18-1-2019

Daalt de hypotheekrente binnenkort nog verder? Dit zeggen onze experts

Eerder deze week verscheen er een artikel waarin gesteld werd dat de hypotheekrente voor leningen met een rentevaste periode van 10 jaar nog verder kan gaan dalen. Dit is gebaseerd op een vergelijking tussen de hypotheekrente voor 10 jaar vast en de marktrente van de 10-jarige staatslening.

Op korte termijn volgt de hypotheekrente in grote lijnen de beweging van de rente op de Nederlandse kapitaalmarkt. Maar hoe realistisch is het dat de rente nog verder daalt? Wij legden deze vraag voor aan onze rente-experts.

Daling 10-jaarsrente

De 10-jaarsrente is de afgelopen tijd flink gedaald en deze rente is een belangrijke basis voor de bepaling van langlopende hypotheekrentes. Puur op basis van deze rentedaling is het dus mogelijk dat de hypotheektarieven de komende tijd verder onder neerwaartse druk komen.

Toch is het niet alleen de kapitaalmarktrente die de hoogte van de hypotheekrente bepaalt. Ook andere factoren, zoals het beoogd marktaandeel, spelen mee. Deze factoren kunnen partijen doen besluiten meer of minder van de daling in de financieringskosten van hypotheken door te geven (net zoals een fabrikant zelf kan bepalen hoeveel van een daling in grondstofprijzen wordt doorgegeven in de afzetprijzen). Dat er meerdere factoren meespelen, helpt te verklaren waarom de kapitaalmarktrente en de hypotheekrente wel vaak dezelfde richting opgaan, maar niet in dezelfde mate.

Minder snelle stijging

Philip Bokeloh, econoom bij ABN AMRO, zegt het volgende: “Het zou mij eerlijk gezegd verrassen als de hypotheekrente omlaag zou gaan. De fundingkosten voor banken op financiële markten stijgen momenteel, mede doordat de ECB zich terugtrekt. Geld ophalen wordt dus duurder. Tegen deze achtergrond lijkt het mij stug dat de hypotheekrente omlaag gaat. Ik vermoed dat de meest recente berichten suggereren dat de hypotheekrente vanwege de economische groeivertraging minder snel zal stijgen dan eerder gedacht.”