- Expert blog Terug naar actueel

Renteverwachtingen van onze expert Philip Bokeloh

Bokeloh Philip
Expert voorstellen

Philip Bokeloh

Econoom Economisch Bureau
ABN AMRO Bank

Wat zijn de verwachtingen voor de kort- en langlopende rente?

Onze experts geven hun verwachtingen voor de komende periode. Bekijk in één oogopslag de verwachting voor de hypotheekrentes ook op de Rentebarometer.

Verwachtingen voor de kortlopende rente

De Fed, de Amerikaanse centrale bank, verhoogde in december haar officiële rentetarief voor het laatst met 25 basispunten tot 2,5%. Daarna heeft de Fed laten doorschemeren dat er een eind is gekomen aan de reeks van renteverhogingen. Op zichzelf presteert de Amerikaanse economie goed, maar over de vooruitzichten groeien twijfels. Deze twijfels worden onder meer gevoed door het handelsconflict tussen de VS en China, de vertraging van de bbp-groei in China en Europa en de onenigheid tussen Democraten en Republikeinen over de Mexicaanse-grensmuur.

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft evenmin haast met de officiële rente te verhogen. De inflatie in de eurozone staat met 1,6% ruim onder het door de ECB nagestreefde niveau van 2%. Ook onderliggend is de inflatie beperkt. De kerninflatie, die sterk schommelende prijscategorieën zoals voedsel en benzine buiten beschouwing laat, beweegt al geruime tijd rondom 1%. Gelet de zwakke conjunctuurindicatoren denken wij dat de inflatie beperkt blijft. Volgens ons komt een renteverhoging daarom op zijn vroegst eind 2020 in beeld. In lijn hiermee zal ook de korte hypotheekrente voorlopig stabiel blijven.

Verwachtingen voor de langlopende rente

De Europese Centrale Bank (ECB) kocht de afgelopen jaren op grote schaal schuldtitels en overheidsobligaties. Mede onder invloed van deze maandelijkse aankopen daalde de rente op 10-jaars overheidsobligaties. Doel van het programma was om de kredietverlening te stimuleren en beleggers aan te moedigen om meer risico te nemen. Een betere toegang tot krediet en een hogere risicobereidheid moesten bijdragen aan een herstel van de economie en een hogere inflatie. De ECB heeft vanaf januari 2019 het programma stopgezet. Tegen de verwachting in was het effect op de lange rente bescheiden.

Dit neemt niet weg dat de financieringslasten voor banken door de beleidswijziging van de ECB licht zijn gestegen. Ook de vertraging van de Duitse bbp-groei, de groeiende politieke onzekerheid rondom de Italiaanse begroting, de gelehesjesprotesten in Frankrijk en het risico van een harde Brexit dragen bij aan hogere financieringslasten. Deze hogere lasten hebben niet geleid tot een hogere hypotheekrente. Concurrentie op de hypotheekmarkt drukt de rente namelijk naar beneden. Met oog op de aanhoudend felle concurrentie denken wij dat de hypotheekrente voorlopig laag zal blijven.

Meer renteverwachtingen

Lees ook de verwachtingen voor de rentestanden van onze andere experts: Rachelle Rijk en Dimitry Fleming.