21-2-2019

Vermogen Nederlanders flink gestegen door gekte op de huizenmarkt

Nederlandse huishoudens zijn er qua vermogen goed op vooruitgegaan. Het doorsnee vermogen was in 2017 € 28.300, ruim € 6.000 meer dan in 2016. Dit is vooral te danken aan de flinke prijsstijgingen op de woningmarkt.

Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het totale vermogen van alle huishoudens samen bedroeg € 1.260 miljard. Bijna 6 op de 10 huishoudens had een eigen woning, die met 58 procent van de bezittingen het grootste deel van het vermogen bedroeg. Daarna volgden de bank- en spaartegoeden (14 procent) en aanmerkelijk belang in vennootschappen (9 procent). De hypotheekschuld is met 86 procent de grootste schuldenpost. Studieschulden zijn goed voor 2 procent van de schulden.

Negatief vermogen

Drie op de tien huishoudens heeft geen eigen vermogen of een negatief vermogen. Dit zijn meestal huiseigenaren van woningen met onderwaarde: het gaat om een negatief vermogen van in totaal 51 miljard euro. De groep huishoudens met een negatief vermogen bestaat vooral uit jonge mensen die nog geen vermogen hebben kunnen opbouwen. Bij ruim 40 procent van de huishoudens met een hoofdkostwinner van 25 jaar of jonger was de schuld hoger dan de bezittingen. 

65-plussers

De hoogste vermogens vinden we bij 65-plussers. Zij hebben vaak een eigen huis met (vrijwel) geen hypotheekschuld meer. Het doorsnee vermogen van 65-plus huishoudens bedroeg in 2017 € 113.000. Slechts 4 procent van deze groep had meer schulden dan bezittingen.