11-2-2019

Woningmarkt bevindt zich op een kantelpunt

De woningmarkt bevindt zich op een kantelpunt, blijkt uit de RTL Z Huizenindex van afgelopen week. Het nieuwbouwaanbod stagneert, er zijn minder woningverkopen en hypotheekaanvragen en in de grote steden beginnen de prijzen zich te stabiliseren.

Peter Boelhouwer, Hoogleraar Woningmarkt aan de TU Delft, licht de cijfers toe aan de hand van de vier onderstaande punten.

1. Het nieuwbouwaanbod droogt op

Het aanbod van nieuwbouwwoningen droogt op. Ook worden er minder nieuwbouwwoningen verkocht: het afgelopen kwartaal was er een daling van 16 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. Een reden hiervoor dat nieuwbouw heel duur is gewordenen niet meer betaalbaar voor mensen met een modaal inkomen. Ook is er een beperkt aantal locaties beschikbaar.

Nieuwbouw is noodzakelijk voor een goede doorstroom op de huizenmarkt, aangezien het aantal huishoudens blijft groeien. Vorig jaar zijn er 66.000 nieuwbouwwoningen gebouwd,  terwijl er zeker 80.000 nodig zijn. Boelhouwer geeft wel aan dat het aantal afgegeven bouwvergunningen het laatste kwartaal zijn toegenomen met 16 procent.

2. De grootste prijsstijgingen zijn voorbij

Vooral in de grote steden zoals Amsterdam en Rotterdam zien we de huizenprijzen stabiliseren. Het prijsniveau is zo hoog dat het voor veel mensen niet meer op te brengen is en ook beleggers trekken zich terug. In de rest van Nederland zien we nog wel prijsstijgingen, omdat veel mensen uit de Randstad trekken op zoek naar meer betaalbare woningen. Provincies zoals Overijssel en Gelderland en gemeenten als Almere en Lelystad tonen op dit moment nog grote prijsstijgingen.

3. Er is weinig groei in hypotheken

Het aantal hypotheekaanvragen stijgt niet meer zo hard. De stijging die er nog wel is, is met name te danken aan de oversluiters en niet aan nieuwe woningkopers. De hypotheekrente is nog steeds erg laag, maar omdat dit al twee jaar zo is, is de aantrekkingskracht daarvan een beetje uitgewerkt. Zeker omdat de huizenprijzen nu zo hoog zijn.

4. De vraag naar woningen blijft groot

De vraag naar koopwoningen blijft onverminderd hoog. In combinatie met het schaarse aanbod heerst er een grote krapte op de markt. In het vierde kwartaal van 2018 hadden huizenkopers keuze uit gemiddeld 3,6 huizen. In 2013 waren dat nog bijna dertig huizen. Mensen die op zoek zijn naar een nieuwbouwwoning hebben slechts keuze uit twee woningen.

Doorstromers kunnen vaak nog wel een geschikte woning vinden door de waardestijging op hun vorige woning. Maar voor starters is het eigenlijk ondoenlijk geworden om een woning te vinden. Boelhouwer spreekt van een ‘verloren generatie’: jongvolwassenen met een hoge studieschuld die willen werken en wonen in de Randstad, kunnen zonder hulp van bijvoorbeeld ouders geen huis kopen. Jongeren blijven dan ook steeds langer thuis wonen.

2019

In 2019 voorspelt Boelhouwer een afvlakking van de huizenprijzen. De meest sterke prijsstijgingen zijn er wel uit.  

Bron: RTL Z