23-9-2020

Een hogere NHG-grens en meer: wat verandert er qua hypotheekregels in 2021?

In 2021 zullen er wat veranderingen zijn op hypotheekgebied. Wij zetten de belangrijkste zaken voor je op een rijtje.

NHG-grens wordt verhoogd naar € 325.000

De kostengrens voor hypotheken met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) zal in 2021 verhoogd worden naar € 325.000. Dat betekent dat als je een huis koopt met een waarde van € 325.000 of lager, je gebruik kunt maken van NHG. Op dit moment ligt de kostengrens op € 310.000.

Maak je gebruik van energiebesparende voorzieningen, dan kun je zelfs tot € 344.500 gebruik maken van NHG. Dit jaar is dat nog 328.600.

De premie die je voor NHG betaalt blijft gelijk, namelijk 0,7 procent van het hypotheekbedrag.


2e inkomen telt voor 90% mee

Vanaf 1 januari 2021 mogen tweeverdieners 90 procent van het laagste inkomen meenemen voor de berekening van de maximale hypotheek. Op dit moment is dat nog 80 procent. De verwachting is tweeverdieners hierdoor een hogere hypotheek kunnen krijgen, maar het is nog even wachten op de nieuwe woonquotes van het Nibud voordat we hier uitspraken over kunnen doen.


Studieschuld telt minder zwaar mee

Vanaf 2021 wordt de wegingsfactor voor studieleningen naar beneden bijgesteld bij het berekenen van de maximale hypotheek. De wegingsfactor wordt afhankelijk van de gemiddelde rente over de laatste 5 jaar, in plaats van een vast percentage. Dit pakt naar verwachting gunstig uit, waardoor leencapaciteit van ex-studenten omhoog gaat.


Overdrachtsbelasting voor 18- tot 35-jarigen afgeschaft

Vanaf 1 januari zal de overdrachtsbelasting komen te vervallen voor iedereen tussen de 18 en 35 jaar die een huis koopt om zelf te bewonen. Beleggers gaan juist meer belasting betalen, namelijk acht in plaats van twee procent. Check de precieze regels. Let op: over dit wetsvoorstel zal nog gedebatteerd worden in oktober. Pas in november zal duidelijk worden of het voorstel definitief wordt aangenomen.