20-2-2018

Hypotheken Event 2018: van digitalisering tot hybride verdienmodellen

De schaarste op de woningmarkt, de opkomst van nieuwe technologie en het ontstaan van nieuwe, hybride verdienmodellen. Deze en vele andere thema’s stonden centraal tijdens het Hypotheken Event 2018: het jaarlijkse kennis- en netwerkevent dat op donderdag 15 en  vrijdag 16 februari in Utrecht plaatsvond. Ook De Hypotheker was hierbij prominent aanwezig.

Op vrijdag vervulde algemeen directeur Wytzejan de Jong de rol van dagvoorzitter. De Jong doet een oproep aan de zaal om met elkaar in dialoog te gaan door middel van het stellen van vragen aan de sprekers. Ook kan er direct gereageerd worden door te stemmen op stellingen. Twan Cats, commercieel directeur van De Hypotheker, ging in op het thema digitaliseringen en nam samen met Advieskeuze.nl en Rabobank deel aan een debat over klantenreviews.

Hybride helden

Het thema waar Twan Cats zich buigt is “hybride helden”; dienstverleners die zowel virtueel als fysiek zichtbaar zijn. Door nieuwe ontwikkelingen moeten dienstverleners zichzelf opnieuw uitvinden. Cats onderstreept de noodzaak om bestaande businessmodellen te veranderen. Hij illustreert dit met een afbeelding uit de film Ice Age waarop een eekhoorn, omringd door allerlei bedreigingen, panisch vasthoudt aan z’n nootje. Cats: “Het is best lastig dit ‘nootje’, ofwel bestaande businessmodellen, los te laten, onzekerheid te omarmen en nieuw hybride modellen te ontwikkelen.”

Ook De Hypotheker heeft haar ‘nootje’ losgelaten, vertelt Cats. “We ontwikkelen ons van ‘one size fits all’ naar drie klantproposities met een andere prijsstelling. Hypotheekadvies via een klantreis, met de warmte van persoonlijk contact en de kracht van een compliant, maar uiterst persoonlijk algoritme lijkt de beste formule voor een succesvolle toekomst.”

Volgens Cats draait het niet alleen om digital. Er is altijd behoefte aan empathie, menselijk contact en gevoel. Daarom ontmoeten we elkaar vandaag ook fysiek en niet in een ‘digital classroom’.

Nieuwe pilot klantenreviews

Later op de dag is er een paneldiscussie over klantenreviews. In een pilot van Advieskeuze.nl, Rabobank en De Hypotheker worden voortaan alle klanten gevraagd om een review te geven. De drie partijen spreken de hoop uit dat dit voorbeeld navolging krijgt.