30-3-2018

Renteverwachting 2018: stijging in de lange hypotheekrente

De hypotheekrente is al een paar jaar historisch laag en nog verder dalend. Wij verwachten echter dat de rentetarieven van 10 jaar en langer dit jaar licht gaat stijgen.

Door de lage rentetarieven is het nog steeds een gunstige tijd om een hypotheek af te sluiten. Vooral de rentevaste periode van 21 tot 30 jaar is in de afgelopen tijd veel populairder geworden. Eén op de vier kopers koos dan ook voor een lange rentevaste periode.

De lage rente heeft te maken met het stimuleringspakket van de Europese Centrale Bank (ECB). De verwachting is echter dat de ECB na september dit stimuleringspakket zal staken. Dit heeft tot gevolg dat de hypotheekrente van 10 jaar vast of langer in de loop 2018 zal gaan stijgen.

Korte hypotheekrente: stabiel

De korte rentevaste periode (5 jaar met NHG) blijft gelijk en was in het afgelopen kwartaal slechts 1,7%. We verwachten dat deze rente stabiel blijft in het komende kwartaal. Ook dit is het gevolg van de activiteiten van de ECB. De bank blijft haar huidige lage rentetarieven handhaven tot de inflatie ongeveer 2% bedraagt. In februari was dit percentage in de eurozone 1,1%. Hierdoor verwachten we dat pas in de tweede helft van 2019 de rentetarieven zullen stijgen. 

Lange hypotheekrente: lichte stijging

Door diverse ontwikkelingen is de verwachting dat de rentetarieven van  10 jaar vast of langer op termijn licht gaan stijgen. Sinds de financiële crisis heeft de ECB met diverse opkoopprogramma’s getracht de economie een impuls te geven door investeringen van beleggers en kredietverlening te stimuleren. Doordat ook nu, als onderdeel van het monetaire beleid, nog maandelijks 30 miljard aan staats- en bedrijfsobligaties worden opgekocht, wordt de rente laag gehouden”, vertelt Twan Cats, commercieel directeur van De Hypotheker. Als de economische groei aanhoudt, gaat de ECB naar alle waarschijnlijkheid na september deze stimuleringsmaatregelen (gefaseerd) terugschroeven of helemaal stopzetten. Wij verwachten dan ook dat de lange hypotheekrente in de loop van 2018 licht gaat stijgen.”  

Bekijk de actuele rentestanden of lees meer hierover in ons persbericht