23-06-2020

Renteverwachtingen van onze expert Dimitry Fleming

Dimitry Fleming | Econoom Economisch Bureau | ING

Onze experts geven hun verwachtingen voor de komende periode. Bekijk in één oogopslag de verwachting voor de hypotheekrentes ook op de Rentebarometer.

Verwachtingen voor de kortlopende rente

De variabele hypotheekrentes zijn vaak gekoppeld aan marktrentes met een korte looptijd, zoals de Euribortarieven. Dit zijn de rentes waartegen banken onderling geld lenen. Een flinke toename van de risico’s zorgde in maart – het begin van de coronacrisis – even voor hogere euribortarieven. De afgelopen weken zijn deze weer teruggezakt richting de zeer lage, negatieve niveaus van februari.

Dat de tarieven zo laag en negatief zijn komt vooral door het monetair beleid van de Europese Centrale Bank (ECB). Dat beleid is al geruime tijd ongekend ruim. Zo staat de beleidsrente van de ECB (de refi) al heel lang op 0%. De depositorente is zelfs -0,5%. Dit betekent dat banken moeten betalen voor overtollige (digitale) gelden die ze bij de ECB stallen.

De ECB houdt de rentes zo laag om de inflatie aan te wakkeren. Sterkere economische groei zou helpen de inflatie blijvend richting de 2% te krijgen, maar inmiddels zit de Europese economie door de coronacrisis juist in een diepe recessie. Tegen deze achtergrond zal een verhoging van de rente door de ECB nog lang op zich laten wachten.

Gegeven bovenstaande marktontwikkelingen is de kans groot dat de variabele hypotheekrentes op de korte termijn rond de huidige niveaus blijven.

Verwachtingen voor de langlopende rente

Historisch lage kapitaalmarktrentes en concurrentie tussen geldverstrekkers drukten de tarieven van hypotheken met een lange rentevaste looptijd vorig jaar naar zeer lage niveaus. Lang was de verwachting dat de tarieven dit jaar rond hetzelfde niveau zouden blijven, of zelfs nog iets verder konden dalen. Door de coronacrisis is dit beeld veranderd.

Veel economieën zijn bezig te herstellen van de grootste krimp in decennia, of zitten daar nu nog in. Om financieel bij te springen maken overheden grote schulden. Die worden gefinancierd op de kapitaalmarkt. De grote vraag naar geld heeft ervoor gezorgd dat de kapitaalmarktrentes recent zijn gestegen. Intussen wordt monetair echter ook alles uit de kast gehaald. De Europese Centrale Bank kondigde begin juni aan 600 miljard euro extra aan obligaties op te gaan kopen. Dat brengt het totaal van het opkoopprogramma tegen de coronacrisis (PEPP) op 1350 miljard euro. Het ‘onbeperkt’ opkopen van obligaties remt de stijging van de kapitaalmarktrentes.

De ontwikkeling van de ‘lange’ hypotheekrentetarieven hangt niet alleen samen met het niveau van de kapitaalmarktrentes. Ook de renteopslag (bovenop het swaptarief) die Nederlandse financiële instellingen betalen als ze geld lenen op de kapitaalmarkt is van invloed. Deze renteopslagen zijn momenteel hoger dan vóór de coronacrisis.

Op basis van bovengenoemde ontwikkelingen gaan wij ervan uit dat de tarieven voor hypotheken met een lange(re) looptijd de komende tijd nog wat verder kunnen stijgen.

Meer renteverwachtingen

Lees ook de verwachtingen voor de rentestanden van onze andere experts: Philip Bokeloh en Rachelle Rijk.

Actuele rentestanden per e-mail ontvangen?

Neem een gratis rentestandenabonnement. Je ontvangt wekelijks per e-mail een overzicht van de actuele rentestanden met daarbij de Rentebarometer, waarop je direct de trends en prognoses voor de rentestanden kan aflezen. Gebruik de actuele hypotheekrente als achtergrondinformatie bij het afsluiten van je hypotheek, of om te checken of je bestaande hypotheek nog wel up-to-date is. 

Aanmelden arrow_forward