13-9-2018

Wat verwachten we van de woningmarkt de komende tijd?

De trends op de woningmarkt zijn duidelijk: de huizenprijzen stijgen en mede daardoor neemt het aantal daadwerkelijke verkopen af. Terwijl er wel degelijk veel vraag is. Wat betekent dit voor de nabije toekomst van de woningmarkt? We zetten een aantal verwachtingen op een rij.

Aantal verkopen stabiliseert

Eigenlijk waren de afgelopen jaren behoorlijk extreem als je naar het aantal verkochte woningen kijkt. We hebben het nu wel over een daling ten opzichte van vorig jaar, maar we moeten ons wel realiseren dat de cijfers van vorig jaar bijzonder waren. Daarom zou je ook kunnen concluderen dat het aantal woningverkopen zich nu weer wat meer stabiliseert door de wet van vraag en aanbod. Woningen worden door de hoge vraag minder goed betaalbaar, wat leidt tot minder verkopen. Dit zal niet veranderen als de vraag en/of het aanbod niet verandert. 

Weinig aanbod voor starters

Er is op de woningmarkt weinig aanbod voor starters en meer voor doorstromers. Terwijl starters juist staan te springen om een huis te kopen. Dit drijft de prijs van starterswoningen op en zo wordt het steeds moelijker voor starters om een koopwoning te vinden. Het huidige woningtekort in Nederland bedraagt 100.000 tot 140.000 woningen. In de komende acht jaar wil het kabinet 700.000 nieuwe woningen laten bouwen om de krapte te bestrijden. Dit is de enige manier om het woningaanbod en de betaalbaarheid van nieuwbouwwoningen te vergroten. 

De plannen van het kabinet en belangenorganisaties zijn mooi, maar misschien ook iets te optimistisch. Als er in het huidige tempo wordt doorgebouwd, zijn er namelijk pas 500.000 nieuwe woningen in 2025, aldus de Rabobank: “Het is dus van cruciaal belang dat alle partijen –de centrale overheid, gemeenten, projectontwikkelaars, bouwbedrijven, en woningcorporaties– er aan meewerken om de plannen daadwerkelijk te realiseren.” 

Hypotheken minder risicovol

Een goede ontwikkeling in deze tijd is dat volgens een analyse van DNB-gegevens door ABN AMRO consumenten minder risicovolle hypotheken afsluiten: “Het aandeel van starters die het maximale hypotheekbedrag lenen dat op basis van het inkomen is toegestaan, is al jaren 43 procent. Starters nemen bij aankoop bovendien meer eigen geld mee en lenen minder, afgezet tegen de waarde van het onderpand.” Ondertussen versoepelen banken hun acceptatiecriteria en daalt het aantal huizenbezitters met een betalingsachterstand door de betere economie.