramma in 2018 te verlengen tot en met september. Tot dan zal zij maandelijks voor EUR 30 mld aan obligaties aanschaffen, de helft van het maandelijkse aankoopbedrag in 2017.
De grote vraag is wat de ECB na september zal doen. Steeds meer beleggers denken dat de ECB dan geen obligaties meer zal aankopen en zal voorsorteren op een renteverhoging begin 2019. Eerder gingen beleggers er nog massaal vanuit dat de ECB hier meer tijd voor zou nemen. Als gevolg van de verschuiving in beleggerssentiment is de rente op 10-jaars overheidsobligaties vanaf januari met 30 basispunten gestegen naar 0,8%. Wij denken dat de rente dit jaar verder zal oplopen, zij het beperkt met 20 basispunten naar 1%. Tegen deze achtergrond zal ook de hypotheekrente volgens ons licht stijgen.

Meer renteverwachtingen

Lees ook de verwachtingen voor de rentestanden van onze andere experts: Max Bronzwaer en Dimitry Fleming.