14-05-2019

Renteverwachtingen van onze expert Dimitry Fleming

Dimitry Fleming | Econoom Economisch Bureau | ING

Onze experts geven hun verwachtingen voor de komende periode. Bekijk in één oogopslag de verwachting voor de hypotheekrentes ook op de Rentebarometer.

Verwachtingen voor de kortlopende rente

De variabele hypotheekrentes zijn vaak gekoppeld aan marktrentes met een korte looptijd, zoals de Euribor. Deze marktrentes zijn al heel lang zeer laag. Dat komt doordat de Europese Centrale Bank een monetair beleid voert dat ongekend ruim is. Zo staat de beleidsrente van de ECB (de refi) al heel lang op 0%.

De rente is zo laag om de economie van de eurozone te stimuleren. Na een zwak vierde kwartaal van 2018 veerde de economische groei in het eerste kwartaal van 2019 weer wat op. Toch is de ECB niet van plan de rente in 2019 te verhogen. De inflatie blijft namelijk maar veel lager dan waar de centrale bank op mikt. Ook ziet de ECB veel risico’s voor de economie (Brexit, handelsoorlog). Een recessie wordt overigens niet verwacht. Daarvoor is de binnenlandse vraag van Europese consumenten – geholpen door de krappe arbeidsmarkt en hogere loongroei – nog te sterk.

Voor nu wacht de ECB dus liever af. Hiermee zullen de Euribortarieven ook voorlopig op de huidige, lage niveaus blijven.

Verwachtingen voor de langlopende rente

De ontwikkeling van de ‘lange’ hypotheekrentetarieven hangt in sterke mate samen met hoe de rentes op staatsleningen zich ontwikkelen. Deze rentes zijn de afgelopen maanden gedaald. Brexit en een dreigende handelsoorlog tussen de VS en China baren beleggers zorgen over de economie. De verwachting is dat de economische groei dit jaar aan beide kanten van de Atlantische oceaan vertraagt. De Europese en Amerikaanse centrale bank lijken allebei niet van plan dit jaar hun officiële rentetarieven in 2019 te verhogen. Tegen deze achtergrond kunnen de kapitaalmarktrentes de komende tijd laag blijven rond de huidige niveaus.

Naast de rente op staatsleningen hangen de lange hypotheekrentetarieven onder andere af van de renteopslag (bovenop het swaptarief) die Nederlandse financiële instellingen betalen als ze geld lenen op de kapitaalmarkt. Deze renteopslagen zijn de afgelopen tijd gedaald.

Uitgaande van deze marktontwikkelingen kunnen de langlopende hypotheektarieven op de korte termijn op de huidige, lage niveaus blijven.

Meer renteverwachtingen

Lees ook de verwachtingen voor de rentestanden van onze andere experts: Philip Bokeloh en Rachelle Rijk.