15-10-2019

Renteverwachtingen van onze expert Philip Bokeloh

Philip Bokeloh | Econoom Economisch Bureau | ABN AMRO Bank

Onze experts geven hun verwachtingen voor de komende periode. Bekijk in één oogopslag de verwachting voor de hypotheekrentes ook op de Rentebarometer.

Verwachtingen voor de kortlopende rente

De centrale banken zijn radicaal van koers veranderd. Nog niet zo lang geleden hintte de Amerikaanse centrale bank nog op renteverhogingen. In plaats daarvan verlaagde zij in juli en in september het officiële rentetarief. Daarmee is het vermoedelijk nog niet gedaan. Wij gaan ervan uit de Fed het rentetarief nog twee keer met 25 basispunten zal verlagen. Ook in de eurozone zal de rente volgens ons verder naar beneden gaan. In september verlaagde de ECB al een van haar officiële rentetarieven met 10 basispunten. Wij denken dat er in december nog een vergelijkbare verlaging zal volgen.

Reden voor de koerswijziging is de inflatie. Vorig jaar oktober steeg die in de eurozone naar 2,3% jaar-op-jaar. Vervolgens daalde de inflatie tot slechts 0,9% in september. Dat is ruim onder de 2%-streefwaarde van de ECB. Daar komt bij dat de verwachtingen voor de inflatie onder druk staan. Dat brengt het gevaar met zich mee dat de lage inflatie een permanent karakter krijgt. Als de ECB dit wil voorkomen, dan zit er weinig anders op dan het monetair beleid te verruimen en de rente verder te verlagen. Dit vooruitzicht vergroot de kans dat ook de rente op hypotheekleningen met een korte rentevaste looptijd licht zal dalen.

Verwachtingen voor de langlopende rente

De economische groei in de eurozone vertraagt. Dit komt onder meer doordat de uitvoer minder hard stijgt. De vraag uit het buitenland staat onder druk vanwege de handelsoorlog tussen de VS en China. Het remmende effect daarvan op de economische groei is nog niet achter de rug. Daar komt bij dat de internationale politieke situatie onzeker is met de spanningen in het Midden-Oosten en de aanhoudende dreiging van een harde brexit. De onzekerheid hierover maakt bedrijven en gezinnen voorzichtig met investeren en consumeren, waardoor de economische groei afzwakt en de inflatie afneemt.

Gegeven de zwakke economische groei, de matige inflatie en het vooruitzicht dat de ECB de rentetarieven verder zal verlagen, staat de rente op leningen met een lange looptijd onder druk. Dit wordt nog eens versterkt doordat de ECB sinds kort weer obligaties aankoopt. De rente op Nederlandse overheidsleningen met een looptijd van tien jaar is inmiddels gedaald naar -0,3% en zal volgens ons iets verder omlaag gaan. In combinatie met de concurrentie op de hypotheekmarkt is de kans daarom groot dat de rente op hypotheekleningen met een lange rentevaste looptijd verder zal dalen.

Meer renteverwachtingen

Lees ook de verwachtingen voor de rentestanden van onze andere experts: Rachelle Rijk en Dimitry Fleming.