13-5-2019

Er moet meer gebouwd worden om woningtekort op te lossen

Het kabinet wil dat er tot en met 2024 jaarlijks 75.000 nieuwe woningen worden gebouwd, om het woningtekort op te lossen. Met de 66.000 woningen uit 2018 en de bouwplannen die er nu liggen, gaan we dat niet redden.

Dat waarschuwt de belangenorganisatie Bouwend Nederland naar aanleiding van onderzoek van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB).

30 procent gaat niet door

Uit het onderzoek bleek dat slechts 70 procent van de nieuwbouwplannen uiteindelijk doorgaat, omdat veel plannen onvoldoende dichtgetimmerd zijn. Dan gaat de bouw bijvoorbeeld niet door vanwege normen voor geluidsoverlast.

Er zouden dus meer plannen gemaakt moeten worden om uiteindelijk aan de 75 duizend woningen per jaar te komen. Op dit moment zijn de regels echter zo dat er niet meer plannen mogen worden goedgekeurd dan er woningen nodig zijn.

Kritischer kijken

Bouwend Nederland vindt dat er kritischer gekeken moet worden naar de haalbaarheid van bouwplannen. Ook moet de Rijksoverheid kunnen inbreken bij conflicten tussen gemeenten en provincies die vertraging opleveren bij nieuwbouw.