10-7-2019

Tweede kamer stemt tegen studieschuldverklaring bij hypotheekaanvraag

Het voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse zaken om huizenkopers te verplichten om een DUO-verklaring met daarop de studieschuld te overleggen aan de hypotheekverstrekker, is afgewezen door de Tweede Kamer.

Minister Ollongren stelde vorige maand dat banken op de hoogte moeten zijn van een eventuele studieschuld door middel van een schuldverklaring van het DUO. Dit om te voorkomen dat huizenkopers onverantwoordelijk veel lenen voor hun hypotheek. Maar alle partijen, met uitzondering van de SGP, stemden voor een motie van D66 om af te zien van deze schuldverklaring. 

Geen BKR-registratie

De schuldverklaring zou in strijd zijn met een eerdere verklaring van toenmalig minister Bussemaker bij de invoering van het nieuwe leenstelsel. Gezien de lage rente en gunstige afbetalingsvoorwaarden zouden studieschulden niet geregistreerd hoeven worden bij het BKR.

Hoewel het dus niet verplicht is om een DUO-verklaring te overleggen bij de aanvraag van een hypotheek, dien je wel in alle gevallen je studieschuld door te geven aan je hypotheekadviseur en/of hypotheekverstrekker. Dan weet je namelijk zeker dat je geen onverantwoorde lening aangaat en de hypotheeklasten goed kan betalen.


Hoeveel hypotheek krijg je met een studieschuld?

Heb je een lening volgens het oude leenstelsel (voor 1-9-2015), dan wordt gerekend met een maandelijkse last van 0,75% van het startbedrag van je lening. Valt je lening onder het nieuwe leenstelsel (na 1-9-2015), dan wordt uitgegaan van een maandelijkse last van 0,45% van het startbedrag van je studieschuld.

Rekenvoorbeeld
Stel dat je een studieschuld hebt van € 10.000 volgens het oude leenstelsel. Dan wordt er rekening gehouden met een maandlast van € 75 (0,75% van € 10.000). Als uit de hypotheekberekening blijkt dat je met jouw inkomen een hypotheek van € 700 per maand kunt betalen, dan wordt dit bedrag verminderd naar € 625. 

Heb je eenzelfde schuld volgens het nieuwe leenstel, dan is de maandlast € 45 (0,45% van € 10.000) en wordt dit bedrag in mindering gebracht op je maximale maandelijkse hypotheeklast.