18-2-2019

Minister onderzoekt het effect van beleggers op de woningmarkt

Minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren laat een onderzoek uitvoeren naar de rol van particuliere beleggers op de woningmarkt. Ze wil weten of en in hoeverre beleggers de prijzen van koopwoningen opdrijven.

Dat starters het op dit moment moeilijk hebben op de huizenmarkt is een veelbesproken onderwerp. Vaak worden beleggers als één van de oorzaken genoemd. Zij zouden de prijzen opdrijven en huizen wegkapen voor de neus van de starters. 

Kamerbrief

Met het onderzoek wil minister Ollongren erachter komen of er daadwerkelijk sprake is van een prijsopdrijven effect, schreef ze afgelopen week in een Kamerbrief. Het onderzoek zal worden uitgevoerd in samenwerking met het Kadaster, De Nederlandsche Bank en de Amsterdam Business School Finance Group.

De minister noemt de verdringing van starters door beleggers een lokaal probleem. Alleen in de vier grote steden groeide het aantal verkopen aan beleggers en neemt het aantal starters af. 

Voordelen van beleggers

Ollongren ziet ook de voordelen van beleggers op de huizenmarkt. Doordat beleggers hun gekochte woning meestal verhuren, groeit de markt van huurwoningen in de vrije sector. Vooral in het middensegment is er veel behoeft aan extra huurwoningen en beleggers kunnen hier een positieve rol in spelen. 

Beleggers moeten echter geen misbruik maken van de krapte op de markt en de huurprijzen onnodig hard laten stijgen. De onderzoekers gaan kijken of gemeenten een grotere rol kunnen krijgen in het beteugelen van de huurprijzen in de vrije sector. Gedacht wordt aan een huurprijs die wordt gemaximeerd op een percentage van de WOZ-waarde.