Actueel Terug naar actueel

Prinsjesdag plannen voor de woningmarkt verbazingwekkend

Gisteren op Prinsjesdag heeft het kabinet de Miljoenennota en de financiële plannen voor 2019 gepresenteerd. De Hypotheker is verbaasd over de plannen die het kabinet heeft voor de woningmarkt. We leggen graag uit waarom.

Den Haag Binnenhof

Duurzaamheid: doelen versus praktijk

80 tot 95 procent minder CO2-uitstoot realiseren in 2050, dat is één van de duurzaamheidsdoelen van het kabinet. Om dit te bereiken moet de energievoorziening in alle woningen gebaseerd zijn op andere energiebronnen dan aardgas. Bovendien moet de helft van de woningen tegen die tijd energieneutraal zijn en de andere helft heeft minimaal energielabel B.

Dat is een mooi streven, maar wij vinden het een opvallend en tegenstrijdig signaal dat in 2019 de drempels voor huizenkopers om hun woning te verduurzamen niet worden weggenomen. Als zij het plaatsen van duurzame voorzieningen in hun woning willen financieren, lopen huizenkopers nu namelijk nog steeds tegen complexe wetgeving op.

Gemiste kansen voor starters

Wij vinden het een gemiste kans dat de overheid, net als vorig jaar, onvoldoende maatregelen voor starters heeft getroffen. Veel starters kunnen geen huis kopen, doordat er te weinig betaalbare woningen beschikbaar zijn. Het kabinet geeft wel aan jaarlijks minimaal 75.000 woningen gebouwd moeten worden. Dit is echter niet genoeg om de woningvoorraad echt op peil te houden. Ook hebben ze vaak onvoldoende spaargeld om bijkomende zaken zoals advies- of makelaarskosten te betalen. Zij moeten nu alle overige kosten uit eigen middelen betalen.

Al eerder hebben we gepleit voor het nemen van diverse maatregelen om de kansen van starters op de woningmarkt te vergroten. Geef ze als overheid een steuntje in de rug, zonder dat dit onverantwoorde financiële risico's met zich meebrengt. Bijvoorbeeld door het stimuleren van betaalbaar bouwen, het ombouwen van kantoren tot starterswoningen, een versoepeling van de inkomenstoets en het aanbieden van meer startersleningen.

Goed nieuws over NHG

Gelukkig zijn er ook plannen die positief kunnen uitpakken voor de woningmarkt, zoals de verhoging van de NHG-grens. Wie een woning koopt, kan een hypotheek afsluiten met Nationale Hypotheek Garantie tot een bepaald aankoopbedrag. In 2018 is deze grens € 265.000, maar in 2019 gaat de grens waarschijnlijk omhoog naar € 290.000. In 2019 kun je dus een duurdere woning kopen met NHG.

Dat is goed nieuws, want veel woningen vallen tegenwoordig niet meer onder de NHG grens van € 265.000. Met deze maatregel kunnen ook veel doorstromers weer gebruik maken van een hypotheek met NHG.  

Overige wijzigingen

Hieronder zetten we in het kort de overige wijzigingen voor de huizenmarkt op een rijtje.

Deze beperking treft alleen huiseigenaren die in de hoogste belastingschijf zitten. Vanaf 2020 wordt de hypotheekrenteaftrek sneller afgebouwd. De aftrek daalt dan met drie procent per jaar tot ongeveer 37 procent in 2023.

De Wet Hillen zorgde ervoor dat woningeigenaren met geen of weinig hypotheekschuld geen eigenwoningforfait hoefden te betalen. Over 2019 mag je in de aangifte inkomstenbelasting nog maar rekening houden met 96,66% van de Hillen-aftrek. Ieder jaar zal dit percentage met 3,33% dalen, zodat de wet binnen 30 jaar is afgeschaft.

Bezit je een rijksmonument, dan kon je dit jaar tot tachtig procent van de onderhoudskosten aftrekken van de belasting. In 2019 wordt dit vervangen door een subsidieregeling, waarbij je maximaal 35 procent van de zogeheten instandhoudingskosten terug kan krijgen. De subsidie wordt het jaar volgend op de investering verstrekt.

De gemiddelde WOZ-waarde van woningen zal in 2019 met 7,5 tot 9,5 procent stijgen. Dit schrijft de Waarderingskamer in een brief aan de staatssecretaris van Financiën. Deze waardering vormt de basis voor een aantal belastingen die huiseigenaren betalen, zoals de onroerendezaakbelasting, het eigenwoningforfait en de watersysteemheffing.

Inkomens tot € 30.000 en hoger dan € 100.000 kunnen in 2019 meer lenen. Voor de grote ‘middengroep’ blijven de financieringslastpercentages ongeveer gelijk.

In 2019 daalt het aantal belastingschijven van vier naar twee. Er komt een basistarief van 36,93 procent voor inkomens tot € 68.000 en een toptarief van 49,5% voor inkomens daarboven. AOW’ers betalen over de eerste € 20.000 een tarief van 18,65%.

Het kabinet heeft in het regeerakkoord aangekondigd dat de energiebelasting op gas in 2019 stijgt met 3,6 cent per m3 en de belasting op elektriciteit daalt met 0,92 cent per kilowattuur. In totaal zal een gemiddeld gezin ruim € 152 extra belasting moeten gaan betalen.

Veel diensten en goederen, zoals boodschappen, vallen onder het lage btw-tarief. Ook een aantal werkzaamheden aan de woning vallen hieronder, zoals schilderen, stukadoren, behangen, isoleren en schoonmaken. Deze werkzaamheden worden in 2019 drie procent duurder.