Actueel Nieuws

4 redenen waardoor de huizenmarkt in 2021 kan gaan afkoelen

De huizenmarkt lijkt zich vooralsnog weinig aan te trekken van de coronacrisis. In oktober werd de sterkste stijging van de huizenprijzen in bijna twee jaar genoteerd. Toch verwachten economen van de ING dat de huizenmarkt volgend jaar wel degelijk zal afkoelen. Zij geven hiervoor 4 redenen.

hypotheker logo met tekst redactie De Hypotheker
Leestijd: 3 min
Laatste update: 7-12-2020

Een afkoeling van de huizenmarkt hoeft niet direct te betekenen dat de huizenprijzen gaan dalen. Eerder dit jaar voorspelden veel economen een daling van de huizenprijzen, maar nu daar richting het einde van het jaar nog geen tekenen van zijn, wordt er verwacht dat er sprake zal blijven van stijgende huizenprijzen. De stijging zal echter een stuk minder sterk zijn, waardoor de markt zich wat zal stabiliseren. 

Dit zijn vier redenen die zouden kunnen zorgen voor een afkoeling van de huizenmarkt.

1. Minder consumentenvertrouwen

Hoe minder vertrouwen consumenten hebben in de markt, hoe vaker huishoudens hun wens om te verhuizen zullen uitstellen. In november lag het consumentenvertrouwen op -26, dat is ver onder het gemiddelde van de afgelopen 20 jaar (-7).

2. Terughoudendheid van investeerders

Door de coronacrisis worden investeerders terughoudender, omdat zij vrezen voor lagere huuropbrengsten en prijsdaling op de woningmarkt. Daarnaast zal de overdrachtsbelasting in 2021 voor investeerders stijgen van twee naar acht procent van de woningwaarde. Met minder investeerders op de markt, zullen de huizenprijzen ook minder hard opgedreven worden. 

3. Slechtere betaalbaarheid van koopwoningen

Door de aanhoudende coronamaatregelen dreigen steeds meer mensen hun baan of een deel van hun inkomen te verliezen. Mochten de rentes ook nog eens gaan stijgen, dan kan dit er samen voor zorgen dat koopwoningen minder betaalbaar worden voor een grote groep mensen.  


4. Minder krapte 

Als er door de bovenstaande redenen minder mensen actief op zoek zijn naar een woning, zal de krapte op de huizenmarkt afnemen. Daarnaast is de instroom van buitenlandse migranten sinds maart flink teruggevallen. Dit remt de bevolkingsgroei en woningvraag in met name de grote steden.