11-6-2019

Aandeel particuliere verhuurders met 3 procent gestegen

Sinds de huizenprijzen maar blijven stijgen, wordt in de media vaak gesproken over een toename van het aantal particulieren dat koopwoningen opkoopt om vervolgens te verhuren. Het Kadaster deed een onderzoek naar de omvang van dit probleem en ontdekte een stijging van 3 procent in de afgelopen acht jaar.

Het aandeel particuliere verhuurders bij de verkoop van koopwoningen was in 2009 twee procent. In 2018 was dit aandeel gestegen naar vijf procent.


Grote steden

Dit percentage ligt in veel steden een stuk hoger. In Delft, Den Haag, Leeuwarden, Amsterdam en Groningen werden in 2017 meer dan tien procent van de aangeboden koopwoningen gekocht door een particuliere verhuurder. In 2009 lag het aandeel in deze steden rond de vijf procent.

Sinds het herstel van de financiële crisis in 2013 is een duidelijke verschuiving te zien van de koopsector naar de particuliere huursector. Investeerders kopen woningen op om deze vervolgens te verhuren. Deze beweging kan de huizenprijzen van zowel koop- als huurwoningen extra opdrijven.

Woningcorporaties

Tussen 2009 en 2018 is ruim 7,3 procent van de zeven miljoen woningen van type eigendom veranderd. Naast een verschuiving van koop naar particuliere huur is er ook een grote verschuiving te zien van woningen van woningcorporaties naar de koopsector.