- Expert blog Terug naar actueel

Renteverwachtingen van onze expert Rachelle Rijk

Rachelle Rijk
Expert voorstellen

Rachelle Rijk

Treasurer
Obvion

Wat zijn de verwachtingen voor de kort- en langlopende rente?

Onze experts geven hun verwachtingen voor de komende periode. Bekijk in één oogopslag de verwachting voor de hypotheekrentes ook op de Rentebarometer.

Verwachtingen voor de kortlopende rente  

De korte rente is in de afgelopen periode vrijwel gelijk gebleven. Zoals werd verwacht heeft de Fed op woensdag 26 september de rente verhoogd met 0,25% naar een bandbreedte van 2,0% - 2,25%. Dit gebeurde ondanks aanhoudende druk van president Trump om de rente niet te verhogen. Over het algemeen wordt verwacht dat de Fed tot en met juni 2019 de rente zal blijven verhogen met een kwart procentpunt per kwartaal.
Op 17 oktober wordt het officiële inflatiecijfer over september bekend. Naar verwachting zal deze gelijk zijn aan 2,1%, ten opzichte van 2,0% in augustus. Hiermee ligt de inflatie iets boven het streven van de Europese Centrale Bank (ECB) van ca. 2%. De ECB verwacht echter dat de huidige rentetarieven aangehouden zullen worden tot ten minste de zomer van 2019.

Per saldo verwachten wij een gelijkblijvend niveau van de korte hypotheekrente in de komende periode.

Verwachtingen voor de langlopende rente

De lange rentes zijn in de afgelopen periode gestegen. Op woensdag 3 oktober sprak Powell, de voorzitter van de Fed, zijn verwachting uit dat het huidige positieve economische klimaat lang kan aanhouden. Daarnaast werden de banencijfers in de Verenigde Staten goed ontvangen. Zo viel het werkloosheidscijfer lager uit dan verwacht, met 3,7% in september ten opzichte van 3,9% in augustus.
Aandelenkoersen in de Verenigde Staten lieten op 11 oktober een koersdaling zien als gevolg van angst voor stijgende rentes en het huidige handelsconflict tussen de V.S. en China. Hierbij daalden ook de lange rentes.
Op maandag 15 oktober heeft de Italiaanse regering de begroting ingediend bij de Europese Commissie (EC). In dit voorstel zijn de eerder aangekondigde, controversiële plannen ongewijzigd gebleven. De EC wil dat Italië de staatsschuld terugbrengt naar een lager niveau. Met de huidige, dure begroting zal dit naar verwachting echter niet lukken. Over het algemeen wordt verwacht dat de EC niet direct akkoord zal geven op de begroting. Mocht dit zo zijn, zal er mogelijk een lange periode van onderhandelingen volgen. Daarnaast kunnen er vanuit de EC sancties opgelegd worden.

Per saldo verwachten wij een gelijkblijvend tot licht stijgend niveau van de lange hypotheekrente in de komende periode.

Meer renteverwachtingen

Lees ook de verwachtingen voor de rentestanden van onze andere experts: Philip Bokeloh en Dimitry Fleming.