26-11-2019

Renteverwachtingen van onze expert Philip Bokeloh

Philip Bokeloh | Econoom Economisch Bureau | ABN AMRO Bank

Onze experts geven hun verwachtingen voor de komende periode. Bekijk in één oogopslag de verwachting voor de hypotheekrentes ook op de Rentebarometer.

Verwachtingen voor de kortlopende rente

De centrale banken zullen de rente minder sterk en minder snel verlagen dan wij eerder dachten. Wij houden er nu rekening mee dat de Amerikaanse centrale bank haar officiële  rentetarief nog één in plaats van twee keer met 25 basispunten zal aanpassen. Deze renteverlaging komt bovendien pas in maart in plaats van in december. Ook de verwachte renteverlaging door de Europese Centrale Bank (ECB) hebben wij van december naar maart verschoven. Reden voor de aanpassingen zijn de recente conjunctuurberichten, die iets gunstiger zijn dan verwacht.

Dit neemt niet weg dat de Europese economie nog zwak is en dat de inflatie afneemt. Eind 2018 stond de inflatie in de eurozone nog op 2,3%. Inmiddels is deze gedaald naar 0,7%, ruim onder het 2%-streefniveau van de ECB. Bovendien dalen de verwachtingen ten aanzien van de toekomstige inflatie. Het gevaar hiervan is dat de lage inflatie een permanent karakter krijgt. Tegen deze achtergrond zit er voor de ECB weinig anders op dan het monetair beleid verder te verruimen. Dit vooruitzicht vergroot de kans dat de rente op hypotheekleningen met een korte rentevaste looptijd licht zal dalen.

Verwachtingen voor de langlopende rente

De economische groei in de eurozone vertraagt. Dit komt onder meer doordat de uitvoer minder hard stijgt. De vraag uit het buitenland is zwak vanwege de handelsoorlog tussen de VS en China. Het remmende effect daarvan op de economische groei is nog niet achter de rug. Daar komt bij dat de internationale politieke situatie onzeker is. Wereldwijd zijn er protesten. Ook de dreiging van een harde brexit is nog niet volledig van de baan. Dit maakt bedrijven en gezinnen voorzichtig met investeren en consumeren, zodat de economische groei afzwakt en de inflatie afneemt.

Gegeven de zwakke economische groei, de matige inflatie en het vooruitzicht dat de ECB het rentetarief verder zal verlagen, staat de rente op leningen met een lange looptijd onder druk. Dit wordt nog eens versterkt doordat de ECB sinds kort weer obligaties aankoopt. De rente op Nederlandse overheidsleningen met een looptijd van tien jaar staat nu op -0,2%. Deze zal verder dalen door de aanvullende obligatieaankopen. In combinatie met de toegenomen concurrentie op de hypotheekmarkt is een verdere rentedaling van hypotheekleningen met een lange rentevaste looptijd waarschijnlijk.

Meer renteverwachtingen

Lees ook de verwachtingen voor de rentestanden van onze andere experts: Rachelle Rijk en Dimitry Fleming.