06-08-2019

Renteverwachtingen van onze expert Philip Bokeloh

Philip Bokeloh | Econoom Economisch Bureau | ABN AMRO Bank

Onze experts geven hun verwachtingen voor de komende periode. Bekijk in één oogopslag de verwachting voor de hypotheekrentes ook op de Rentebarometer.

Verwachtingen voor de kortlopende rente

De centrale banken zijn radicaal van koers veranderd. Nog niet zo lang geleden hintte de Amerikaanse centrale bank op renteverhogingen. Inmiddels heeft zij de rente (eind juli) verlaagd. En wij gaan ervan uit de Fed het rentetarief nog minstens twee keer met 25 basispunten verder gaat verlagen. Ook in de eurozone lijkt de beleidsrente naar beneden te gaan. Wij denken dat de ECB haar officiële rentetarieven een paar keer met 10 basispunten zal verlagen; de eerste keer is zeer waarschijnlijk in september.

Reden voor de koerswijziging is de lage inflatie. Vorig jaar oktober steeg de inflatie in de eurozone naar 2,3% jaar-op-jaar (iets boven de 2%-streefwaarde van de ECB). Dat was echter een incidentele stijging, veroorzaakt door tijdelijke factoren zoals de hogere olieprijs. In juli bedroeg de inflatie slechts 1,1%. De ECB maak zich bovendien zorgen over de daling van de inflatieverwachtingen. Daarom wil de ECB de rente verlagen, wat de kans vergroot dat de rente op hypotheekleningen met een korte rentevaste looptijd licht zal dalen.

Verwachtingen voor de langlopende rente

De economische groei in de eurozone vertraagt. Dit komt onder meer doordat de uitvoer minder hard stijgt. De vraag uit het buitenland staat onder druk vanwege de handelsoorlog tussen de VS en China. Het remmende effect daarvan op de economische groei is nog niet achter de rug. Integendeel, recentelijk is het handelsconflict opnieuw verscherpt. Daar komt bij dat de politieke situatie onzeker is. Zo dreigt er een harde Brexit en bestaan er twijfels over de overheidsfinanciën in Italië. Als gevolg hiervan zijn bedrijven en gezinnen voorzichtig met investeren en consumeren, zodat de economische groei afneemt en de inflatie afzwakt.

Gegeven de zwakke economische groei, de lage inflatie en het vooruitzicht dat de ECB de rentetarieven verlaagt, zal de rente op leningen met een lange looptijd laag blijven. Deze verwachting wordt nog eens versterkt doordat de ECB de deur open heeft gezet voor extra obligatieaankopen. De rente op Nederlandse overheidsleningen met een looptijd van tien jaar is al gedaald naar -0,4% en zal volgens ons wat verder dalen. In combinatie met de concurrentie op de hypotheekmarkt is de kans daarom groot dat de rente op hypotheekleningen met een lange rentevaste looptijd laag blijft en mogelijk daalt.

Meer renteverwachtingen

Lees ook de verwachtingen voor de rentestanden van onze andere experts: Rachelle Rijk en Dimitry Fleming.