15-3-2019

In 2030 te weinig aardgasvrije woningen met huidige maatregelen

De maatregelen in het Klimaatakkoord die als doel hebben om in 2030 1,5 miljoen woningen aardgasvrij te hebben, zijn onvoldoende. Uit een doorrekening van het Centraal Planbureau (CPB) blijkt dat maximaal 1 miljoen gasloze woningen haalbaar zijn.

In het slechtste geval blijft de teller zelfs steken bij 250.000 woningen, dat is slechts 17 procent van de afgesproken 1,5 miljoen woningen. 

Wijkaanpak

Gemeenten krijgen een grote rol in de plannen in het Klimaatakkoord, de zogenaamde wijkaanpak. Het is echter onduidelijk of zij hiervoor voldoende extra financiële middelen krijgen. Er is 50 miljoen euro gereserveerd voor de wijkaanpak, maar G40, het stedennetwerk van 40 middelgrote steden, twijfelt of dit voldoende is. 

Nieuwbouw

Uit het rapport van de CPB blijkt bovendien dat het nog tot 2022 duurt voor alle nieuwbouwwoningen aardgasvrij zijn. In 2030 zullen er ongeveer 110.000 nieuwbouwwoningen minder aardgasvrij zijn dan aanvankelijk werd aangenomen.