- Expert blog Terug naar actueel

Renteverwachtingen van onze expert Dimitry Fleming

Dimitry Fleming 03
Expert voorstellen

Dimitry Fleming

Econoom Economisch Bureau ING
ING

Wat zijn de verwachtingen voor de kort- en langlopende rente?

Onze experts geven hun verwachtingen voor de komende periode. Bekijk in één oogopslag de verwachting voor de hypotheekrentes ook op de Rentebarometer.

Verwachtingen voor de kortlopende rente

De variabele hypotheekrentes zijn vaak gekoppeld aan marktrentes met een korte looptijd, zoals de Euribor. Deze marktrentes zijn al heel lang zeer laag. Dat komt doordat de Europese Centrale Bank een monetair beleid voert dat ongekend ruim is. Zo staat de beleidsrente van de ECB (de refi) al heel lang op 0%.

Begin dit jaar heeft de Europese Centrale Bank haar monetair beleid een beetje minder ruim gemaakt. De ECB is toen gestopt met QE (het opkopen van obligaties). Een mogelijke volgende stap - verhoging van de rente - zal nog lang op zich laten wachten, wel tot in 2020. De inflatie blijft namelijk maar lager dan waar de ECB op mikt (2%). Daarnaast maakt de bank zich vanwege een mogelijke ‘no-deal’-brexit, tragere groei in China en Duitsland en een handelsoorlog meer zorgen over de groeivooruitzichten. Een recessie verwacht de ECB overigens niet. Daarvoor is de binnenlandse vraag van Europese consumenten – geholpen door de krappe arbeidsmarkt – te sterk.

Voor nu wacht de ECB dus liever af. Hiermee zullen de Euribortarieven ook voorlopig op de huidige, lage niveaus blijven.

Verwachtingen voor de langlopende rente

De ontwikkeling van de ‘lange’ hypotheekrentetarieven hangt in sterke mate samen met hoe de rentes op staatsleningen zich ontwikkelen. Na een opleving in 2017 – geholpen door betere economische vooruitzichten – zijn de rentetarieven de afgelopen maanden weer gedaald. Beleggers maken zich zorgen over een mogelijke ‘no-deal’-brexit, tragere groei van de Chinese economie en een handelsoorlog. Tegen de achtergrond van tragere economische groei is het de verwachting dat de kapitaalmarktrentes de komende tijd laag blijven.

Naast de rente op staatsleningen hangen de lange hypotheekrentetarieven onder andere af van de renteopslag (bovenop het swaptarief) die Nederlandse financiële instellingen betalen als ze geld lenen op de kapitaalmarkt. Deze renteopslag ligt momenteel hoger dan een paar maanden terug.

Uitgaande van deze marktontwikkelingen kunnen de langlopende hypotheektarieven de komende tijd in de buurt van hun huidige, lage niveau blijven.

Meer renteverwachtingen

Lees ook de verwachtingen voor de rentestanden van onze andere experts: Philip Bokeloh en Rachelle Rijk.