15-09-2020

Renteverwachtingen van onze expert Dimitry Fleming

Dimitry Fleming | Econoom Economisch Bureau | ING

Onze experts geven hun verwachtingen voor de komende periode. Bekijk in één oogopslag de verwachting voor de hypotheekrentes ook op de Rentebarometer.

Verwachtingen voor de kortlopende rente

De variabele hypotheekrentes zijn vaak gekoppeld aan marktrentes met een korte looptijd, zoals de Euribortarieven. Dit zijn de rentes waartegen banken onderling geld lenen. De coronacrisis zorgde in maart voor een flinke toename van de risico’s en daarmee even voor hogere euribortarieven. Inmiddels zijn de euribortarieven weer terug op de zeer lage pre-coronaniveaus.

Dat de euribortarieven zo laag (en negatief) zijn komt vooral door het monetair beleid van de Europese Centrale Bank (ECB). Dat beleid is al geruime tijd ongekend ruim. Zo staat de beleidsrente van de ECB (de refi) al heel lang op 0%. De depositorente is zelfs -0,5%. Dit betekent dat banken moeten betalen voor overtollige (digitale) gelden die ze bij de ECB stallen.

De ECB houdt de rentes zo laag de economie te stimuleren. Sterkere economische groei zou helpen de inflatie blijvend richting de 2% te krijgen, maar door Covid-19 krimpt de Europese economie dit jaar juist historisch hard. Begin september hintte ECB-president Lagarde er op dat de ECB na alle stimulus van de afgelopen maanden nu eerst even wil afwachten alvorens er besloten wordt de economie nog verder te stimuleren.

Gegeven bovenstaande marktontwikkelingen is de kans groot dat de variabele hypotheekrentes op de korte termijn rond de huidige niveaus blijven.

Verwachtingen voor de langlopende rente

Historisch lage kapitaalmarktrentes en concurrentie tussen geldverstrekkers drukten de tarieven van hypotheken met een lange rentevaste looptijd de afgelopen kwartalen naar zeer lage niveaus. Gegeven recente marktontwikkelingen is de kans groot dat de hypotheektarieven de komende tijd per saldo stabiel blijven.

Veel economieën zijn bezig te herstellen van de grootste krimp in decennia. Om financieel bij te springen maken overheden grote schulden. Die worden gefinancierd op de kapitaalmarkt. De grote vraag naar geld zorgt voor opwaartse druk op de kapitaalmarktrentes. Intussen wordt monetair echter ook alles uit de kast gehaald. Zo koopt de Europese Centrale Bank via het opkoopprogramma tegen de coronacrisis (PEPP) voor honderden miljarden aan obligaties op in de markt. Dit drukt de stijging van de kapitaalmarktrentes. De afgelopen weken zijn deze rentes per saldo weinig veranderd.

De ontwikkeling van de ‘lange’ hypotheekrentetarieven hangt niet alleen samen met het niveau van de kapitaalmarktrentes. Als Nederlandse financiële instellingen geld lenen op de kapitaalmarkt betalen ze een renteopslag (bovenop het swaptarief). Deze renteopslagen zijn momenteel hoger dan vóór de coronacrisis.

Meer renteverwachtingen

Lees ook de verwachtingen voor de rentestanden van onze andere experts: Philip Bokeloh en Rachelle Rijk.

Actuele rentestanden per e-mail ontvangen?

Neem een gratis rentestandenabonnement. Je ontvangt wekelijks per e-mail een overzicht van de actuele rentestanden met daarbij de Rentebarometer, waarop je direct de trends en prognoses voor de rentestanden kan aflezen. Gebruik de actuele hypotheekrente als achtergrondinformatie bij het afsluiten van je hypotheek, of om te checken of je bestaande hypotheek nog wel up-to-date is. 

Aanmelden arrow_forward