- Expert blog Terug naar actueel

Renteverwachtingen van onze expert Rachelle Rijk

Rachelle Rijk
Expert voorstellen

Rachelle Rijk

Treasurer
Obvion

Wat zijn de verwachtingen voor de kort- en langlopende rente?

Onze experts geven hun verwachtingen voor de komende periode. Bekijk in één oogopslag de verwachting voor de hypotheekrentes ook op de Rentebarometer.

Verwachtingen voor de kortlopende rente  

De korte rente is in de afgelopen periode vrijwel gelijk gebleven. Over het algemeen wordt verwacht dat de Amerikaanse centrale bank (Fed) tijdens de vergadering van 19 december de beleidsrente met een kwart procentpunt zal verhogen, naar een bandbreedte van 2,25% – 2,5%.
De eerstvolgende vergadering van de Europese centrale bank (ECB) vindt plaats op 13 december. Hierbij wordt verwacht dat de beleidsrente ongewijzigd zal blijven. Over het algemeen wordt verwacht dat de eerstvolgende renteverhoging van de ECB niet vóór december 2019 zal plaatsvinden.

Per saldo verwachten wij een gelijkblijvend niveau van de korte hypotheekrente in de komende periode.

Verwachtingen voor de langlopende rente

De lange rentes zijn in de afgelopen periode gedaald. In het Verenigd Koninkrijk is de stemming over het Brexit-akkoord voor onbepaalde tijd uitgesteld. Hiermee blijft de uitkomst omtrent Brexit onzeker. Eind maart treedt het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (EU), ook zonder akkoord, tenzij het Verenigd Koninkrijk zelf beslist het Brexit-besluit terug te draaien.

De Amerikaanse rentecurve wordt steeds vlakker door toenemende zorgen rondom de groeivooruitzichten in de Verenigde Staten (V.S.), mede door de handelsspanningen tussen de V.S. en China. Daarnaast viel de loongroei in de V.S. lager uit dan verwacht. Mogelijk zal dit de Fed ertoe leiden om het huidige tempo van renteverhogingen te verminderen. Dit kan leiden tot een neerwaartse druk op de rente.

De ECB stopt na december met het huidige aankoopprogramma. Het minder ruime monetaire beleid kan mogelijk zorgen voor een opwaartse druk op de rente.

Per saldo verwachten wij een gelijkblijvend niveau van de lange hypotheekrente in de komende periode.

Meer renteverwachtingen

Lees ook de verwachtingen voor de rentestanden van onze andere experts: Philip Bokeloh en Dimitry Fleming.