21-1-2019

Bezwaar maken op je WOZ-beschikking?

Heb je een eigen woning, dan heb je onlangs de jaarlijkse WOZ-beschikking ontvangen. De WOZ-waarde is van invloed op de hoogte van de belastingen die je betaalt. Tot zes weken na dagtekening van de beschikking kun je nog bezwaar maken.

WOZ staat voor wet Waardering Onroerende Zaken, oftewel de waarde van je huis. De WOZ-waarde is een schatting van de marktwaarde van de woning op 1 januari van het voorgaande jaar (in dit geval dus 1 januari 2018). Onder andere de onroerendezaakbelasting, rioolheffing en de waterschapslasten zijn gebaseerd op de WOZ-waarde. Hoe hoger de waarde, hoe meer belasting je betaalt.

Bezwaar maken

De waarde die de gemeente aan je woning geeft, klopt niet altijd. Soms is je huis bijvoorbeeld recentelijk getaxeerd op een lagere waarde, klopt het genoemde oppervlakte niet of zijn de woningen die als referentie hebben gediend niet echt vergelijkbaar. 

Als je denkt dat de WOZ-beschikking van je huis te hoog is, dan kun je tot zes weken na dagtekening bezwaar maken. Dat kost wat moeite en jaarlijks zijn er dan ook slechts 100.000 woningbezitters die de moeite nemen. Maar als je een bezwaar aantekent dan is de gemeente verplicht om de schatting nogmaals te bekijken. En als de WOZ-waarde bijgesteld wordt dan kan dat je tientallen tot honderden euro's per jaar schelen!

Hoe maak ik bezwaar?

Op de website van je gemeente vind je hoe je het bezwaar kunt indienen. Zorg dat je dit tijdig doet. Red je het niet binnen zes weken na dagtekening (omdat je bijvoorbeeld meer tijd nodig hebt om het bezwaar te onderbouwen), stuur dan alvast een brief waarin je onder de kop ‘pro forma bezwaarschrift' vermeldt dat je binnen bepaalde tijd een aanvulling geeft. 

Beargumenteer duidelijk waarom de WOZ-beschikking volgens jou te hoog is. Draag een taxatieverslag aan, bekijk de waarde van omliggende woningen op wozwaardeloket.nl of via het Kadaster, of kom met betere referentiepanden die je bijvoorbeeld kunt vinden op miljoenhuizen.nl. Ook kun je woninggebreken of overlast van bijvoorbeeld een kroeg aandragen als argument om de waarde omlaag te brengen.

Weet je niet goed waar je moet beginnen? Maak gebruik van onze voorbeeldbrief.